Mazo grantu konkurss, lai atbalstītu Latvijas centienus novērst HIV/AIDS izplatību

ASV vēstniecība Latvijā izsludina atklātu konkursu mazo grantu pieteikumiem ar mērķi atbalstīt Latvijas centienus novērst HIV/AIDS izplatību. No 13. augusta ASV vēstniecība gaida projektu pieteikumus no pašmāju nevalstiskajām organizācijām, izglītības iestādēm un citām bezpeļņas organizācijām. Projektiem jāpievēršas HIV/AIDS novēršanai, agrīnai atklāšanai un ārstēšanai, publikas izglītošanai par lipīgu slimību profilaksi, kā arī riska uzvedības un aizpriedumu pret Latvijā dzīvojošiem HIV/AIDS inficētiem cilvēkiem mazināšanai. Projektu pieteikumi var tikt iesniegti grantiem līdz pat 15,000 ASV dolāru apmērā.

Projektiem, kuri veicina izpratni par HIV/AIDS novēršanu un agrīnu atklāšanu, kā arī izglītojošām kampaņām tiks pievērsta īpaša uzmanība. Piemēri veiksmīgiem projektu pieteikumiem iekļauj izglītojošos pasākumus, vizuālās kampaņas, apmācības medicīnas un sociālajam personālam, programmas skolām un augstākās izglītības iestādēm, kā arī pasākumi, kas veicina izpratni Latvijas jaunatnes vidū.

Latvijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas ar iepriekšēju pieredzi šajā jomā drīkst iesūtīt vienu vai vairākus pieteikumus, izmantojot ASV vēstniecības standarta mazo grantu veidlapu. Pieteikumus var iesūtīt līdz 2019. gada 26. augustam. Mēs iesakām pieteikumus iesūtīt laicīgi, lai vajadzības gadījumā tiem varētu veikt labojumus. Pieteikumi jāiesniedz angļu valodā un tos jāsūta uz epasta adresi us.embassy.riga@gmail.com, epasta tematā norādot “Proposal for HIV/AIDS Grant”.

Lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešams lejupladēt un aizpildīt pieteikuma veidlapu (MS-Word – 70KB).
Papildus informāciju un grantu pieteikumu procesa skaidrojumu var aplūkot šeit: https://lv.usembassy.gov/education-culture/grants/.