Fulbraita-Šūmana programma

Kas ir Fulbraita-Šūmana programma?

Fulbraita-Šūmana programma, ko finansē ASV Valsts departaments un Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts, piešķir stipendijas ASV un ES dalībvalstu pilsoņiem, lai veicinātu labāku izpratni par ES un zināšanas par ASV-ES attiecībām. Fulbraita-Šūmana programmu pārrauga Izglītības apmaiņas komisija starp ASV, Beļģiju un Luksemburgu.

Interešu jomas

Stipendijas piešķir ASV un ES pilsoņiem, lai pētītu vai lasītu lekcijas par ES, ES politiku un ASV-ES starpatlantisko sadarbību ES dalībvalstu vai ASV universitātēs vai citās iestādēs.

Projektu pieteikumiem jābūt saistītiem ar salīdzinošajam perspektīvām jautājumos, kas interesē abas puses (vai nu transatlantiskās vai ar atsauci uz ES politiku). Iesniegtie projekti var būt veltīti tādām tēmām kā iekšējā un ārējā drošība, miera uzturēšana, ES un NATO, tieslietas un iekšlietas, finansu joma, tirdzniecība, cilvēktiesības, lauksaimniecības un vides politika, enerģija, patvēruma meklēšana, cilvēktirdzniecība, attīstība, ES paplašināšanās un starptautiskās izglītības administrēšana. Šim sarakstam ir vairāk palīgraksturs un tas nav izsmeļošs.

N.B. Pētniecības jomām ir jāattiecas uz ES kompetenci, nevis vienkārši Eiropu vai tās atsevišķām valstīm.

Stipendijas ir pieejamas arī profesionāļiem starptautiskajā izglītības administrēšanā no Eiropas vai ASV universitātēm, lai pētītu starptautiskās augstākaš izglītības pārvaldi, no kuras ieguvējas būtu abas institūcijas. Kandidāti paši ir atbildīgi par uzņēmējiestādes atrašanu un tiem nav nepieciešams doktora grāds. Stipendijas īsākais laiks ir 2 mēneši, bet garākais – četri mēneši.

Stipendiju kategorijas

 • Stipendijas pētniecībai vai mācībām universitātē
  • Stipendijas studentiem (bez doktora grāda)
   Līdz 9 mēnešiem. Tiks pieņemti arī pieteikumi pirmsdoktorantūras studijām ar minimālo laiku – 6 mēneši.
  • Stipendijas pētniekiem un pasniedzējiem (Doktora grāds vai 5+ gadi profesionālās pieredzes
   Minimālais laiks – 3 mēneši, maksimālais – 9 mēneši. Priekšroka tiks dota projektiem, kuri ilgs 4 mēnešus.
 • Stipendija inovācijām
  Pieteikties var jebkuras jomas speciālisti ar uzsvaru uz inovācijām, 2017.2018. mācību gadā uzsvars tiek likts uz datu aizsardzību.
 • Stipendijas startptautiskās izglītības speciālistiem
  Paredzēta, lai strādātu līdzīgos birojos ASV. Minimums 3 mēneši un maksimums – 9 mēneši.

Sīkāku informāciju lūdzam meklēt: www.fulbrightschuman.eu

Ja Jums ir jautājumi par programmu, lūdzu sazinieties ar:

Izglītības apmaiņas komisiju starp ASV, Beļģiju un Luksemburgu
Boulevard de l’Empereur, 4, Keizerslaan
B-1000 Brussels;
Tālrunis: +32 0 2519 5772;
E-mail: adviser@fulbright.be