Izglītības profesionāļiem (SUSI)

Pieteikšanās dalībai 2023. gada vasaras programmā ir beigusies.

Amerikas Savienoto Valstu studiju kursi (SUSI) ir intensīva maģistratūras un doktorantūras līmeņa akadēmiskas programmas, kurās iekļauti mācību braucieni un kuru mērķis ir dot ārzemju universitāšu mācībspēkiem, citiem zinātniekiem un vidējās izglītības speciālistiem iespēju padziļināt izpratni par Amerikas sabiedrību, kultūru un institūcijām. Galīgais mērķis ir uzlabot mācību programmas un mācīšanas kvalitāti par Amerikas Savienotajām Valstīm ārzemju mācību iestādēs.

Kursi notiks dažādās koledžās un universitātēs visā ASV 5-6 nedēļu laikā, sākot no 2023. gada jūnija. Pretendentiem iesakām apmeklēt  mājas lapu http://exchanges.state.gov/susi, lai iegūtu vispārēju informāciju par 2023. gada kursiem.

Svarīga informācija par programmu

Programmas finansējums: SUSI sedz dalības maksas, tostarp: programmas administrēšanu; ceļa izdevumus iekšzemē un sauszemes transportu; pabalstu kultūras pasākumiem, grāmatām, mājoklim un iztikai, pasta izdevumus un papildu izdevumus.

Mājoklis un maltītes: Parasti dalībniekiem ir atsevišķa istaba un koplietošanas vannas istaba laikā, kad kursu mācības notiek uz vietas (četras nedēļas), un iespējams, ka studiju brauciena laikā (līdz divām nedēļām) ir jādzīvo vienā viesnīcas numurā ar kādu tā paša dzimuma programmas dalībnieku. Parasti dalībniekus izmitina koledžai vai universitātei piederošos mājokļos. Vairums maltīšu tiks nodrošinātas universitātes pilsētiņā, taču iespējams, ka dalībniekiem būs pašiem pieejama virtuve, lai viņi varētu paši gatavot sev ēdienu. Sīkāka informācija tiks sniegta pēc grantu apstiprināšanas.

Veselības apdrošināšana: Valsts departaments visiem dalībniekiem programmas laikā nodrošinās veselības apdrošināšanu ar 100 000 ASV dolāru lielu apdrošināšanas segumu un 25 ASV dolāru lielu pašrisku par ārsta apmeklējumu un 75 ASV dolāru lielu pašrisku – par neatliekamo palīdzību. Tā nesedz iepriekš radušos veselības problēmu ārstēšanu.

Programmas prasības un ierobežojumi: Dalībniekiem ir jāpiedalās visā programmā. Viņiem jāapmeklē visas lekcijas un organizētie pasākumi, kā arī jāizlasa uzdotā literatūra. Ģimenes locekļi un/vai draugi nevar piedalīties kopā ar dalībniekiem nevienā programmas daļā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka kursi formāli nepievērsīsies pasniegšanas metodoloģijai un pedagoģiskām metodēm. Kandidātiem jāizskaidro, ka viņi piesakās intensīviem kursiem un ka viņi varēs atlicināt maz laika personiskām, ar programmu nesaistītām interesēm. Kursi nav jāuzskata par pētniecības programmu.

Pieteikumus līdz norādītajam termiņam lūdzam iesūtīt Ingrīdai Bodniecei uz Bodniecei@state.gov.

Pieteikšanās termiņš 2023. gada kursiem ir 2023. gada 5. janvāris.

Universitātes līmeņa mācībspēkiem tiek piedāvāti sekojoši kursi:

Amerikas politiskās domas kursi sniegs dziļāku izpratni par ASV politiskajām institūcijām un nozīmīgākajām tendencēm ASV politiskajā domā daudznacionālai grupai, ko veidos 18 ārzemju universitāšu mācībspēki. Šie kursi sniegs dalībniekiem ieskatu tajā, kā intelektuālās un politiskās kustības ir ietekmējušas Amerikas modernās politiskās institūcijas. Šie kursi sniegs pārskatu par politisko domu dibināšanas periodā (konstitucionālie pamati), kā arī Amerikas prezidenta institūcijas, Kongresa un federālās tiesu sistēmas attīstību un pašreizējo darbību. Tiks apskatītās tādas politiskās institūcijas kā vēlēšanu sistēma, politiskās partijas un interešu grupas, civildienesta sistēma, plašsaziņas līdzekļi un “ideju kalves” , kā arī labklājības/ regulējošā valsts. Šis institūts pievērsīsies mūsdienu politikas un kultūras jautājumiem Amerikas Savienotajās Valstīs (ieskaitot, bet ne tikai, pilsoņu tiesības, sieviešu tiesības, imigrāciju, utt.) un publiskā diskursa nozīmei sabiedriskās politikas veidošanā. Atkarībā no Izglītības un kultūras lietu biroja (ECA) lēmuma kursu norises vieta tiks noteikta vēlāk.

