Studijas ASV

Stundetu grupa

Amerikas Savienoto Valstu universitāšu sistēma ir viena no lielākajām un labākajām pasaulē ar lieliskām programmām burtiski visās jomās. Bakalaura līmenī izcilas programmas pieejama gan tradicionālās disciplīnās, gan profesionālajās jomās. Maģistratūras un doktorantūras līmenī studentiem bieži vien ir iespēja strādāt kopā ar ievērojamākajiem pasaules intelektuāļiem. ASV iegūtos grādus to izcilības dēļ atzīst visā pasaulē.

Amerikas Savienoto Valstu augstākās izglītības sistēma spēj kaut ko piedāvāt ikvienam. Dažas ASV koledžas un universitātes liek uzsvaru uz plašiem izglītojošiem principiem; citas uzsver praktiskas, ar nodarbinātību saistītas prasmes; vēl citas specializējas tehniskajās jomās, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs.
Ja vēlaties studēt ASV, atveriet saiti (tikai angļu valodā) vai sazinieties ar vietējo “ASV Izglītība” biroju Rīgā.

ASV Izglītība
Skolas iela 11,
Rīga, Latvija

Pasaulē gandrīz 1,5 miljoni studentu pēc vidusskolas beigšanas turpina izglītību ārpus savas mītnes zemes, vairāk nekā viena trešdaļa izvēlas studēt Amerikas Savienotajās Valstīs. Kāpēc tik daudzi studenti izvēlas ASV koledžas un universitātes? Ko Amerikas Savienotās Valstis var jums piedāvāt?

AKADĒMISKĀ IZCILĪBA

Amerikas Savienoto Valstu universitāšu sistēma ir viena no lielākajām un labākajām pasaulē ar lieliskām programmām burtiski visās jomās. Bakalaura līmenī izcilas programmas pieejamas gan tradicionālās disciplīnās, gan profesionālajās jomās. Maģistratūras un doktorantūras līmenī studentiem bieži vien ir iespēja strādāt kopā ar ievērojamākajiem pasaules intelektuāļiem. ASV iegūtos grādus to izcilības dēļ atzīst visā pasaulē.

DAUDZVEIDĪGAS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

Amerikas Savienoto Valstu augstākās izglītības sistēma spēj kaut ko piedāvāt ikvienam. Dažas ASV koledžas un universitātes liek uzsvaru uz plašiem izglītojošiem principiem; citas uzsver praktiskas, ar nodarbinātību saistītas prasmes; vēl citas specializējas tehniskās jomās, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs. Tāpēc, ja meklējat mācību iestādi, kurā varētu studēt kādu konkrētu jomu – lai cik tā būtu neprasta vai specifiska – parasti ASV jūs atradīsiet vairākas, no kurām izvēlēties.

VISMODERNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

ASV universitātes lepojas ar to, ka izmanto vismodernākās tehnoloģijas un izglītības metodes un nodrošina saviem studentiem vislabākās aparatūras un resursu pieejamību. Pat ja jūsu studiju joma nav tieši saistīta ar zinātni vai inženierzinātnēm, jūs iemācīsities prasmīgi apieties ar jaunākajām tehnoloģijām informācijas ieguvei un apstrādei. Jūs aizvien būsiet saistīts ar cilvēkiem, kas strādā jūsu jomā, visā pasaulē.

ZINĀTNISKĀ DARBA, PASNIEGŠANAS PIEREDZES UN PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS IESPĒJAS

Ja esat maģistratūras vai doktorantūras līmeņa students, tad varēsiet iegūt vērtīgu pieredzi zinātniskajā vai pasniedzēja darbā, nopelnot papildu līdzekļus savas izglītības finansēšanai. Šis izglītības praktiskais elements jums noderēs turpmākajā karjerā un varbūt arī rādīs tādu priekšstatu par jūsu jomu, ko tikai studiju kurss vien nespētu radīt. ASV universitātēs starptautiskie studenti ir daži no visaugstāk vērtētajiem pētniekiem un pasniedzējiem, jo viņi gan auditorijā, gan laboratorijā ienes jaunas prasmes un idejas. Daudzas maģistratūras un doktorantūras programmas Amerikas Savienotajās Valstīs piedāvā izglītību, kas ļauj studentiem kļūt par pasniedzēju vai pētnieku asistentiem.

MILJARDIEM DOLĀRU PIEEJAMI STIPENDIJĀM

US universities and colleges value the presence of foreign students in their classrooms, and often understand that not everyone can afford the price of education in the USA. Deserving foreign students, with outstanding academic and personal records, can qualify to receive financial aid, which can cover part or also sometimes all of their expenses.

ATBALSTA PAKALPOJUMI STARPTAUTISKAJIEM STUDENTIEM

Lielākajā daļā mācību iestāžu starptautisko studentu biroja sniegtie pakalpojumi palīdz ārzemju studentiem dzīvot un mācīties jaunajā vidē. Sākot ar orientācijas programmām studiju programmas sākumā, līdz palīdzībai, sagatavojot CV, kad studijas tuvojas nobeigumam, jūs gan universitātē, gan vietējā kopienā sastapsiet cilvēkus, kas vēlēsies palīdzēt jums gūt panākumus.

DZĪVE UNIVERSITĀTES PILSĒTIŅĀ

ASV universitātes piedāvā bagātīgas un daudzveidīgas studiju, kultūras un sporta nodarbības, kas papildinās jūsu izglītības pieredzi ar jaunu dimensiju un palīdzēs jums atrast jaunus draugus.

GLOBĀLA IZGLĪTĪBA

Pieredze starptautiskā vidē ir tirgū pieprasīta prece. Pieredze, kas palielina pašapziņu, pastāvību un starpkultūru saziņas prasmes, var uzlabot jūsu ilgtermiņa karjeras izredzes, jo šīs īpašības ir ļoti pieprasītas darba devēju vidū visā pasaulē.

Mārtiņš Mašulis, Beitsa koledža, doktora grāda kandidāts, Kornela Universitāte
“Es uzskatu, ka ASV koledžas un universitātes piedāvā lielāku izvēli un elastību nekā jebkur citur. Daudzveidība izpaužas gan mācību iestāžu lielumā un veidā, kā arī piedāvātajos grādos un specializācijas jomās, gan ģeogrāfiskajā un sociālajā vidē. Augstākā izglītība izpelnījusies lielu uzmanību un prestižu, kas izpaužas kā stabils finansējums studiju programmām un pētniecībai. Bieži vien universitātes un koledžas spēj piedāvāt stipendijas un finansējumu pētījumiem studentiem, kas nāk no ļoti dažādām vidēm. Dzīve universitāšu pilsētiņās nodrošina neparasti bagātīgu dažādu nodarbību diapazonu un sociālu mijiedarbību ar kolēģiem.”

Jānis Stībelis, Holivudas mūziķu institūts, mūziķis
“Es sliecos domāt, ka studijas ASV ir demokrātiskākas un nepiespiestākas. Metodoloģija koncentrējas uz prasmju, talantu, drosmes un pozitīvas attieksmes veidošanu. Tas tiešām liek noticēt un izjust, ka tu to spēsi!”

Līga Bergvalde, Rietumilinoisas Universitāte
“Manuprāt akadēmiskas studijas un sports viens otru atbalsta. ASV ir ļoti laba to mijiedarbības sistēma. Pasniedzēji palīdz studentiem, kuri nodarbojas ar sportu un ir atbraukuši ar sportistu stipendiju. Mūsu treneri patiešām mudina mūs studēt. Viņi apzinās, ka esam atbraukušas studēt, ne tikai spēlēt basketbolu.”

