Mazo grantu programma

Līdz 2021. gada 31. oktobrim iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti novembrī.

ASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma izveidota kā elastīgs mehānisms, kas ļautu vēstniecībai atbalstīt iniciatīvas, kas veido atklātākas un konkurētspējīgākas politiskās un ekonomiskās sistēmas, kā arī aizsargā cilvēktiesības. Šīs ir programmas vadlīnijas, kuras vēstniecība ievēro, jo tās atbilst Latvijas situācijai un vēstniecības mērķiem. Vēstniecība arī ievēro ASV valdības likumus un noteikumus par grantu administrēšanu. Ar jautājumiem par ASV vēstniecības Mazo grantu programmu var vērsties vēstniecības Preses un kultūras nodaļā – us.embassy.riga@gmail.com vai +371 6710 7109.

Pieteikumi jāiesniedz angļu valodā. Lūdzam iepazīties ar vadlīnijām zemāk, kā arī informāciju, kas pieejama pieteikuma formās.

Programmas kopsavilkums

 1. Granti galvenokārt domāti vietējām nevalstiskajām organizācijām un individuālām personām;
 2. ASV vēstnieks/ce Latvijā var piedalīties grantu izvērtēšanā;
 3. Grantus izmaksā vēstniecības Preses un kultūras nodaļa (PKN), kuru pilnvarojis/usi vēstnieks/ce;
 4. Finansējumu izmaksā PKN darbinieks vai cits par publiskās diplomātijas grantiem atbildīgais darbinieks.

Vadlīnijas pieteikumiem

Atbilstība:

 1. Vēstniecība var piešķirt grantus Latvijas un ASV bezpeļņas organizācijām un privātpersonām;
 2. trešo valstu (kuras nav ne ASV, ne Latvija) organizācijas un privātpersonas nevar pretendēt uz grantiem;
 3. grants tiek piešķirts vienu reizi ASV finansu gada ietvaros (no oktobra līdz nākamā gada septembrim). Atkārtoti grantu var piešķirt tikai izņēmuma gadījumos, ja vēstniecība secina, ka atkārtots atbalsts ir tās skaidri definēts prioritārs mērķis.
 4. Projektiem jāatspoguļo tieša saikne ar ASV vai tiešā veidā jāveicina ASV un Latvijas sadarība.

Jomas:

 1. Granti atbalsta tādas jomas kā:
  • pilsoniskās sabiedrības veicināšanu;
  • brīvu informācijas plūsmu (tostarp atbalstu neatkarīgiem medijiem, tomēr finansējums nevar tikt piešķirts mediju satura veidošanai);
  • caurskatāmību pārvaldībā;
  • sabiedrības izglītošanu un interešu aizstāvību;
  • likuma varu un tiesiskas reformas;
  • konfliktu risināšanu;
  • cilvēktiesības;
  • pilsonisko izglītību;
  • STEM izglītību;
  • tirgus ekonomiku;
  • informatīvas kampaņas un izglītību par cilvēku tirdzniecību un korupcijas novēršanu;
  • etnisko grupu, minoritāšu un sieviešu vienlīdzību;
  • ASV mākslu un kultūru (iekļaujot izglītības vai plašākas auditorijas iesaistes komponenti).
 2. Grantus nevar izlietot partiju politiskajai darbībai, taču var atbalstīt sabiedrības izglītošanas kampaņas, aicinājumus piedalīties vēlēšanās, vēlēšanu uzraudzību un citas bezpartejiskas ar vēlēšanām saistītas darbības;
 3. Grantus var izmantot nediskriminācijas un iecietības veicināšanai attiecībā uz minoritātēm, kuras ir nelabvēlīgā situācijā, taču nevar izmantot, lai sludinātu kādas konkrētas grupas programmas, prakses vai dzīvesveida pārākumu par citiem. Īpaša uzmanība jāpievērš pieteikumiem, kas vērsti uz iecietību un cilvēktiesībām (koncentrējoties uz rasi, etnisko piederību, dzimumu, reliģiju vai seksuālo orientāciju), brīvprātīgo darbu un cilvēku tirdzniecību. Pirms jebkura granta piešķiršanas saistībā ar šiem jautājumiem vēstniecības darbiniekiem ir jāinformē grantu saņēmēji par atšķirību starp cilvēktiesību atbalstu un to, ka mēs nevaram aizstāvēt kādu īpašu dzīvesveidu vai kādas konkrētas organizācijas uzskatus;
 4. Grantus nepiešķir reliģiska rakstura mērķiem;
 5. Grantus nepiešķir mediju satura radīšanai vai žurnālistu atalgojumiem;
 6. Iesniegto projektu galvenajai mērķauditorijai jābūt no Latvijas.