Mūsdienu Amerikas literatūras kursi sniegs dziļāku izpratni par ASV sabiedrību un kultūru, pagātni un nākotni, analizējot mūsdienu amerikāņu literatūru, daudznacionālai grupai, ko veidos ne vairāk kā 18 ārzemju universitāšu mācībspēki un zinātnieki,. Kursiem ir divi mērķi: pētīt mūsdienu amerikāņu autorus un dažādu žanru literatūru; iezīmēt, kādā veidā šajos darbos apskatītajos tematos atspoguļojas plašākas mūsdienu amerikāņu sabiedrības un kultūras tendences. Šī programma pievērsīsies Amerikāņu literatūras daudzveidīgajai kopainai, analizēs svarīgākos mūsdienu rakstniekus, skolas un kustības, kurās atspoguļojas Amerikas literatūras kanona tradīcijas. Vienlaikus programma arī iepazīstinās dalībniekus ar rakstniekiem, kas ir atkāpušies no šīs tradīcijas un iedibinājuši jaunus virzienus Amerikas literatūrā. Atkarībā no Izglītības un kultūras lietu biroja (ECA) lēmuma kursu norises vieta tiks noteikta vēlāk.

Žurnālistikas un plašsaziņas līdzekļu kursi sniegs dziļāku izpratni par žurnālistiku un plašsaziņas līdzekļiem ASV sabiedrībā daudznacionālai grupai, ko veidos 18 ārzemju žurnālistikas fakultāšu mācībspēki un citi ar šo jomu saistīti speciālisti. Tas pievērsīsies svarīgākajiem jautājumiem žurnālistikā, tostarp, brīvas preses jēdzienam, tiesībām, kas izriet no Konstitūcijas pirmā grozījuma, plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības interešu attiecībām. Visos kursu darbības aspektos tiks ietverti ar žurnālistiku saistītie tiesiskie un ētiskie jautājumi. Kursi apskatīs arī pasniegšanas stratēģijas, mācot žurnālistikas studentiem amata pamatus: pētniecību, reportāžu, rakstīšanu un rediģēšanu. Tāpat arī programma izcels tehnoloģiju ietekmi uz žurnālistiku, apskatot interneta ietekmi, ziņu mediju globalizāciju, satelītu televīzijas un radio tīklu paplašināšanos, kā arī citus plašsaziņas līdzekļu attīstības jautājumus, kas maina šo profesiju. Pēc ECA grantu konkursa, šie kursi tiks organizēts Ohaijo Universitātē.

ASV kultūras un sabiedrības kursi sniegs daudznacionālai grupai, kuru veidos 18 pieredzējuši un motivēti universitāšu mācībspēki un citi speciālisti, dziļāku izpratni par ASV sabiedrību, kultūru, vērtībām un institūcijām. Institūts pievērsīsies etniskajiem, rasu, ekonomiskajiem, politiskajiem un reliģiskajiem kontekstiem, kuros dažādas kultūras izpaužas ASV sabiedrībā, kā arī to, kā šīs kultūras ASV vēstures gaitā ietekmējušas gan sabiedriskas kustības un vēsturiskos laikmetus. Šīs programmas pamatā būs dažādas disciplīnas, un tā būs paraugs tam, kādu pieeju ASV kultūrai un sabiedrībai ārzemju universitātes varētu izvēlēties. Pēc ESA granta apstiprināšanas kursu norises vieta būs Ņujorkas Universitāte.

ASV ārpolitikas kursi sniegs daudznacionālai grupai, kuru veidos 18 ārzemju universitāšu mācībspēki un zinātnieki, dziļāku izpratni par to, kā tiek noteikta un realizēta ASV ārpolitika, īpaši uzsverot periodu pēc aukstā kara beigām. Vispirms kursos tiks sniegts pārskats par ASV ārpolitikas vēsturisko attīstību un apskatīti svarīgākie notikumi, indivīdi un filozofijas, kas dominējušas ASV ārpolitikā. Tāpat arī kursi izskaidros svarīgāko ārpolitikas jomas spēlētāju lomu, tostarp, izpildvaras un likumdevēja atzaru, plašsaziņas līdzekļus, sabiedrības viedokli, “ideju kalves”, nevalstiskās un sabiedriskās organizācijas, kā arī par to, kā šie spēlētāji diskutē, sadarbojas, ietekmē politiku un tiek saukti pie atbildības. Atkarībā no Izglītības un kultūras lietu biroja (ECA) lēmuma institūta kursu vieta tiks noteikta vēlāk.

Pieteikumus līdz norādītajam datumam, lūdzu, nosūtīt Ingrīdai Bodniecei uz e-pastu Bodniecei@state.gov.

Pieteikumi dalībai 2023. gada vasaras programmā jāiesūta līdz 2023. gada 5. janvārim.