 

AKADĒMISKI APSVĒRUMI

Specializācijas joma: Stājoties universitātē, nav būtiski paziņot, kurā jomā plānojat specializēties. Taču, ja jūsu mērķis ir iegūt konkrētu grādu, tad atrodiet universitātes, kas šo jomu piedāvā. Daudzus priekšmetus pasniedz visās universitātēs, tāpēc jums diez vai vajadzēs izslēgt daudzas universitātes izvēlētās jomas dēļ. Taču dažās jomās jums vajadzētu pārbaudīt, vai konkrētā specializācija ir iespējama (Piemēram, daudzas universitātes piedāvā pedagoģiju, taču tikai dažas piedāvā sporta pedagoģiju vai speciālo izglītību).

Akadēmiskais uzsvars: Noskaidrojiet, ko universitāte īpaši uzsver savā mācību programmā. Vai tā orientējas uz sagatavošanu profesijai vai uz humanitārajām zinātnēm? Vai universitātes pilsētiņā dominē bakalaura vai maģistratūras un doktorantūras līmeņa studenti? Daudzas humanitāro zinātņu koledžas uzsver pasniedzēju un studentu mijiedarbību, tāpēc uz vienu pasniedzēju ir relatīvi nedaudz studentu. Dažās pētnieciski ievirzītās universitātēs dominē maģistratūras, un bieži vien tajās ir vismodernākais aprīkojums un visā pasaulē pazīstami profesori.

Kursi: Izpētiet kursu katalogu un kursu aprakstus. Daudzi starptautiskie studenti izvēlas ASV sistēmu tās elastības dēļ, kas tiek piedāvāta humanitāro zinātņu ietvaros. Taču daži grādi ir ļoti strukturēti un universitātes nosaka precīzus studiju kursus. Noteiktu kursu studēšana apmeklēšana nav piemērots studentiem sportistiem, kuru vēlas vieglāku studiju slodzi “sezonas laikā”, vai motivētiem studentiem, kuri vēlas specializēties divās jomās.

Studiju turpināšanas īpatsvars: To studentu īpatsvars, kuri turpina studijas pēc pirmā studiju gada, ļauj spriest par programmas sarežģītības pakāpi un studentu apmierinātības līmeni, tāpēc mēģiniet iegūt vairāk informācijas par šo aspektu.

Akreditācija: Pārliecinieties, ka universitātei, kuru apsverat, ir reģionālā akreditācija.

IZMAKSAS

Rūpīgi izpētiet maksas struktūru, kas parasti ir nodrukāta universitāšu prospektos, tāpat arī ietveriet savos aprēķinos mājokļa, ēdiena, mācību maksas, maksas, ceļa un citus izdevumus pilniem četriem gadiem.

Privāta vai štata atbalstīta: ASV universitātes ir vai nu privātas vai štatu atbalstītas. Kopumā štatu atbalstītajās universitātēs mācību maksa ir zemāka nekā privātajās universitātēs. Taču starptautiskos studentus neuzskata par štata iedzīvotājiem, un viņiem jāmaksā “ārpus štata” mācību maksa, kas ir augstāka nekā tā, ko maksā štata iedzīvotāji. Dažām štatu atbalstītajām universitātēm noteikts ierobežots studentu, kas nedzīvo štatā, procentuālais daudzums, ko tās drīkst uzņemt.

Mācību maksa: Noskaidrojiet mācību maksu un izmaksas un ņemiet vērā, ka mācību maksa katru gadu var palielināties.

Mājoklis: Mēģiniet noskaidrot, vai mājoklis ir pieejams uz visiem četriem studiju gadiem. Ja studentiem lūdz vienu vai divus gadus atrast sev mājokli ārpus universitātes pilsētiņas, noskaidrojiet, cik maksā mājokļa īre ārpus universitātes pilsētiņas.

Maltītes: Dažas universitātes pieprasa pirmā kursa studentiem samaksāt par maltītēm universitātē, turpretim citas universitātes piedāvā dažādus ēdienreižu plānus, kas paredz noteiktu maltīšu skaitu nedēļa vai ēdnīcu apmeklēšanu, utt.

Finansiālais atbalsts: Dažas ASV universitātes piedāvā finansiālu atbalstu starptautiskajiem studentiem. Noskaidrojiet, kāda ir vidējā piešķirto atbalstu summa, pabalstu piešķiršanas procentuālais biežums un to veids, vai tās tiek piešķirtas atkarībā no materiālās nodrošinātības vai sekmēm. Iespējams, ka universitāte ļauj starptautiskajiem studentiem mācību maksu sadalīt vairākos maksājumos.

UZŅEMŠANAS KRITĒRIJI

ASV universitāšu sistēma ir ārkārtīgi plaša, tāpēc uzņemšanas prasības ir ļoti dažādas. Tas nozīmē, ka privātās universitātes un humanitāro zinātņu koledžas, kas atrodas pieprasītāko mācību iestāžu augšgalā, saņem milzīgu pieteikumu skaitu un uzņem tikai nelielu daļu pretendentu, turpretim citas koledžas var uzņemt visus pretendentus, kuri atbilst to uzņemšanas kritērijiem. Vairums uzziņu izdevumos ietverta informācija par iepriekšējā gadā uzņemto studentu vidējiem SAT rezultātiem. Tāpat arī uzziņu grāmatās un daudzu koledžu prospektos norādīts iepriekšējā gadā uzņemto studentu procentuālais īpatsvars. Taču, vērtējot atlasi tikai pēc šiem datiem, liels uzsvars tiek likts uz to, kādi bijuši uzņemto studentu testu rezultāti, taču tie ir tikai daļa no pieteikuma un ne obligāti vissvarīgākā daļa.

LIELUMS UN ATRAŠANĀS VIETA

Lielums: Daudzi starptautiskie studenti neapzinās, ka ASV universitātes uzņem 20-60 000 vai pat vairāk studentu. Dažas universitāšu pilsētiņas patiešām līdzinās mazām pilsētiņām ar savu pastu, pārtikas veikaliem un iepirkšanās centriem. Atkarībā no lieluma tās bakalaura līmeņa studentiem piedāvā dažādas iespējas un akadēmisko atmosfēru. Dažas lielās universitāšu pilsētiņas atrodas ļoti mazās lauku mazpilsētās, kuru vietējā ekonomikā dominē studenti un universitātes. Citas mācību iestādes atrodas lielos, blīvi apdzīvotos pilsētu rajonos un uzņem ļoti maz studentu.

Atrašanās vieta: ASV klimats dažādos reģionos ļoti atšķiras. Visos reģionos atrodamas gan pilsētas, gan lauku vides. Dažos rajonos ir vairāk jādomā par drošības apsvērumiem. Pretendentam uz bakalaura līmeņa studijām jābūt informētam par drošības riskiem un par drošības pasākumiem. Dažiem starptautiskajiem studentiem ASV dzīvo radinieki, un šis faktors var būtiski ietekmēt universitātes izvēli.

MĀCĪBU IESTĀDES RAKSTURS

Sabiedriskā dzīve: Dažas ASV universitātes izslavētas ar savu aktīvo sabiedrisko dzīvi, citas pazīstamas kā ļoti klusas, akadēmiskas iestādes. Tāpat arī dažas mācību iestādes zināmas kā “atbraucēju skolas”, proti, lielākā daļa studentu dzīvo ārpus universitātes pilsētiņas un atbrauc uz turieni, kas ietekmē universitātes pilsētiņas atmosfēru. Potenciālajiem bakalaura līmeņa studentiem jāzina, kāds noskaņojums universitātes pilsētiņā valda nedēļas nogalēs; ja lielākajai daļai studentu pieder automašīnas, tad iespējams, ka viņi katru nedēļas nogali dosies izbraukumos vai mājās apciemot vecākus un universitātes pilsētiņa paliks tukša.

