Fulbraita stipendijas

Šī ASV valdības starptautiskā apmaiņas programma izveidota 1946. gadā saskaņā ar senatora Dž. Viljama Fulbraita ierosināto likumdošanu. Programma veidota, “lai veicinātu savstarpējo sapratni starp Amerikas Savienoto Valstu un citu valstu iedzīvotājiem”.

Termins “Fulbraita stipendija” ietver ļoti daudzveidīgas programmas: stipendijas Amerikas un ārvalstu maģistratūras un doktorantūras līmeņa studentiem; stipendijas zinātniekiem pētnieciskā darba veikšanai līdz pat vienam gadam; stipendijas lekciju lasīšanai; īstermiņa mācībspēku apmaiņa; pasākumi, lai atvestu uz Amerikas Savienotajām Valstīm valsts pārvaldes darbiniekus; programmas skolotāju un administratoru apmaiņas veicināšanai, kontakti starp institūcijām; svešvalodu apguve, kā arī doktorantu un pasniedzēju zinātniskais darbs ārzemēs.

Kopš 1991. gada, kad Latvijā atkal tika atvērta ASV vēstniecība, Latvijas pilsoņiem un likumīgajiem rezidentiem atklāto konkursu veidā bijusi pieejama Fulbraita stipendiju programma, konkurss tiek izsludināts katru gadu maija sākumā. Latvijā Fulbraita stipendija tiek piešķirta šādās kategorijās:

Fulbraita stipendija studentiem. Lai varētu pretendēt uz šo stipendiju maģistra līmeņa studijām, pretendentam ir jābūt bakalaura grādam. Ja students piesakās uz doktorantūras līmeņa studijām, tad ir jābūt maģistra grādam. Studentiem ir pieejama Fulbraita stipendija maģistratūras vai doktorantūras līmeņa studijām divus gadus kādā no Amerikas universitātēm. Studenti var pieteikties studijām visās jomās, izņemot medicīnu.

Fulbraita stipendija vieszinātniekiem/pētniekiem. Ieinteresētajiem pretendentiem ir jau jābūt doktora grādam vai arī jāstrādā pie disertācijas nobeigšanas. Zinātnieki var pieteikties, lai veiktu pētījumus vai lasītu lekcijas jebkurā jomā, izņemot medicīnu, bet ieskaitot sabiedrības veselību. Ielūguma vēstule no uzņemošās Amerikas universitātes ir vēlama, taču ne obligāta; finālistiem tiks atrasta vieta kādā universitātē.

Lai pieteiktos uz Fulbraita stipendiju kādā no šīm kategorijām, ieinteresētajiem pretendentiem līdz noteiktajam termiņam, kurš tiks paziņots, jāiesniedz pilnībā aizpildīts pieteikums. Skolēniem tiek dots apmēram pusotrs mēnesis pieteikuma aizpildīšanai tiešsaistē un papildu dokumentu iesniegšanai. Pretendentiem uz vieszinātnieka apmaiņas programmu tiek doti apmēram divarpus mēneši pieteikuma aizpildīšanai un papildu dokumentu iesniegšanai. Papildu dokumenti ir atsauksmes, vietējo pabeigto universitāšu sekmju izrakstu apliecinātas kopijas, standartizēto testu (TOEFL, GRE/GMAT) rezultāti pretendentiem, kuri piesakās uz studentu stipendijām un zinātniekiem – arī ielūguma vēstules no Amerikas universitātēm. Pieteikumu veidlapas pēc gadskārtējā konkursa izsludināšanas atrodamas vēstniecības mājas lapā.

Fulbraita stipendiju piešķir uz vienu akadēmisko gadu. Zinātnieki var pieteikties uz īsāku periodu, sākot no trim mēnešiem. Fulbraita stipendija sedz mācību maksu un maksu Amerikas universitātē (zinātnieki saņem dāsnu stipendiju pētniecībai), ikmēneša stipendiju, veselības apdrošināšanu, kā arī aviobiļetes izmaksas. Zinātnieki saņem arī pabalstu par apgādājamām personām, ja kopā ar stipendiātiem dodas arī dzīvesbiedri vai bērni, kas jaunāki par 18 gadiem. Taču apgādājamo personu lidmašīnas biļete un medicīniskā apdrošināšana netiek segta.

