Studentiem

Pieteikšanās 2024./2025. mācību gada stipendijai ir beigusies.
Fulbraita stipendiju programma maģistratūras un doktorantūras studentiem piedāvā stipendijas Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas iestāties maģistratūras vai doktorantūras programmās ASV universitātēs jebkurā jomā, izņemot medicīnu. Fulbraita stipendija ir pieejama arī viena gada doktorantūras studijām ASV doktorantiem no Latvijas augstskolām.

Visiem pretendentiem izvirzītās prasības:

 • jābūt Latvijas pilsonim. Personas ar dubulto pilsonību (Amerikas Savienoto Valstu un Latvijas) nevar pieteikties uz Fulbraita stipendiju no Latvijas;
 • līdz 2023. gada vasarai jums jāiegūst bakalaura grāds vai jānobeidz pirmais mācību gads maģistratūras programmā pēc 3 gadīgas bakalaura programmas nobeigšanas;
 • jums jābūt skaidri definētiem studiju mērķiem un karjeras uzdevumiem;
 • jums jābūt izcilām sekmēm mācībās un tādām angļu valodas zināšanām, kas ir nepieciešamas studijām Amerikas Savienotajās Valstīs;
 • priekšroka tiks dota kandidātiem, kuri iepriekš nav studējuši vai uzturējušies Amerikas Savienotajās Valstīs ilgāk par sešiem (6) mēnešiem;
 • izraudzītajiem kandidātiem būs jāliek atbilstošie iestājpārbaudījumi, kas nepieciešami ASV universitāšu programmās (TOEFL, GRE, GMAT). Sekmīgiem kandidātiem tiks izsniegti testu kuponi.
  • TOEFL – minimums 79 līdz 80 IBT (550 PBT); ieteicamais – 100 IBT (600 PBT) vai vairāk (Tiesību zinātnes prasītais minimums ir 600);
  • GRE – tiek pieprasīts lielākajā daļā studiju jomu, izņemot MBA un tiesību zinātņu programmas;
  • GRE konkrētos priekšmetos – standartizētā testa prasības atšķiras atkarībā no studiju jomas un iestādes;
  • GMAT – nepieciešams MBA un ar uzņēmējdarbību saistītās programmās;

Norādījumi par Fulbraita studentu programmas pieteikuma aizpildīšanu:

Kopā ar pieteikumu medicīniskas izziņas nav jāiesniedz.

Tiešsaistes pieteikuma veidlapas atrodamas (angļu valodā): https://apply.iie.org/ffsp2024/

Lai iegūtu informāciju par pārbaudījumiem, lūdzu, sazinieties ar Izglītības konsultāciju un testēšanas centru Rīgas Biznesa skolā, Skolas ielā 11, Rīgā.

ASV vēstniecības Preses un kultūras nodaļai Rīgā, Samnera Velsa ielā 1, līdz pieteikšanās termiņa beigām ir jāiesniedz:

 • oficiālo sekmju izrakstu latviešu un angļu valodā;
 • diplomu kopijas un to tulkojumus angļu valodā;
 • standartizēto testu rezultātus (TOEFL, GRE, GMAT), ja pieejami;
 • ziņojums par angļu valodas prasmēm (PDF-53 KB);
 • oficiālais sekmju izraksts (attiecas tikai uz ASV izrakstiem pēcvidusskolas izglītībai), ja piemērojams.

Prasība divus gadus dzīvot savā valstī

Kā Fulbraita stipendiāts jūs piedalīsieties apmaiņas programmā, kura pieprasa, lai jūs atgrieztos mājās dalīties gūtajā pieredzē. Lai nodrošinātu atbilstību šai prasībai, Fulbraita stipendiātiem ir jāatgriežas mājās pēc tam, kad viņu apstiprinātās darbības Amerikas Savienotajās Valstīs beigušās. ASV likumdošana nosaka, ka J-1 apmaiņas viesim ir divi gadi jānodzīvo savā valstī, pirms šis indivīds var pieprasīt neimigrācijas (H un L) vīzas kā pagaidu darbinieks vai pieteikties uz pastāvīgu dzīvi Amerikas Savienotajās Valstīs, vai pieprasīt imigrācijas vīzu. Šī prasība neaizliedz jums atkārtoti iebraukt Amerikas Savienotajās Valstīs šo divu gadu laikā, lai piedalītos konferencēs, tūrisma vai studiju turpināšanas nolūkā.

Lai iegūtu papildu informāciju par šo programmu, lūdzu, sazinieties ar Ingrīdu Bodnieci ASV Vēstniecības Preses un kultūras nodaļā, tālr. 6710 7209; e-pasts: bodniecei@state.gov.