Starptautiskie studenti: Dažas ASV universitātes uzņem ievērojamu skaitu starptautisko studentu, citas – tikai pāris. Jums ir iespēja kļūt par cilvēku, kas tiek uzskatīts par ļoti īpašu un ar kuru vēlas iepazīties, vai arī izveidot atbalsta grupu no cilvēkiem ar līdzīgu pieredzi.

Raksturs: Visas ASV universitātes uzņem jebkuras rases, ādas krāsas vai ticības studentus. Tomēr daudzas universitātes vai koledžas dibinātas ar īpašu misiju, piemēram, nodrošināt universitātes pilsētiņā reliģisku noskaņojumu, viendzimuma izglītību vai arī studentu vairākumu no dažādām etniskajām grupām. Uzmanīgi izlasiet koledžas prospektā ietverto universitātes misijas formulējumu un izlemiet, vai jūsu un universitātes pilsētiņas mērķi saskan.

Brīvā laika nodarbības: ASV universitātes studentiem piedāvā dažādas iespējas attīstīt savas prasmes ārpusstudiju nodarbībās, piemēram, līdzdarbojoties sporta komandās, akadēmiskos klubos, universitātes avīzēs, dramatiskajos pulciņos un citās personisko piepildījumu sniedzošās programmās.

CITI APSVĒRUMI

Pakalpojumi studentiem: ASV universitātes nodrošina studentu vajadzības, piedāvājot tādus pakalpojumus kā starptautisko studentu konsultantus, konsultācijas, juridiskās palīdzības pakalpojumus, izmitināšanas birojus, dažādus ēdināšanas plānus, veselības centrus, privātnodarbības un vēl daudzus citus noderīgus pakalpojumus. Potenciālie studenti var salīdzināt dažādu universitāšu piedāvājumus.

Akadēmiskie apbalvojumi: Daudzas ASV universitātes piešķir akadēmiskos apbalvojumus izciliem pēdējo kursu studentiem, kas bieži vien ir studentus motivējošs faktors.

Prakse un programmas studijām ārzemēs: Daudzas ASV universitātes savās mācību programmās ietvērušas praksi vai studiju programmas ārzemēs.

Absolventi: Tas, cik veiksmīgi universitātes absolventi atrod darbu, ļauj spriest par mācību programmas ievirzi. Universitātes informē potenciālos studentus par to, cik daudzi no absolventiem atrod darbu profesijā un cik daudzi tiek uzņemti maģistratūras vai doktorantūras programmās.

Studenti ar īpašām vajadzībām: Ja jums ir īpašas vajadzības, tad jums jānoskaidro, vai koledža spēj jūs uzņemt. Informējiet uzņemšanas biroju par savām īpašajām vajadzībām jau pieteikšanās procesa sākumā un iegūstiet informāciju no koledžas biroja par studentiem ar īpašām vajadzībām par piedāvātajām iespējām. Noskaidrojiet, kādi pakalpojumi tiek nodrošināti automātiski un vai par tiem nebūs jāmaksā papildus.

Mārtiņš Mašulis, Beitsa koledža, doktora grāda kandidāts, Kornela universitāte
“Es izvairījos no plašāk zināmajiem fondu un stipendiju programmu ceļiem, dodot priekšroku tiešam kontaktam ar koledžām. Es ieteiktu studentiem apsvērt mazo humanitāro zinātņu koledžu variantu, jo es Beitsa koledžā guvu lielisku pieredzi. Lielās universitātes ir ļoti piemērotas zinātniskajam darbam, un tās vienmēr pastāvēs kā tālāko studiju iespēja!”

Aleksejs Požarskis, Neipelsas Aviocentrs, reģistrēta korporācija
“Es lielāko daļu informācijas atradu internetā. Tā kā es studēšu, lai kļūtu par profesionālu pilotu un strādātu Eiropā, man ir ļoti svarīgi iegūt Eiropas pilota licenci. Lai to iegūtu, mācību iestādei jābūt Eiropas atbildīgo iestāžu apstiprinātajā Lidotāju izglītības iestāžu sarakstā. Lidotāju skolu, kurā es mācīšos, apstiprinājusi Apvienotās Karalistes Civilās aviācijas pārvalde, tāpēc nekādām problēmām ar Eiropas licences iegūšanu nevajadzētu būt.”

Leitnante Ērika Neimane, Amerikas Savienoto Valstu Gaisa spēku akadēmija, Gaisa telpas vadības koordinatore, Latvijas Civilās aviācijas administrācija
“Es jau no pirmajām klasēm vēlējos uzzināt kaut ko vairāk par lidmašīnām un aizrāvos ar militāro aviāciju. Vidusskolas gados es “Rīgas Balsī” izlasīju par iespēju studēt ASV militārajā akadēmijā. Mans lēmums bija ātrs un skaidrs: pirmā izvēle – USAFA, otrā izvēle – Anapolisa. Es agrāk biju satikusi dažus ASV armijas virsniekus, tāpat arī biju guvusi priekšstatu par ASV armiju no dažādām grāmatām. Vācot informāciju par USAFA, es uzzināju par USAFA pamatvērtībām, tās piedāvātajām akadēmiskajām un aviācijas programmām, un es nolēmu, ka USAFA man būtu īstā vieta. Es sazinājos ar ASV Vēstniecību, un tā tas viss sākās…”

 

Tā kā studijas ASV var izmaksāt no 15 000 līdz 60 000 ASV dolāriem un vairāk, tad vairumam studentu ir būtiski pirms došanās uz ASV iegūt kaut kāda veida finansiālo atbalstu. Finansiālais atbalsts var nosegt visas jūsu izmaksas vai tikai to daļu. Ņemiet vērā to, ka pieteikumu izskatīšana, lai saņemtu stipendijas vai finansiālo atbalstu cita veida programmā, var sākties pat 18 mēnešus pirms plānotā uzņemšanas datuma. Finansiālais atbalsts starptautiskajiem studentiem ASV ietver:

STIPENDIJAS UN PIEŠĶĪRUMi

Nav slikta doma vispirms izpētīt finansiālā atbalsta iespējas savā valstī. Kā dažas no organizācijām, kas piedāvā stipendijas, piešķīrumus vai aizdevumus, Fulbraita programma (skat. http://www.usembassy.lv) un citas.

Vairums ASV universitāšu piedāvā savas stipendijas. Rakstot dažādām universitātēm un lūdzot informāciju un pieteikuma veidlapas, ārkārtīgi svarīgi ir tām pavaicāt arī par stipendijām. Reizēm universitātes piedāvā pilnas stipendijas (kas nosedz visas jūsu izmaksas) vai arī atbrīvo no mācību maksas (jums nebūs jāmaksā mācību maksa). Tomēr lielākā daļa universitāšu jūsu izmaksas segs tikai daļēji. Tāpat arī reizēm dažas fakultātes piedāvā savas stipendijas, neatkarīgi no universitātes.

KREDĪTI

Latvijā ir iespējams saņemt aizdevumu no dažām bankām, maksājot par tiem kredītprocentus.

DARBS

Jāatceras, ka starptautiskajiem studentiem, kas studē ASV izsniegta īpaša vīza, kas neļauj tiem strādāt ārpus koledžas vai universitātes pilsētiņas. Studenti var strādāt universitātes pilsētiņā, taču pastāv zināmi ierobežojumi. Studenti, kas sekmīgi pabeiguši pilnu akadēmisko studiju gadu, var pretendēt uz ierobežotu nodarbinātību. Taču, ja finansējuma pakete paredz nodarbinātību, tad studenti drīkst strādāt koledžas vai universitātes pilsētiņā arī pirmajā studiju gadā. Pirms students drīkst strādāt nepilnas slodzes darbu ārpus universitātes pilsētiņas, viņam jāsaņem atļauja no koledžas vai universitātes, kā arī ASV Imigrācijas un naturalizācijas dienesta.