Pieteikties var tikai Latvijas pilsoņi un Latvijas likumīgie rezidenti. Personas, kurām ir dubultpilsonība (Amerikas Savienoto Valstu un Latvijas), nevar pieteikties Fulbraita stipendijai no Latvijas, lai veiktu pētījumus Amerikas Savienotajās Valstīs. Pieteikšanās brīdī pretendentiem ir jādzīvo Latvijā. No ārzemēm saņemtie pieteikumi netiks izskatīti. Aptuvenais interviju laiks Fulbraita vieszinātnieku stipendiju programmas pusfinālistiem ir novembra pēdējā nedēļa vai decembra pirmā nedēļa. Pusfinālistus uzaicinās uz interviju pa tālruni apmēram četras vai piecas dienas pirms intervijas (nekādi izņēmumi attiecībā uz intervijām netiks pieļauti). Tāpēc mēs lūdzam visus pretendentus norādīt tālruni, pa kuru viņus iespējams sazvanīt darba laikā.

Lai iegūtu papildu informāciju par Fulbraita programmu, lūdzu, sazinieties ar Ingrīdu Bodnieci ASV vēstniecības Preses un kultūras nodaļā, tālr. +371 6710 7109 vai +371 6710 7209 vai pa e-pastu: BodnieceI@state.gov.

Inese Voika, bijusī Fulbraita stipendiāte, maģistra grāds sabiedrības pārvaldē, Hārvarda Universitātes Kenedija Pārvaldes skolā
“Maģistratūras līmeņa studijas ASV paplašināja manu apvārsni vairāk, nekā biju cerējusi. Nodarbībās mēs apspriedām mūsdienu pasaulei svarīgus jautājumus gan vadības teorijās, gan cilvēktiesībās. Līdzdalība parasti veidoja no 15% – 50% atzīmes, kas izvirzīja papildu izaicinājumus – konkurēt, spēt paust savu pieredzi un vēsti cilvēkiem no dažādām kultūrā. ASV universitātes ir “kausējamais katls” šī vārda pozitīvajā nozīmē. Ja uzņemsies iniciatīvu, jutīsies tur kā mājās. Apvienojot to, ko iegūsti nodarbībās, universitātes pilsētiņā, no plašsaziņas līdzekļiem un saviem studiju biedriem, uz visu mūžu iegūsti pieredzi, kas atver acis uz pasauli. Fulbraita programma ir brīnišķīga kopiena, sākot no rūpēm un padomiem, ko saņēmu pirms aizbraukšanas, kā arī iekārtojoties valstī, kurā es nekad agrāk nebiju dzīvojusi. Taču Bostonā es sastapu enerģisku Fulbraita grupu, kurā apvienojušies gan Amerikas, gan starptautiskie visu vecumu studenti. Tā piedāvāja papildu atsauču sistēmu, kas ļāva vairāk uzzināt par Amerikas kultūru un vietējām vēsturiskajām tradīcijām. Es joprojām internetā sekoju līdzi fulbraitiešu diskusijām visā pasaulē.”

Ieva Kalniņa, bijusī Fulbraita stipendiāte, LLM, Hārvarda Universitāte
“Ceļš uz Fulbraita stipendiju nav sprints, tas ir maratons, kas prasa daudz darba, laika un lielu motivāciju. Tā kā konkurence ir milzīga, šo procesu ir vērts uzsākt tikai tad, ja esi gatavs būt ne tikai neatlaidīgs, bet perfekts. Ir jāatrod laiks sagatavoties TOEFL un GRE testiem, kas manā gadījumā nozīmē vēlreiz apgūt vidusskolas matemātikas programmu. Ir jādabū ļoti labas rekomendācijas no saviem pasniedzējiem un darba devējiem. Tajā brīdī, kad nosūti savu pieteikuma anketu ir jābūt sajūtai, ka esi izdarījis pilnīgu visu, kas bijis tavos spēkos. Un beidzot ir jāveltī laiks tam, lai nopietni sagatavotos intervijai. Ir skaidri jāpierāda – gan sev, gan vērtēšanas komisijai – kāpēc tieši tu un nevis kāds cits tikpat labs un apdāvināts students esi pelnījis šo stipendiju. Ja tev ir neatlaidība, motivācija un skaidrs redzējums par to, ko tu vēlies un kāpēc to vēlies, tad Fulbraita stipendija nav nesasniedzama, un, visbeidzot, katra ieguldītā minūte nesīs desmitkārtīgu un pat simtkārtīgu atdevi.”

