ASV Valsts departaments piešķīris 1.86 miljonu ASV dolāru Latvijas NVO un starptautiskajām organizācijām Ukrainas bēgļu atbalstam Latvijā

Rīga, 2023. gada 25. augusts – ASV Valsts departaments piešķīris 1.86 miljonu ASV dolāru sešām nevalstiskajām (1.24 miljonu ASV dolāru) un trim starptautiskajām organizācijām (620,000 ASV dolāru), lai nodrošinātu atbalstu Ukrainas bēgļiem. Tas ir līdz šim lielākais ASV valdības ieguldījums Ukrainas bēgļu atbalstam Latvijā.

Finansējumu saņems sešas Latvijas NVO:
  • “Tavi Draugi” nodrošinās divus mobilos “Palīdzības punktus,” lai izplatītu informāciju un sniegtu kritiski svarīgus pakalpojums Ukrainas bēgļiem ierodoties, kā arī veiks bērnu dienas aprūpes centra renovāciju.
  • Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra (sadarbībā ar biedrību “Ukrainas studiju centrs”) nodrošinās latviešu valodas, sabiedrības integrācijas kursus un mentoringa programmu Rīgā dzīvojošajiem ukraiņiem.
  • Patvērums „Drošā māja” sniegs psihoemocionālu atbalstu bēgļiem un apmācību speciālistiem un brīvprātīgajiem, kuri strādā ar bēgļiem, koncentrējoties uz cilvēku tirdzniecības risku mazināšanu, retraumatizāciju un brīvprātīgo izdegšanu.
  • “Radošās Idejas” nodrošinās profesionāli orientētus latviešu un angļu valodas kursus, biznesa un uzņēmējdarbības kursus un kultūras integrācijas pasākumus Ukrainas bēgļiem.
  • “TEV” izveidos atbalsta sistēmu Ukrainas bēgļiem un viņu bērniem Latvijā, palīdzot ar dzīvesvietu, veselības aprūpi, sociālajiem pakalpojumiem, valodu apmācību, juridiskām konsultācijām, izglītību un psiholoģisko atbalstu, īpašu uzmanību pievēršot sociāli atstumtajiem bēgļiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
  • “Baltijas drošības fonds” nodrošinās angļu valodas apmācību Ukrainas bēgļiem, lai veicinātu viņu integrēšanos, uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas un piesaistītu bēgļus informācijas telpai angļu valodā.

NVO tika izvēlētas atklātā konkursā, ko administrēja ASV vēstniecība Latvijā, lai saņemtu finansējumu saskaņā ar 2023.gada Ukrainas papildus apropriāciju likumu. Programma palīdz risināt bezprecedenta bēgļu pieplūdumu, ko izraisīja neizprovocēts Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā.

Papildu ASV Valsts departaments nodrošinās finansējumu Starptautiskajai Migrācijas organizācijai, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstajam komisāram bēgļu jautājumos un Pasaules Veselības organizācijai, projektu realizēšanai Latvijā.

ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons: “Latvieši ir iedvesmojuši pasauli ar savu dāsnumu, uzņemot vairāk nekā 40 000 ukraiņu bēgļu. Mēs ceram, ka šodien izsludinātais ASV valdības atbalsts palīdzēs aizpildīt kritiskos robus palīdzības sniegšanā bēgļiem, tostarp – psiholoģiskajai un fiziskajai rehabilitācijai, sociālajai integrācijai, valodas prasmju uzlabošanai un juridiskajām konsultācijām. Turpmākajos mēnešos mēs ceram uz sadarbību ar partnerorganizācijām, lai nodrošinātu atbalstu bēgļiem, kuri atrodas Latvijā. Mēs zinām, ka ukraiņu tauta ir spēcīga un izturīga. ASV turpinās atbalstīt ukraiņus, lai tie spētu atjaunot savas dzīves neatkarīgi no tā, vai tas būtu Latvijā vai drošā un neatkarīgā Ukrainā.”