Maģistratūras vai doktorantūras līmeņa programmās universitātes bieži piedāvā starptautiskajiem studentiem pasniedzēju vai pētniecības asistentu vietas. Šie nepilnas slodzes darbi prasa līdz 20 darba stundām nedēļā. Arī nepilna laika darbs ārpus universitātes pilsētiņas var kļūt par papildu ienākumu avotu, uzturoties Amerikas Savienotajās Valstīs. Tas iespējams tikai tad, ja esat ASV jau sekmīgi pabeidzis studēt vienu akadēmisko gadu un ja saņemat koledžas vai universitātes un ASV Imigrācijas un naturalizācijas dienesta atļauju.

Studijas ASV

Stipendijas vienpadsmito klašu skolēniem

Fonds “Education USA Foundation” katru gadu rīko USAP (Amerikas Savienoto Valstu sekmīgo studentu programmas) stipendiju konkursu studijām ASV universitātēs. Konkursā var piedalīties vienpadsmito klašu skolēni.

Pirms skolēnus uzņem Amerikas koledžā vai universitātē, ir jāsedz dažādas izmaksas, ne tikai mācību maksa un dzīvošanas izdevumi, piemēram, samaksa par testiem, par sagatavošanās kursiem, konsultācijām, pasta izdevumiem, uzņemšanu, bet arī maksa par vīzu un aviobiļešu izmaksas. Fonda mērķis ir atbalstīt talantīgus skolēnus, kuri bez finansiāla atbalsta nevarētu uzsākt pieteikšanās procesu.

Kandidātiem jābūt:

 • labām angļu valodas prasmēm;
 • 9.- 11. klasē vidējai atzīmei augstākai par 7;
 • līdera prasmēm;
 • aktīvam skolas un sabiedriskajā dzīvē;
 • no ģimenes ar zemiem ienākumiem.

USAP izvēlas finālistus, kad tie ir 11. klasē, jo pieteikšanās termiņi studijām ASV universitātēs un stipendijām ir ļoti agri. “ASV Izglītības informācijas un testēšanas centrs” gada laikā konsultē finālistus un velta tiem īpašu uzmanību, lai palielinātu viņu izredzes iestāties prestižā koledžā vai universitātē un saņemt stipendiju..

Konkurss tiek izsludināts gada sākumā, un pieteikšanās termiņš ir februāra vidus. Apmeklējiet http://www.educationusa.lv vai meklējiet informāciju savā skolā vai presē.

TOEFL

Angļu valodas kā svešvalodas testu (TOEFL) pieprasa gandrīz visas universitātes, kurās mācības notiek angļu valodā, lai noteiktu, vai jūsu angļu valodas zināšanu līmenis ir pietiekams, lai studētu institūcijā, kurā mācības notiek angļu valodā. Tests ilgst apmēram četras stundas, un tam ir četras daļas – lasīšana, klausīšanās, runāšana un rakstīšana.
(http://www.ets.org/toefl)

SAT I un SAT II

Standartizētais iestājpārbaudījums (SAT) veidots, lai novērtētu studentu, kas piesakās studēt ASV universitātes bakalaura līmeņa studiju programmas pirmajā mācību gadā, vispārējās zināšanas. SAT I testā ir valodas un matemātikas daļa.

SAT II priekšmetu testi (tos pieprasa reti) novērtē skolēnu zināšanas konkrētās jomās, piemēram: rakstīšanā, literatūrā, matemātikā IC līmenī, matemātikā IIC līmenī, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, Amerikas vēsturē un sociālajās zinībās, pasaules vēsturē, franču valodā, vācu valodā, ivritā, itāliešu valodā, latīņu valodā, ķīniešu valodā, japāņu un korejiešu valodā. Lūdzu, ņemiet vērā, ja jūs jau esat studējis kādā universitāte, tad jums nav jāliek ne SAT I, ne II tests, ja vien tas netiek īpaši pieprasīts.
(http://www.collegeboard.com)

GRE

Vispārējo zināšanu pārbaudes tests (GRE) veidots tā, lai novērtētu studenta zināšanas un loģisko domāšanu pirms stāšanās maģistratūras vai doktorantūras līmeņa programmā (izņemot MBA, skat. GMAT) kādā ASV universitātē. Tas ietver matemātiku, vārdisko spriešanu (angļu valoda) un esejas rakstīšanu.
(http://www.ets.org/gre)

GRE priekšmetu testi

GRE testi konkrētos priekšmetos (tos pieprasa reti) veidoti tā, lai pārbaudītu kandidāta zināšanas kādā konkrētā jomā, pirms iestāšanās ASV universitātes maģistratūras vai doktorantūras līmeņa programmā. Tie ir tādos priekšmetos kā bioķīmijā, šūnu un molekulārajā bioloģijā, bioloģijā, ķīmijā, datorzinātnēs, ekonomikā, inženierzinātnēs, ģeoloģijā, vēsturē, angļu valodā rakstītajā literatūrā, matemātikā, mūzikā, fizikā, psiholoģijā un socioloģijā.
(http://www.ets.org/gre)

GMAT

Vispārējo zināšanu pārbaudes testi vadības zinātņu studentiem (GMAT) vērtē studentu, kuri piesakās studēt ASV universitātes biznesa un vadības maģistratūras un doktorantūras programmās, vispārējās verbālās, matemātikas un analītiskās rakstīšanas prasmes.
(http://www.gmac.org)

TOEIC

TOEIC (Angļu valodas starptautiskajai saziņai tests) izmanto iestādes, uzņēmumi un valsts institūcijas visā pasaulē, lai novērtētu angļu valodas prasmes cilvēkiem, kuriem tā nav dzimtā valoda. Katru gadu šo testu liek vairāk nekā 4 miljoni cilvēku, un TOEIC ir standarta tests angļu valodas prasmei darba vajadzībām.
(http://www.ets.org/toeic vai http://www.toeic-europe.com)

Visvaldis Valtenbergs, bijušais Fulbraita stipendiāts, maģistra grāds politoloģijā, Ņūskūlas Universitāte, doktora grāda kandidāts un zinātniskā projekta vadītājs, Vidzemes Augstskola
Pirmkārt, pat pirms pieteikšanās, – esiet vispusīgs savā izvēlētajā jomā. Sarunājieties ar cilvēkiem, apmainieties ar vizītkartēm, izveidojiet draugu un paziņu tīklu. Noteikti veic kādu praktisku darbu – esi brīvprātīgais, aktīvi darbojies kādā NVO un savā kopienā. Šis tīkls jūs sagaidīs atpakaļ, kad atgriezīsities pēc gada vai diviem. Tas ir ļoti svarīgi, jo dažiem cilvēkiem ir ļoti grūti reintegrēties. Otrkārt, esiet gatavi pēc studiju nobeigšanas ASV atgriezties atpakaļ mājās. Pavaicājiet sev – kādu ieguldījumu es spēšu dot?

PAR AMERIKAS GRĀDIEM

Amerikas bakalaura līmeņa grāda pamatā ir humanitāro zinātņu filosofija, kas pieprasa, lai studenti, pabeidz dažādus humanitāro un eksakto zinātņu kursus pirms specializējas vienā konkrētā akadēmiskajā jomā, tādējādi nodrošinot vispusīgu izglītību.

Asociētais grāds: Parasti studijas ilgst divus gadus, un tās veidotas tā, lai atbilstu bakalaura studiju pirmajiem diviem gadiem. Asociētos grādus piedāvā kopienu koledžas.

Bakalaura grāds.

