Hamfrija stipendijas

Pieteikšanās termiņš 2023./2024. mācību gada stipendijai ir 2022. gada 30. augusts.

Saite, lai atvērtu tiešsaistes pieteikuma veidlapu (angliski)

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā ar prieku paziņo par gadskārtējo Hūberta Hamfrija stipendiju programmas konkursu. Šīs viengadīgās programmas ietvaros, kvalificēti profesionāļi, kuri ir savas karjeras vidusposmā, dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai gada laikā apvienotu akadēmisku (bez grāda iegūšanas) un profesionālu darbu. Stipendiātus izraugās pēc viņu potenciāla ieņemt vadošas lomas un apņemšanās strādāt valsts darbā. Sniedzot nākotnes līderiem un politikas veidotājiem pieredzi par ASV sabiedrību, kultūru un profesionālajām jomām, programma veido pamatu ilgstošām, produktīvām saitēm starp amerikāņiem un viņu ārzemju kolēģiem.

Stipendijas piešķir konkursā kandidātiem gan no valsts, gan privātā sektora, kuri ir pierādījuši līderības spējas, apņemšanos strādāt valsts dienestā, kā arī spēju pilnībā izmantot tās priekšrocības, ko dod studijas, kas nav paredzētas grāda iegūšanai, bet norit atbilstoši paša izstrādātai, neatkarīgai programmai kādā no vadošajām ASV universitātēm.

Pretendentiem no Latvijas pieejamās jomas/ nozares:

 • Augstākās izglītības administrēšana;
 • Tiesību zinātnes un cilvēktiesības;
 • Cilvēktirdzniecība, politika un novēršana;
 • Izglītības administrēšana, plānošana un politika;
 • Sabiedrības politikas analīze un valsts pārvalde;
 • Sabiedrības veselības politika un vadība;
 • Komunikācijas/ žurnālistika;
 • Ekonomiskā attīstība/Finanses un banku zinības;
 • Pilsētplānošana un reģionālā plānošana;
 • Izglītība par narkotisku vielu atkarībām, ārstēšanu un profilaksi;
 • Tehnoloģiju politika un vadība;
 • Lauksaimniecības un lauku reģionu attīstība;
 • HIV/AIDS rīcībpolitika un profilakse;
 • Cilvēkresursu pārvaldība;
 • Angļu valodas kā svešvalodas mācīšana
 • Dabas resursi, vides rīcībpolitika un klimata pārmaiņas;
 • Starptautiskā reliģijas brīvība
 • Lipīgās un infekcijas slimības

Lai pieteiktos Hamfrija stipendijai, pretendentam jābūt:

 • Latvijas pilsonim (personas ar dubulto pilsonību (Amerikas Savienoto Valstu un Latvijas) programmā nevar pieteikties);
 • Pabeigtai universitātes izglītībai;
 • Piecu gadu pamatīgai profesionālajai pieredzei pēc studiju beigšanas;
 • Pierādītām līdera īpašībām un darbam valsts dienestā;
 • Angļu valodas prasmei (Piezīme: kandidātiem būs jāliek TOEFL tests);
 • Nelielai iepriekšējai pieredzei Amerikas Savienotajās Valstīs.

Neatbilstoši kandidāti:

 • Nesen beiguši universitāti (pat ja viņi ieņem nozīmīgus amatus);
 • Universitāšu pasniedzēji vai zinātnieki, kuriem nav vadības pienākumu (izņemot speciālistus narkotisko vielu atkarību profilaksē un ārstēšanā);
 • Personas, kas ASV vienu vai vairākus akadēmiskos gadus studējušas maģistratūras vai doktorantūras programmā septiņu gadu laikā pirms 2023. gada augusta;
 • Personas, kurām piecu gadu laikā pirms 2023. gada augusta bijusi vairāk nekā sešus mēnešus gara pieredze Amerikas Savienotajās Valstīs;
 • Personas ar ASV dubultpilsonību vai pastāvīgā iedzīvotāja statusu;
 • ASV ārvalstu misiju darbinieki, kuri strādā Valsts departamentā, un viņu ģimenes locekļi.
 • Personas, kuras nesen piedalījušās Valsts departamenta apmaiņas programmās.

Noteikumi un nosacījumi

Hamfrija stipendija nodrošina: ceļa izmaksas abos virzienos, mācību un universitātes maksu, nelaimes gadījumu/ slimības apdrošināšanu, ikmēneša uzturēšanās pabalstu un finansējumu grāmatām un profesionālai darbībai. Hamfrija programma neparedz finansiālu atbalstu pavadošajiem apgādājamiem.

Programmas elementi

  1. Iekļaušana izglītības programmā, kas neparedz grāda iegūšanu. Hamfrija stipendijas saņēmēji īsteno viņiem individuāli izstrādātas studiju programmas ASV institūcijās, kas piedalās šajā programmā.  Universitāti piemeklē, vērtējot to institucionālo resursu  bagātību, kā arī dalībniekiem piedāvātā atbalsta un vadības līmeni.
  2. Profesionālā attīstība.  Šī ir viena no programmas spēcīgākajām iezīmēm. Stipendiāta individuālais profesionālais plāns var ietvert profesionālas vizītes, konferences un vismaz sešas nedēļas ilgu profesionālu piesaisti (praksi darba vietā). Akadēmiskā gada sākumā katrs stipendiāts izstrādā profesionālās  rīcības plānu, kas ir pārdomāti pieskaņots konkrētā stipendiāta būtiskās, praktiskas profesionālas pieredzes gūšanas vajadzībām.

Pieteikšanās procedūra

Pēc pirmreizējā izvērtējuma veiksmīgos kandidātus uzaicinās uz interviju vēstniecībā otrajā vai trešajā septembra nedēļā. 2023. gada februārī Fulbraita Stipendiju valde Vašingtonā paziņos atlases rezultātus 2023. – 2024. gada programmai.

Informāciju par TOEFL testu var saņemt ASV Izglītības centrā Rīgas Biznesa skolā, tālrunis 6708 9809.

Lai saņemtu papildu informāciju par šo programmu vai ja jums ir jautājumi par atbilstību vai pieteikšanās kārtību, lūdzu, sazinieties ar Ingrīdu Bodnieci ASV vēstniecības Preses un kultūras nodaļā pa tālruni 6710 7209 vai e-pastu Bodniecei@state.gov