Pieļaujamie budžeta elementi:

 1. Granti nav paredzēti ilgtermiņa infrastruktūras vajadzībām, kas pēc granta finansējuma beigām vairs nebūtu ilgtspējīgas, kā arī nav paredzēti tehniskā aprīkojuma (datora, fotokameras, mikrofona utt.) iegādei;
 2. Atļauts finansēt algas, pieskaitāmās izmaksas, aprīkojumu un citas administratīvās izmaksas tikai tik lielā mērā, cik tās ir saistītas ar konkrētā projekta aktivitātēm. Algas un honorāri jānorāda atbilstoši samaksas likmei un laikam, kas procentuāli veltīts ar programmu saistītām aktivitātēm;
 3. Mazo grantu programma nevar apmaksāt trešo valstu (kuras nav ASV vai Latvija) personu ceļa, uzturēšanās, honorāru un pakalpojumu izdevumus;
 4. Finansējums reprezentācijas izdevumiem (ēdiens, dzērieni utml.) nedrīkst pārsniegt 10% no projekta kopējā budžeta;
 5. Viena granta maksimālais piešķīrums ir 10.000 ASV dolāru, taču vairumā gadījumu piešķirtā summa svārstās no 1.000-3.000 ASV dolāriem.
 6. Starptautiskos lidojumus var veikt tikai ASV aviolīnijas vai arī aviolīnijas, ar kurām noslēgti tā saucamie “atvērtās debess” līgumi, lūdzu skat. http://www.gsa.gov/portal/content/103191;
 7. Par granta finansējumu var iegādāties biļetes tikai ekonomiskajā klasē.
 8. Visi maksājumi jāveic izmantojot grantā minētās organizācijas vai personas bankas kontu.

Pieteikšanās kārtība

 1. Pieteikumus var iesniegt tieši Preses un kultūras nodaļai pa e-pastu us.embassy.riga@gmail.com. Aicinām iepazīties ar pieteikšanās noteikumiem zemāk. Pieteikums sastāv no:
  • Granta pieteikuma anketas (MS-Word-72KB)
  • Organizācijas reģistrācijas dokumentiem (reģistrācijas apliecība un pēdējais gada pārskats).
 2. Budžetus jāaprēķina ASV dolāros (kopējā summa jānoapaļo līdz tuvākajam pilnam dolāram). Budžeta paraugs ir atrodams pieteikuma paraugā, augstāk minētajā tiešsaistē;
 3. Granta pieteikumu nepieciešams iesniegt vismaz 3 mēnešus pirms plānotā projekta sākuma;
 4. Saņemot Jūsu pieteikumu, vēstniecība apstiprinās tā saņemšanu, atbildot uz e-pastu.
Publicitāte:
 1. Valsts departamenta vadlīnijas paredz, ka departamenta un ASV vēstniecības ģērboni vai logotipu var izmantot tos iepriekš saskaņojot ar Preses un Kultūras nodaļu. ASV vēstniecības logo (ASV karogs) ir atrodams šeit: https://lv.usembassy.gov/embassy/riga/sections-offices-2/. Jebkura publikācija, kas sevī iekļauj atsauci uz ASV vēstniecības atbalstu vai iekļauj ASV logo, ir jāsaskaņo ar ASV vēstniecības Latvijā Preses un kultūras nodaļus pirms publicēšanas.
 2. Visās publikācijās, kuras saņēmušas vēstniecības atbalstu, ir jāiekļauj atruna, atbilstoši grantu vadlīnijām:

  “Šis projekts ir tapis ar ASV vēstniecības atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot Valsts departamenta oficiālo nostāju.”