To veido:

 1. vispārizglītojošie kursi daudzveidīgā priekšmetu diapazonā;
 2. profilējošais priekšmets, kas ir specializācijas studiju joma;
 3. fakultatīvie priekšmeti, kurus students brīvi izvēlas pats.

Kaut arī bakalaura grādi veidoti tā, lai tos iegūtu četros gados, tomēr studijām nav noteikts konkrēts laika limits. Tā vietā grādu piešķir tad, kas students ir pabeidzis noteikto daudzumu kursu, kas tiek izteikts kredītpunktos/ vienībās vai stundās semestrī. Parasti studentam ir jāsavāc apmēram 130 – 180 kredītpunkti, lai pabeigtu studijas, katrs kurss vidēji dod 3 – 4 kredītpunktus. Studentu darbs tiek vērtēts nepārtraukti un par katru kursu (nodarbību) katru semestri tiek dots novērtējums, ko pēc tam pārvērš skaitliskā ekvivalentā, ko sauc par vidējo atzīmi (GPA), vērtējot skalā 0 – 4.0, kas raksturo studenta veikuma kvalitāti. Bakalaura līmeņa grādus piešķir gan koledžas, gan universitātes. Atšķirība starp koledžu un universitāti ir tāda, ka universitāte piešķir maģistra un doktora grādus. Kaut arī dažas koledžas piešķir arī augstākus grādus, tās koncentrējas uz bakalaura līmeņa izglītību. Tā kā angļu sarunvalodā šie abi termini tiek lietoti kā sinonīmi, šajā sadaļā tie abi lietoti ar vienādu nozīmi.

NEPIECIEŠAMĀ KVALIFIKĀCIJA

Studentiem no Latvijas jābūt vidusskolas diplomam.

KAD PIETEIKTIES?

Ideālā gadījumā šo procesu vajadzētu uzsākt 12 – 18 mēnešus iepriekš. Pieteikuma veidlapas rudens semestrim (sākas augustā vai septembrī) ir pieejamas iepriekšējā gada augustā. Katra universitāte nosaka pati savu pieteikšanās termiņu, kas var būt pat tik savlaicīgi kā novembrī vai decembrī. Jārēķinās, ka pieteikumu izskatīs sešus mēnešus. Dažas universitātes uzņem studentus arī janvārī. Atcerieties, jo vēlāk pieteiksities, jo mazāk jums būs izvēles.

KĀ PIETEIKTIES?

 1. solis – Izvēlieties koledžuAmerikāņu studenti parasti vērtē visu mācību iestādi kopumā, nevis tikai vienu fakultāti, jo bakalaura līmeņa grāds ir vispārīgs. Lūdzu, paturiet prātā, ka Amerikas Savienotajās Valstīs MEDICĪNU un TIESĪBU ZINĀTNES nestudē bakalaura līmenī.ASV ir vairāk nekā 3 600 koledžu un universitāšu. “ASV Izglītības un testēšanas centra” darbinieki var palīdzēt izraudzīties jums piemērotās koledžas un universitātes, kā arī palīdzēt izprast visu šo informāciju.
 2. solis – Dabūjiet pieteikuma veidlapasTagad gandrīz visu Amerikas koledžu un universitāšu pieteikuma veidlapas ir pieejamas to interneta mājas lapās. Mūsdienās par uzņemšanu atbildīgie darbinieku vēlas, cik vien tas iespējams, ar uzņemšanu saistītos materiālus saņemt tiešsaistē, tas ļauj ietaupīt laiku un resursus. Atcerieties, ka, piesakoties tiešsaistē, var būt nepieciešams izmantot kredītkarti, lai samaksātu universitātes noteikto maksu par pieteikšanos. Ja nevarat pieteikties tiešsaistē vai ja labprātāk vēlaties izmantot papīra formātu, arī tas ir iespējams. Tādā gadījumā jums vienkārši jāizdrukā pieteikuma veidlapa no mājas lapas un jānosūta tā koledža vai universitātei pa pastu.
 3. solis – Reģistrējieties SAT (Standartizētajam iestājpārbaudījumu) un TOEFL (Angļu valodas kā svešvalodas) testiemSAT ir 4 stundas garš eksāmens, uzdevumi galvenokārt ir jautājumi ar atbilžu variantiem, kas pārbauda spējas,vērtējot verbālās, matemātiskās un rakstīšanas prasmes. Vairums mācību iestāžu papildus skolas beigšanas dokumentiem pieprasa arī SAT testu. Tāpat arī dažas iestādes var pieprasīt 1 līdz 3 SAT II testus mācību priekšmetos, kas vērtē kandidāta zināšanas konkrētā priekšmetā. Informāciju par reģistrēšanos un bezmaksas SAT I un SAT II testa uzdevumu paraugus var saņemt ASV Izglītības informācijas un testēšanas centrā. Tāpat arī jūs varat reģistrēties SAT testam tiešsaistē un arī reģistrēties, lai liktu SAT izmēģinājuma testu.Ja angļu valoda NAV jūsu dzimtā valoda, tad jums jāreģistrējas Angļu valodas kā svešvalodas (TOEFL) testam. Reģistrācijas veidlapas un materiālus, lai sagatavotos testam, var iegūt ASV Izglītības informācijas un testēšanas centrā.
 4. solis – Nosūtiet pieteikuma veidlapasAizpildītās pieteikuma veidlapas jums jānosūta katrai koledžai atsevišķi. Amerikas koledžām un universitātēm ir jāmaksā pieteikšanās maksa, kas var būt no 20 līdz 100 ASV dolāriem liela un pat lielāka. Jūs varat pieteikties neierobežotam skaitam koledžu, taču vairums studentu, rēķinoties ar izmaksām, piesakās no 3 līdz 8 koledžām. Rūpīgi visu izlasiet un pārliecinieties, ka nosūtat koledžai vai universitātei visus prasītos materiālus! Nepilnīgu pieteikumu dēļ var aizkavēties lēmuma pieņemšana. Pieteikuma veidlapā būs norādīts arī koledžas noteiktais pieteikšanās termiņš, nepieciešamie testi, dokumenti (piemēram, skolas sekmju izraksti), iespējamie eseju jautājumus un pieteikšanās maksa (neatmaksājama) par pieteikuma izskatīšanu. Termiņi parasti tiek ļoti stingri ievēroti.Koledžas parasti paziņo pretendentiem par pieņemšanu vai noraidīšanu laika posmā no marta līdz jūnijam. Ievērojiet termiņus, kuros jums jāatbild, ja esat pieņemts. Ja jūs uzņem vairāk nekā viena mācību iestāde, uzrakstiet tai, kuras piedāvājumu esat nolēmis pieņemt (nepieciešamības gadījumā iemaksājiet depozītu), un tāpat arī uzrakstiet tām, kuru piedāvājumus nolemjat noraidīt.

IZMAKSAS UN FINANSIĀLĀ PALĪDZĪBA

Izmaksas: Katra koledža pati nosaka maksas apjomu, tāpēc tas var būt ļoti dažāds. Kopumā štatu universitātēs mācību maksa ir diapazonā no 5 000 – 25 000 ASV dolāru. Privātās universitātes parasti nosaka samaksu starp 15 000 – 40 000 ASV dolāru. Dzīvošanas izmaksas arī ir dažādas, un lielajās pilsētās tās ir augstākas. Tās ir diapazonā no 5 000 līdz 15 000 ASV dolāriem vienā akadēmiskajā gadā (9 mēnešos), kas nāk vēl papildus mācību maksai.