Līga Mitenberga, Latvijas Universitātes pasniedzēja un Eiropas Komisijas Latvijā tulce, bijusī Fulbraita stipendiāte, salīdzinošā literatūra, Kolumbijas Universitāte
“Skaidrs, ka Fulbraita stipendija, kas ļauj studentam veselu gadu pavadīt Amerikā, neizbēgami tevi maina. Stipendija un tās nodrošinātās studijas maina visu: izpratni par studiju disciplīnu, tās vietu citu zinātnes nozaru vidū, tavu pašapziņu un, protams, radikāli maina tavu attieksmi pret darbu, studijām. Es studēju Kolumbijas Universitātē, Ņujorkā, un šis akadēmiskais gads bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmās bija viens no grūtākajiem studiju gadiem manā mūžā. Es studēju literatūru, literatūras teoriju, un reizēm mājās izlasāmo tekstu apjoms pārspēja manu iztēli – līdz pat 1000 lappusēm, kas bija jāizlasa un jāizanalizē pāris dienu laikā. Neiespējami? Nekā tamlīdzīga. Ja zini, kāpēc studē, ja tevi iedvesmo patiesi radošs, pētniecisks darbs, ja esi labi sagatavots studijām augstākajā izglītības līmenī, ja tev patīk tas, ko tu dari – vai tādā gadījumā ir kaut kas neiespējams? Diskusijas, tikšanās, debates dažādos līmeņos, sarunas ar autoriem, kritiķiem, visiem, kuri dara kaut ko svarīgu tavā jomā – tā ir parastā studiju dzīve. Vai gatavošanās “ parastajai dzīve” var būt slogs?”

Visvaldis Valtenbergs, doktora grāda kandidāts un pasniedzējs Vidzemes Augstskolā, bijušais Fulbraita stipendiāts, maģistra grāds politoloģijā, Ņūskūlas Universitāte, Ņujorka
“Fulbraita stipendija ir dāsna un sniedz piepildījumu. Tā ļauj izbaudīt intelektuālas nodarbes, un sniedz arī citas, mazākas baudas. Tikai būdams Fulbraita stipendiāts esmu vedis mājās grāmatas no universitātes bibliotēkas ratiņsomā. Nu – tur bija daudz labu grāmatu, un es gribēju tās visas izlasīt. Kas mūsdienās padara Fulbraita programmu tik īpašu? Daudzi pasaules līderi augstu vērtē izcilību, domas brīvību un cilvēku vēlmi mācīties. Fulbraita programma pierāda, ka ir arī tādi līderi, kas ir gatavi to veicināt.”

Gatis Šmits, bijušais Fulbraita stipendiāts, humanitāro zinātņu maģistrs, Tiša mākslas skola, Ņujorkas Universitāte
“Fulbraita stipendija man deva iespēju studēt vienā no labākajām ASV kino skolām – Ņujorkas Universitātē, Tiša mākslas skolā. Skola piedāvāja ļoti rūpīgi pārdomātu un ļoti intensīvu studiju procesu, radot visus priekšnoteikumus studentu attīstībai – zinoši pasniedzēji, studenti – kolēģi no visas pasaules, bagātā filmu bibliotēka un saprotoša administrācija. Skolas rīcībā ir visa tehniskā bāze, kas nepieciešama filmu ražošanai, ne visas skolas var to atļauties. Es esmu pārliecināts, ka ASV akadēmiskā pasaule ar tās tradīcijām un milzīgajiem resursiem arī citās jomās piedāvā vislabākās izglītības iespējas.”