Zinātniekiem

Pieteikšanās 2020.-2021. mācību gadam ir beigusies.

Fulbraita programma zinātniekiem piedāvā ne ilgāk kā 5 mēnešu stipendijas Latvijas zinātniekiem un universitāšu mācībspēkiem, kuri plāno veikt pētījumus un/vai lasīt lekcijas ASV universitātēs jebkurā jomā, izņemot medicīnu, bet ietverot sabiedrības veselību.

Prasības visiem pretendentiem:

  • jābūt Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim (personas ar dubultpilsonību (ASV un Latvijas) šajā programmā pieteikties nevar);
  • jau ir jābūt doktora grādam vai arī jānobeidz sava disertācija;
  • pieteikšanās brīdī jābūt atbilstošai angļu valodas prasmei, kas nepieciešama piedāvāto lekciju nolasīšanai (Fulbraita programmas zinātniekiem stipendiātiem nav jāliek ne TOEFL, ne GRE/GMAT testi);
  • pieteikuma iesniegšanas laikā jādzīvo Latvijā.

Ieteicams, lai pretendentiem būtu ielūguma vēstule no potenciālās uzņemošās universitātes Amerikas Savienotajās Valstīs.

Tiešsaistes pieteikuma veidlapas atrodamas (angliski): https://iie.embark.com/auth/login

Lai iegūtu papildu informāciju par programmu, lūdzu, apmeklējiet https://www.cies.org/ vai sazinieties ar Ingrīdu Bodnieci ASV vēstniecības Preses un kultūras nodaļā, tālr. 6710 7209 vai e-pastu bodniecei@state.gov.