Finansiālā palīdzība: ASV bakalaura līmeņa studiju primārais finansējuma avots pēc ģimenes resursiem ir koledžas un universitātes. Starptautiskajiem studentiem ir lielāka varbūtība saņemt finansiālo palīdzību no privātajām universitātēm nekā no štatu universitātēm. Bakalaura līmeņa studijās pilna stipendija, kas nosedz visus izdevumus, ir retums. Universitāšu finansiālā palīdzība lielāko tiesu tiek piešķirta, vērtējot akadēmiskos sasniegumus, kaut gan dažas arī piešķir stipendijas, vērtējot nepieciešamību pēc tās. Cita veida universitāšu finansējums ir sportistu stipendijas, stipendijas, kas tiek piešķirtas noteiktām minoritātēm, spēles mākslu stipendijas vai stipendijas, kas tiek piešķirtas pēc dažādiem citiem kritērijiem. Finansējums no citiem avotiem, ne universitātes, ir retāk sastopams, bet joprojām pieejams no neatkarīgiem fondiem, uzņēmumiem vai privātpersonām.

Talantīgiem sportistiem ieteicams apvaicāties par sporta stipendijām viņu izvēlētajā koledžā vai universitātē. Parasti sporta komandas tiek veidotas pašā pieteikšanās procesa sākumā, tāpēc noteikti pēc iespējas ātrāk informējiet jūs interesējošo koledžu vai universitāti par jūsu interesi par sportu.

VĪZAS

Vairums starptautisko studentu iebrauc ASV ar neimigrācijas studentu vīzu. Lai jūs varētu pieprasīt vīzu, jums jābūt pierādījumam par to, ka universitāte pieņēmusi jūs pilna laika studijām. Kad būsiet pieņēmis universitātes piedāvājumu un sniedzis pierādījumus par pietiekamu finansējumu, universitāte atsūtīs jums oficiālu dokumentu I-20 vai IAP-66, kas apliecina to, ka esat uzņemts universitātē. Pēc tam varat pieteikties vīzai. Vīzas pieteikšanās veidlapas saņemamas ASV Vēstniecībā Rīgā.

Aizpildiet un iesniedziet šo veidlapu kopā ar maksājuma uzdevumu, I-20 vai IAP-66, pasi, kā arī vēl vienu pases formāta fotogrāfiju, pierādījumus par finansiālajiem līdzekļiem un to, ka pēc studiju pabeigšanas plānojat atgriezties savā mītnes valstī.

Laura Belēviča, Vašingtona Universitāte Sentluisā
“Ja dokumenti pienāk ātri, tad jums ir lielāka iespēja tikt pamanītam citu pretendentu vidū. Izveidojiet spēcīgu un pārliecinošu iepazīšanās vēstuli par sevi. Apspriedieties ar saviem pasniedzējiem, draugiem un ģimenes locekļiem, lai noskaidrotu savas stiprās un vājās puses. Meklējiet internetā resursus, kas palīdzēs jums sagatavošanās procesā. Kad pienācis laiks uzrakstīt savu nodomu izklāsta vēstuli, pārvērtējiet savu līdzšinējo pieredzi un pasniedziet sevi pēc iespējas labākajā, tomēr reālistiskā gaismā.”

Visvaldis Valtenbergs, bijušais Fulbraita stipendiāts, maģistra grāds politoloģijā, Ņūskūlas Universitāte, doktora grāda kandidāts un zinātniska projekta vadītājs, Vidzemes Augstskola
“Pirmkārt, pat pirms pieteikšanās, – esiet vispusīgs savā izvēlētajā jomā. Sarunājieties ar cilvēkiem, apmainieties ar vizītkartēm, izveidojiet draugu un paziņu tīklu. Noteikti veic kādu praktisku darbu – esi brīvprātīgais, aktīvi darbojies kādā NVO un savā kopienā. Šis tīkls jūs sagaidīs atpakaļ, kad atgriezīsities pēc gada vai diviem. Tas ir ļoti svarīgi, jo dažiem cilvēkiem ir ļoti grūti reintegrēties. Otrkārt, esiet gatavi pēc studiju nobeigšanas ASV atgriezties atpakaļ mājās. Pavaicājiet sev – kādu ieguldījumu es spēšu dot?”

Tad kad esat saņēmis/usi apstiprinājumu par uzņemšanu, kādā no SEVP sertificētajām mācību iestādēm un esat saņēmis/usi veidlapu I-20Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status, Jums būs jāpiesakās studenta vīzai. Skat. sadaļu Vīzas / kā pieteikties vai atjaunot ASV vīzu, kurā atrodama informācija par vīzas pietikuma procedūru, kura ir spēkā vēstniecībā Rīgā.

Vispārēju informāciju par F un M kategorijas studentu vīzām Jūs varat atrast arī šeit: http://travel.state.gov/.

Mārtiņš Mašulis, Beitsa koledža, doktora grāda kandidāts, Kornela universitāte
“Es uzskatu, ka ASV koledžas un universitātes piedāvā lielāku izvēli un elastību nekā jebkur citur. Daudzveidība izpaužas gan iestāžu lielumā un veidā, kā arī piedāvātajos grādos un specializācijā, gan ģeogrāfiskajā un sociālajā vidē. Augstākā izglītība izpelnījusies lielu uzmanību un prestižu, kas izpaužas kā stabils finansējums studiju programmām un pētniecībai. Bieži vien universitātes un koledžas spēj piedāvāt stipendijas un finansējumu pētījumiem studentiem, kas nāk no ļoti dažādām vidēm. Dzīve universitāšu pilsētiņās nodrošina neparasti bagātīgu dažādu nodarbību diapazonu un sociālu mijiedarbību ar kolēģiem.”Līga Bergvalde, Rietumilinoisas Universitāte
“Manuprāt akadēmiskas studijas un sports viens otru atbalsta. ASV ir ļoti laba to mijiedarbības sistēma. Pasniedzēji palīdz studentiem, kuri nodarbojas ar sportu un ir atbraukuši ar sportistu stipendiju. Mūsu treneri patiešām mudina mūs studēt. Viņi apzinās, ka esam atbraukušas studēt, ne tikai spēlēt basketbolu.”Laura Belēviča, Vašingtona Universitāte Senluisā
“Pāris mēnešos es izpētīju, ka ir īpašas maģistratūras un doktoranta līmeņa programmas, kas ir pieejamas tikai ASV. Tās domātas cilvēkiem, kas vēlas šajā līmenī studēt citā jomā nekā studējuši bakalaura līmenī. Proti, tas nozīmēja, ka es varēju pieteikties, lai studētu maģistra grāda iegūšanai, piemēram, arhitektūrā, kaut gan bakalaura līmenī biju studējusi gluži citu priekšmetu. Manā gadījumā šim atklājumam bija izšķiroši svarīga nozīme.”Jānis Stībelis, Holivudas mūziķu institūts, mūziķis
“Es sliecos domāt, ka studijas ASV ir demokrātiskākas un nepiespiestākas. Metodoloģija koncentrējas uz prasmju, talantu, drosmes un pozitīvas attieksmes veidošanu. Tas tiešām liek noticēt un izjust, ka tu to spēsi!”

Toms Kreicbergs, Rīda koledža
“Humanitāro zinātņu sistēma uzreiz nepiesaista tevi vienam priekšmetam – man tas nāca par labu, jo es sāku studēt koledžā, plānodams studēt radošo rakstīšanu, bet tā vietā specializējos fizikā.”

