Fulbraita programma uzņēmējinstitūcijām

Piesakieties ASV vēstniecībā Rīgā, ja vēlaties uzņemt Fulbraita studentu vai pētnieku savā universitātē:

Fulbraita studenti:

Fulbraita ASV studentu programma piešķir grantus individuāli izstrādātiem studiju/pētniecības projektiem. Kandidātam ir jāiesniedz granta mērķa apraksts, kurā ir aprakstīti pasākumi,kuriem paredzēts notikt viena akadēmiskā gada laikā.

Fulbraita pētnieki:

Fulbraita ASV pētnieku programma gadā nosūta aptuveni 1100 amerikāņu pētnieku un profesionāļu uz aptuveni 125 valstīm, kur viņi lasa lekcijas vai veic pētījumus dažādās akadēmiskās un profesionālās jomās.

Programmas laikā fulbraiteri tiekas, dzīvo kopā un mācās no uzņemošās valsts iedzīvotājiem, lai vairāk uzzinātu par uzņēmējvalsti un dalītos ikdienas rūpēs. Programma veicina tiešu kultūras apmaiņu, kas notiek, indivīdiem darbojoties kopā klasē, laukā, mājās un veicot rutīnas uzdevumus, tādējādi ļaujot granta saņēmējam izprast citu uzskatus un pārliecību, kā arī izprast veidus, kā lietas tiek darītas un ko citi domā. Piedaloties kopienas dzīvē, indivīds sazināsies ar saviem uzņēmējiem aci pret aci, atklātības, akadēmiskās integritātes un intelektuālās brīvības gaisotnē, tādējādi veicinot savstarpējo saprašanos.

Lūdzu aizpildiet šo pieteikuma anketu (PDF-28KB), ja jūsu institūcija ir ieinteresēta uzņemt Fulbraita studentu vai pētnieku un nosūtiet anketu Apmaiņas programmu speciālistei Ingrīdai Bodniecei uzbodniecei@state.gov vai riga-fulbright@state.gov.