Mazo grantu programma

ASV vēstniecības Mazo grantu programmas uzdevums ir veicināt noturīgu sadarbību starp ASV un Latviju. Īpaša uzmanība tiks veltīta projektiem, kas atbilst vienam vai vairākiem no šiem programmas mērķiem Latvijā:

 1. Stiprākas demokrātijas institūcijas, tai skaitā stiprināta pilsoniskā sabiedrība, piekļuve uzticamiem un neatkarīgiem ziņu avotiem, spēja pretoties dezinformācijai, sociālā iekļautība un likuma vara;
 2. Uzlabota Eiropas un transatlantiskā drošība, tai skaitā atbalsts NATO, kiberdrošība un citas kopīgās drošības problēmas;
 3. Ilgtspējīga, iekļaujoša ekonomikas izaugsme, tai skaitā atbalsts STEAM izglītībai, vides problēmu risināšanai, uzņēmējdarbībai un mazpārstāvētu kopienu ekonomiskajai attīstībai;
 4. Noturīgas kultūras saites starp ASV un Latviju, tai skaitā projekti, kas izceļ ASV un Latvijas partnerības plašumu un dziļumu vai parāda ASV kultūras aspektu, kas ir unikāls, nav plaši zināms un ir jēgpilns Latvijas auditorijai.

Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2024. gada 4. martam un tiks izskatīti līdz marta beigām. 

Īstenojot Mazo grantu programmu, vēstniecība vadās pēc ASV valdības noteikumiem, kas regulē grantu jomu. Ar jautājumiem par Mazo grantu programmu var vērsties vēstniecības Preses un kultūras nodaļā, rakstot EmbassyRiga@state.gov vai zvanot +371 6710 7109.

Atbilstība:
 1. Mazo grantu programmas grantus piešķir tikai bezpeļņas organizācijām un privātpersonām.
 2. Trešo valstu (kas nav ne ASV, ne Latvija) organizācijas un privātpersonas nevar pretendēt uz grantu finansējumu.
 3. Grants tiek piešķirts vienu reizi ASV finansu gada ietvaros (no oktobra līdz nākamā gada septembrim). Atkārtoti šī gada laikā grantu var piešķirt gadījumā, ja vēstniecība atzīst, ka atkārtots atbalsts atbilst tās definētam prioritāram mērķim.
 4. Mazo grantu finansējums nav pieejams šāda veida projektiem: programmām, kas saistītas ar partiju politisko darbību, celtniecībai, programmām, kas atbalsta reliģiska rakstura mēŗķus, līdzekļu vākšanas kampaņām, lobisma darbībai atbalstam konkrētai likumdošanai vai programmām, zinātniskai pētniecībai, kā arī oriģināla žurnālistikas satura radīšanai vai žurnālistu atalgojumam.
 5. Projekta mērķauditorijai ir jābūt Latvijā.
 6. Pieteikumam ir jābūt angļu valodā.
Pieļaujamās budžeta kategorijas:
 1. Granti nav paredzēti ilgtermiņa infrastruktūras vajadzībām, kā arī tehniskā aprīkojuma (datora, fotokameras, mikrofona utt.) iegādei.
 2. Atļauts finansēt algas, pieskaitāmās izmaksas, aprīkojumu, telpas un citas administratīvās izmaksas tikai tik lielā mērā, cik tās ir saistītas ar konkrētā projekta aktivitātēm. Algas un honorāri jānorāda atbilstoši samaksas likmei un laikam, kas procentuāli veltīts ar programmu saistītām aktivitātēm.
 3. Mazo grantu programma nevar apmaksāt trešo valstu (kas nav ASV vai Latvija) pilsoņu ceļa, uzturēšanās, honorāru un pakalpojumu izdevumus.
 4. Finansējuma apjoms reprezentācijas izdevumiem (ēdienam, dzērieniem, utml.) nedrīkst pārsniegt 10% no projekta kopējā budžeta.
 5. Viena granta maksimālais piešķīrums ir 15 000 ASV dolāru.
 6. Starptautiskos lidojumus var veikt tikai ASV aviolīnijas vai arī aviolīnijas, ar kurām ir noslēgti tā saucamie “atvērto debesu” līgumi, lūdzu skat. http://www.gsa.gov/portal/content/103191.
 7. Par granta finansējumu var iegādāties biļetes tikai ekonomiskajā klasē.
 8. Visi maksājumi jāveic, izmantojot granta saņēmējas organizācijas vai personas bankas kontu.
Pieteikšanās kārtība:
 1. Pieteikumu var aizpildīt šeit.
 2. Pieteikumus izskata ASV vēstniecības Grantu komisija. Izskatīšanas laikā tiek vērtēta pieteikumu atbilstība vēstniecības prioritātēm, grantu programmas noteikumiem un budžeta prasībām.
 3. Projekta budžetu jāaprēķina ASV dolāros, katras budžeta kategorijas summu noapaļojot līdz tuvākajam pilnajam dolāram. Budžeta sadalījuma paraugs ir atrodams pieteikuma veidlapā, augstāk minētajā saitē.
 4. Granta pieteikumu jāiesniegt vismaz trīs mēnešus pirms plānotā projekta sākuma.
Nepieciešamās reģistrācijas:

Organizācijām, kas piesakās uz granta atbalstu, ir jāiegūst Unique Entity Identifier (UEI) numuru vietnē www.SAM.gov un jāreģistrējas www.SAM.gov datubāzē. Apakšgrantu saņēmējām organizācijām ir jāiegūst UEI numuru. Lūdzam ņemt vērā, ka SAM.gov reģistrācija var prasīt no 4-8 nedēļām.

Publicitāte:
 1. Jebkura publikācija, kas satur atsauci uz ASV vēstniecības atbalstu vai ASV logo, pirms publicēšanas ir jāsaskaņo ar ASV vēstniecības Preses un kultūras nodaļu.
 2. ASV vēstniecības logo (ASV karogs) ir atrodams šeit.
 3. Visos izdevumos, kas saņēmuši vēstniecības atbalstu, atbilstoši grantu vadlīnijām ir jāiekļauj atruna: “Šis projekts ir tapis ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot ASV Valsts departamenta oficiālo nostāju.”