Leitnante Ērika Neimane, Amerikas Savienoto Valstu Gaisa spēku akadēmija, Gaisa telpas vadības koordinatore, Latvijas Civilās aviācijas administrācija
“USAFA pasniedzējiem ir ļoti individuāla attieksme pret studentu. Tajā ir arī citādāka, radoša pieeja priekšmeta pasniegšanai. Mazāk jāiekaļ cipari, vairāk jādomā par jēdzieniem, uz informāciju balstītiem pieņēmumiem, ir iespējas strādāt reālās programmās (NASA, USAF, utt.). Vairāk praktisko nodarbību un personiskās iniciatīvas. Daudzas koledžas sadarbojas ar uzņēmumiem un veic to pasūtītos pētījumus. Tas, ka industrija ienāk koledžā ar saviem projektiem un darbiniekiem kā pasniedzējiem, ir liela priekšrocība. Daži no viņiem ir ļoti pieredzējuši profesori un doktori, ar ļoti bagātām biogrāfijām. Es visaugstāk vērtēju savu pieredzi aviācijā un sastaptos cilvēkus. Nemaz tik bieži negadās sarunāties ar astronautu, Vjetnamas vai Korejas kara veterāniem, vai I Persijas līča kara veterānu, kurš piedalījās pirmajā Bagdādes bombardēšanā ar F-117, leģendāro “Lockheed” un “Boeing” inženieriem… Un lidojums F-15 iznīcinātājā bija neaizmirstams!”

KĀ SAGATAVOTIES?

Laura Belēviča, Vašingtona Universitāte Sentluisā
“Ja dokumenti pienāk ātri, tad jums ir lielāka iespēja tikt pamanītam citu pretendentu vidū. Izveidojiet spēcīgu un pārliecinošu iepazīšanās vēstuli par sevi. Apspriedieties ar saviem pasniedzējiem, draugiem un ģimenes locekļiem, lai noskaidrotu savas stiprās un vājās puses. Meklējiet internetā resursus, kas palīdzēs jums sagatavošanās procesā. Kad pienācis laiks uzrakstīt savu nodomu izklāsta vēstuli, pārvērtējiet savu līdzšinējo pieredzi un pasniedziet sevi pēc iespējas labākajā, tomēr reālistiskā gaismā.”

Mārtiņš Mašulis, Beitsa koledža, doktora grāda kandidāts, Kornela universitāte
“Es izvairījos no plašāk zināmajiem fondu un stipendiju programmu ceļiem, dodot priekšroku tiešam kontaktam ar koledžām. Es ieteiktu studentiem apsvērt mazo humanitāro zinātņu koledžu variantu, jo es Beitsa koledžā guvu lielisku pieredzi. Lielās universitātes ir ļoti piemērotas zinātniskajam darbam, un tās vienmēr pastāvēs kā tālāko studiju iespēja!”

Aleksejs Požarskis, Neipelsas aviocentrs, reģistrēta korporācija
“Es lielāko daļu informācijas atradu internetā. Tā kā es studēšu, lai kļūtu par profesionālu pilotu un strādātu Eiropā, man ir ļoti svarīgi iegūt Eiropas pilota licenci. Lai to iegūtu, mācību iestādei jābūt Eiropas atbildīgo iestāžu apstiprinātajā Lidotāju izglītības iestāžu sarakstā. Lidotāju skolu, kurā es mācīšos, apstiprinājusi Apvienotās Karalistes Civilās aviācijas pārvalde, tāpēc nekādu problēmu ar Eiropas licences iegūšanu nevajadzētu būt.”

Jānis Stībelis, Holivudas mūziķu institūts, mūziķis
“Es nolēmu studēt ASV, jo Latvijā nav augstākās izglītības iestāžu, kas specializētos popmūzikā. Par šo skolu es uzzināju no sludinājuma žurnālā “Keyboard”. Gatavojoties studijām ASV, ir būtiski pamatīgi izpētīt mācību iestādi. Noskaidrojiet, kas šajā koledžā vai universitātē ir interesants vai unikāls. Protams, vajag arī izmantot vietējo izglītības iestāžu piedāvātas priekšrocības. Piemēram, klavierspēli un klasisko teoriju var apgūt šeit, Latvijā. Taču ir tādi priekšmeti, kurus Latvijā nemāca, un ASV multikulturālā pieredze mūzikā ļauj paplašināt apvārsni.”

Visvaldis Valtenbergs, bijušais Fulbraita stipendiāts, Ņūskūlas Universitāte maģistra grāds politoloģijā, doktora grāda kandidāts un zinātnes projekta vadītājs Vidzemes Universitātē
“Pirmkārt, pat pirms pieteikšanās, – esiet vispusīgs savā izvēlētajā jomā. Sarunājieties ar cilvēkiem, apmainieties ar vizītkartēm, izveidojiet draugu un paziņu tīklu. Noteikti veic kādu praktisku darbu – esi brīvprātīgais, aktīvi darbojies kādā NVO un savā kopienā. Šis tīkls jūs sagaidīs atpakaļ, kad atgriezīsities pēc gada vai diviem. Tas ir ļoti svarīgi, jo dažiem cilvēkiem ir ļoti grūti reintegrēties. Otrkārt, esiet gatavi pēc studiju nobeigšanas ASV atgriezties atpakaļ mājās. Pavaicājiet sev – kādu ieguldījumu es spēšu dot?”

Toms Kreicbergs, Rīda koledža
“Ja sākat agri: daudz lasiet angļu valodā, it īpaši daiļliteratūru. (Es gadu gaitā izlasīju vairākus simtus zinātniskās fantastikas grāmatu Svešvalodu bibliotēkā Rīgas Kongresu namā). Pirmkārt un galvenokārt, pateicoties tam jūsu personiskais nodomu paziņojums būs daudz vieglāk izlasāms un (cerams) atstās labāku iespaidu. Tāpat arī, ja saņemsiet labāku SAT testa valodas zināšanu daļas rezultātu nekā 97% amerikāņu, to pamanīs par uzņemšanu atbildīgie darbinieki – ārzemnieki reti testa valodas daļā iegūst rezultātus, kas ir augstāki par vidējo, bet matemātikā konkurence ir daudz smagāka. SAT testā ir jābūt labām pamatzināšanām matemātikā un algebrā – nedaudz lielāka centība skolā atmaksāsies, gan vēlāk, gan arī liekot testus. Tāpat arī daudz trenējieties SAT – pierodiet pie formāta. Esiet labās attiecībās ar saviem skolotājiem – viņi beigu beigās rakstīs jums rekomendācijas. Vissvarīgākais, labi mācīties. Sekmes ir ļoti svarīgas. Protams, ir nepieciešamas arī kādas ārpusstundu aktivitātes, ko pieminēt savā pieteikumā, bet neuzskatiet tās par attaisnojumu slinkošanai.”

Leitnante Ērika Neimane, Amerikas Savienoto Valstu Gaisa spēku akadēmija, Gaisa telpas vadības koordinatore, Latvijas Civilās aviācijas administrācija

“Es jau no pirmajām klasēm vēlējos uzzināt kaut ko vairāk par lidmašīnu, un es aizrāvos ar militāro aviāciju. Vidusskolas gados es “Rīgas Balsī” izlasīju par iespēju studēt ASV militārajā akadēmijā. Mans lēmums bija ātrs un skaidrs: pirmā izvēle – USAFA, otrā izvēle – Anapolisa. Es garāk biju satikusi dažus ASV armijas virsniekus, tāpat arī biju guvusi priekšstatu par ASV armiju no dažādām grāmatām. Vācot informāciju par USAFA, es uzzināju par USAFA pamata vērtībām, tās piedāvātajām akadēmiskajām un aviācijas programmām, un es nolēmu, ka USAFA man būtu īstā vieta. Es sazinājos ar ASV vēstniecību, un tā tas viss sākās…”

KĀ PIETEIKTIES?

Valērijs Jakovļevs, Lī Strasberga Teātra institūts, tirgus analītiķis, “Mediju Nams”
“Izcila motivācijas vēstule ir obligāta. Sūtiet dokumentus ar kurjerpastu, tādu kā DHL vai UPS. Tas būs nedaudz dārgāk, bet tā ir iespējams internetā izsekot saviem sūtījumiem un droši zināt, ka mācību iestāde jūsu dokumentus saņēmusi laikā.”

