ASV vēstniece godina Valsts policijas galveno inspektoru par cīņu pret cilvēktirdzniecību

Šodien, 25.oktobrī, ASV vēstniece Latvijā Nensija Baikofa Petita pasniedza atzinības sertifikātu Valsts policijas Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļas galvenajam inspektoram Andrim Bidzānam par viņa darbu un ieguldījumu cilvēktirdzniecības novēršanā.

ASV vēstniece šodien rīkoja pieņemšanu par godu cilvēkiem, kuru pūles un darbs ir ļāvis cīnīties ar cilvēku tirdzniecību reģionā. Pieņemšanas laikā vēstniece pasniedza goda rakstu Bidzānam, kuru ASV vēstniecība Latvijā šogad bija nominējusi ASV Valsts Departamenta “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varoņa balvai. Bidzāns balvai nominēts sava ieguldījuma, profesonālisma un centienu dēļ, kas ir paraugs kopīgam darbam mūsdienu vergturības apturēšanai.

ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo šogad akcentēja, ka ASV Valsts Departaments turpinās sadarbību ar atbildīgajām personām, lai kopīgiem spēkiem būtu iespējams novērst cilvēku tirdzniecības noziegumus, lai cilvēku kontrabandisti tiktu sodīti un lai cilvēku tirdzniecības upuriem tiku sniegta uz cietušajiem vērsta un traumā balstītas pieejas palīdzība.

Savukārt Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs izteica pateicību Latvijas cilvēktirdzniecības novēršanas kopienai par tās centieniem cilvēktirdzniecības novēršanā. Viņš iedrošināja visas atbildīgās personas turpināt darbu, lai vērstos pret šo smago cilvēku tiesību pārkāpumu. Lai arī sabiedrībā pastāv nesodāmības kultūra, Trofimovs uzsvēra, ka Valsts policijas darbs cilvēku tirdzniecības ķēžu likvidēšanā un cilvēku tirdzniecības noziegumu novēršanā ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski mazina šo nesodāmību. Trofimovs pauda atzinību par Bidzāna nenogurstošo darbu cilvēktirdzniecības apkarošanā, kas ir rezultējies veiksmīgās starprobežu izmeklēšanās un starptautiskā sadarbībā.

Katru gadu ASV Valsts departaments godina cilvēkus no visas pasaules, kas ir veltījuši savas dzīves cīņai pret cilvēktirdzniecību. Viņi tiek godināti par pastāvīgiem centieniem, lai aizsargātu upurus, sodītu likumpārkāpējus un veicinātu izpratni par notiekošajām noziedzīgajām darbībām gan savās valstīs, gan ārzemēs.