Visvaldis Valtenbergs, bijušais Fulbraita stipendiāts, Ņūskūlas Universitāte, maģistra grāds politoloģijā, doktora grāda kandidāts un zinātnes projekta vadītājs Vidzemes Universitātē:
“Es jums ieteiktu detalizēti izpētīt augstākās izglītības sistēmu, jo dažas universitātes var piedāvāt dāsnu atbalstu maģistratūras un doktorantūras līmeņa studentiem, bet citas to nevar. Apsveriet dzīvošanas izdevumus un savu personisko gaumi. Iespējams, Ņujorka ir jūsu gaumē, bet dzīve tur ir diezgan dārga. Parunājiet ar bijušajiem Fulbraita stipendiātiem. Ja universitāte jau iepriekš ir uzņēmusi kādu Fulbraita stipendiātu, tad visticamāk, ka tā turpinās to darīt. Noderīgi ir izveidot kādus kontaktus, pirms pieteikties mācību iestādē. Iepazīstieties ar kādu no fakultātes vai vismaz iepazīstieties ar viņu darbiem.”

KĀ DABŪT STUDENTA VĪZU?

Līga Bergvalde, Rietumilinoisas Universitāte
“Pietekties studenta vīzai bija pavisam viegli. Ja ir visi nepieciešamie dokumenti un finansiālie līdzekļi (gadījumā, ja maksā pats), tad process ir ļoti efektīvs.”

Laura Belēviča, Vašingtonas Universitāte Sentluisā
“Sākumā pieteikšanās ir ļoti vienkārša. Taču es biju nobažījusies, kad devos uz vīzas interviju. Es paņēmu līdzi dažādus papildu materiālus (piemēram, darbu portfeli), katram gadījumam, ja to vajadzētu. Beigu beigās izrādījās, ka šī procedūra ir ļoti vienkārša un tieša.”

Valērijs Jakovļevs, Lī Strasberga Teātra institūts, tirgus analītiķis, “Mediju Nams”
“Domāju, ka šī procedūra būs gara un grūta, jo biju dzirdējis šādas baumas. Man viss noritēja gludi un ātri. Patiesībā es brīnījos, cik tas bija viegli. Man bija jāatbild uz dažiem jautājumiem par iemesliem, kāpēc es dodos uz Amerikas Savienotajām Valstīm, jāparāda finansiālās izziņas, un tas bija viss. Es studentu vīzu dabūju pāris minūšu laikā.”

Dāvis Puksts, Profesionālo golfa spēlētāju karjeras koledža
“Ja neatliek visu uz pēdējo brīdi, tad viss ir kārtībā, bet visi tie dokumenti tiešām jāaizpilda ļoti rūpīgi!”

STUDIJAS UN DZĪVE ASV

Māra Zālīte, Viskonsinas Universitāte – Oklēra, Klientu menedžere, DDB Latvia
“Tādu pieredzi var gūt tikai reizi mūža. Tā ir katra ieguldītā penija un katras ieguldītās dienas vērta. Studijas valstī, kas ir citādāka nekā tava valsts, ir lielisks izaicinājums paša personībai. Saskaroties ar citādāku kultūru un citādākām vērtībām, tu sāc salīdzināt un analizēt savējās. Un tad tu daudz saproti – par sevi, par saviem mīļajiem, par savu valsti.”

Mārtiņš Mašulis, Beitsa koledža, doktora grāda kandidāts, Kornela Universitāte
“Vide ir ļoti dinamiska, savā veidā tāda vide, par kādu var tikai sapņot, ikdienas rūpju neapgrūtināta. Patiesībā šāda veida nošķirtība no “ reālās pasaules” man sagādāja lielu prieku. Arī ASV ziemeļaustrumu daļa man šķita brīnišķīga. Ainava, piekraste, ēdieni (omāri!) man sagādāja lielu baudu, un tāpat arī pilsētas (Bostona un Ņujorka).”

Juris Pupčenoks, State Fair Community koledža, Vestminsteras koledža, doktora grāda kandidāts, Delavēras Universitāte
“Laikā, kad uzturējos ASV, es varēju satikties ar cilvēkiem no visas pasaules, man bija pieejami daudzi augstas kvalitātes studiju palīglīdzekļi (grāmatas, filmas, utt.), es varēju apmeklēt mācību iestādi ar bagātu studentu dzīvi – daudziem studentu klubiem, divām avīzēm, studentu organizāciju, goda biedrībām. Tomēr laikam gan vislabākais bija kvalitatīvas izglītības iegūšana un mana rakstura un personības tālāka attīstība.”

Rolands Krēgers, Ņujorkas štata universitāte Bafalo
“Es jaunajiem studentiem ieteiktu pirmo gadu dzīvot universitātes pilsētiņā, kaut arī tas ir nedaudz dārgāk nekā dzīve ārpus universitātes pilsētiņas. Taču, dzīvojot universitātes pilsētiņā, jaunie studenti var ātrāk pierast pie amerikāņu angļu valodas un citām lietām, kas nepieciešamas dzīvei un studijām ASV.”

Valērijs Jakovļevs, Lī Strasberga Teātra institūts, tirgus analītiķis, “Mediju Nams”
“Pirmo reizi mūžā es jutos laimīgs, katru dienu dodoties mācīties. Es arī skolā iepazinos ar amerikāņiem un arī kopā ar amerikāņiem īrēju dzīvokli. Man bija iespēja apceļot Kaliforniju (Sanfrancisko, Josemitu Nacionālo parku), man patika Holivudu ar tās īpašo, pulsējošo dzīves stilu. Man šķiet, ka tā ir viena no labākajām pieredzēm, ko līdz šim esmu savā dzīvē guvis.”

Visvaldis Valtenbergs, bijušais Fulbraita stipendiāts, maģistra grāda politoloģijā, Ņūskūlas Universitāte, doktora grāda kandidāts, Vidzemes Augstskola
“ASV es atklāju spēju novērtēt pasaules kultūru, rasu, reliģiju, dzīves stilu un it īpaši – virtuves atšķirības. Citiem vārdiem sakot, šī personiskās pieredzes bagātināšana kļuva par daļu no studiju plāna. Iespējams, ka citas universitātes piedāvā īpašas programmas par to visu, bet Ņujorkā tā ir daļa no ikdienas dzīves gan universitātes pilsētiņā, gan ārpus tās. Man patika dzīvot Ņujorkā. Es tur biju 11. septembrī un gadu pēc tam. Esiet gatavi atklāt sevī tādas īpašības, par kuru eksistenci jūs pat nenojautāt. Esiet gatavi tās pieņemt.”

Leitnante Ērika Neimane, Amerikas Savienoto Valstu Gaisa spēku akadēmija, Gaisa telpas vadības koordinatore, Latvijas Civilās aviācijas administrācija
“Ceļojiet! Varat doties pārgājienos nacionālajos parkos, redzēt dabu un apskatīt aviācijas un kosmosa muzejus, vēsturiskas vietas … Ja jums paveicas ar labu sponsoru ģimeni, varbūt izdosies paceļot kopā ar to. Varat doties izbraukumā kopā ar draugiem (kas ir jautri!) vai, ja finanses atļauj, nopirkt lētu automašīnu. Iegūstiet ASV vadītāja tiesības. Amerikas Savienotajās Valstīs bez mašīnas nevar iztikt. Automašīna nav greznība, tā ir nepieciešamība, ja gribat tikt ārpus universitātes pilsētiņas. Tāpat arī iegādājieties mobilo telefonu. Tarifi ir daudz zemāki nekā Latvijā. Tāpat arī nokārtojiet visus nepieciešamos dokumentus, ja vēlaties ceļot uz Kanādu vai Meksiku.”