SUSI programma piedāvās 20 vidējās izglītības speciālistiem (skolotājiem, skolotāju apmācītājiem, mācību satura speciālistiem, mācību grāmatu autoriem, Izglītības ministrijas ierēdņiem u.c.) kursus padziļinātai izpratnei par ASV sabiedrību, izglītību un kultūru, pagātni un mūsdienām. Programmas tiks veidotas ap galveno tēmu vai tēmām ASV studijās un tajās būs spēcīgs uzsvars uz mūsdienām. Izmantojot gan tradicionālās, gan multidisciplinārās un starpdisciplīnu pieejas, programmas sniegs ieskatu ASV izglītības iestāžu un vērtību vēsturē un attīstībā. Programmas ir veidotas, lai izskaidrotu mūsdienu Amerikas sabiedrībā notiekošās politiskajās, sociālajās un ekonomiskajās debates.

Galvenais mērķis ir uzlabot mācību saturu un kvalitāti par Savienotajām Valstīm ārvalstu vidusskolās un citās mācību iestādēs. Programma notiks 2022. gada jūnijā.

Pieteikumus līdz 2022. gada 20 janvārim, lūdzu, nosūtīt Ingrīdai Bodniecei uz e-pastu Bodniecei@state.gov.

Pieteikumi dalībai 2023. gada vasaras programmā jāiesūta līdz 2023. gada 5. janvārim.

Amerikas Savienoto Valstu studiju kursi (SUSI) studentiem ir īstermiņa akadēmiskas programmas, kuru mērķis ir piedāvāt bakalaura līmeņa studentiem padziļinātu izpratni par ASV, vienlaicīgi uzlabojot viņu līderības spējas. SUSI programmas ir piecu nedēļu ilgi kursi, kas sastāv no diskusijām, lasījumiem, grupu prezentācijām un lekcijām. Mācību kursi un klases aktivitātes papildinās arī izglītojoši braucieni, dažādu vietu apmeklējumi, līderības aktivitātes un brīvprātīgā darba iespējas vietējā sabiedrībā. Katrā no institūtiem būs līdz pat 20 dalībniekiem, tas sastāvēs no aptuveni četru nedēļu ilgas akadēmiskās uzturēšanās. Akadēmiskās uzturēšanās laikā dalībniekiem būs iespēja arī piedalīties izglītojošās un kultūras aktivitātēs ārpus mācību telpas.

ASV vēstniecība pieņem kandidātu pieteikumus uz vienu ASV studiju kursiem 2022.gada vasarā no studentiem, kuriem ir interese par pilsonisko līdzdalību un sociālo uzņēmējdarbību.

Kandidāta raksturojums un kvalifikācijas:

Dalībniekam ir jābūt augsti motivētam koledžas, universitātes vai citas augstākās izglītības iestādes bakalaura līmeņa 1.-3. kursa studentam, kurš ir pierādījis savu līderību akadēmiskajā darbībā, sabiedrības iesaistē vai ārpusskolas aktivitātēs. Kandidātu mācību nozares var būt dažādas – tajā skaitā zinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās zinātnes, izglītība, uzņēmējdarbība un citas profesionālās nozares. Priekšroka tiks dota tiem kandidātiem, kuriem nav bijusi iepriekšēja pieredze ASV (vai citās valstīs ārpus Latvijas) vai arī tā ir bijusi minimāla.

Šai programmai tiks nominēti tie kandidāti, kuri:
 • pārzina angļu valodu;
 • ir ieinteresēti Institūta tēmā;
 • ir vecumā no 18 līdz 25 gadiem;
 • pēc programmas beigām atgriezīsies savā augstskolā un turpinās mācības bakalaura līmeņa studijās vismaz vienu semestri;
 • ir uzskatāmi pierādījuši savas līderības prasmes un potenciālu augstskolas vai kopienas aktivitātēs;
 • izrāda nopietnu vēlmi iegūt zināšanas par ASV;
 • ir ilgstoši noturējuši augstu akadēmisko panākumu līmeni, kas parādās atzīmēs, balvās, kā arī skolotāju rekomendācijās;
 • darbojas savas kopienas labā un ārpusskolas aktivitātēs augstskolā;
 • ir bez iepriekšējas pieredzes ar studijām vai ceļošanu uz ASV (vai citām valstīm ārpus Latvijas) vai arī tā ir minimāla;
 • ir pieauguši, atbildīgi, patstāvīgi, pārliecināti, brīvi no aizspriedumiem, iecietīgi un zinātkāri;
 • ir gatavi piedalīties intensīvā akadēmiskajā programmā, sabiedriskajā darbā, izglītojošās ekskursijās;
 • ir apmierināti ar dzīvi universitātes pilsētiņā, gatavi dalīt dzīvojamo platību un spējīgi pielāgoties kultūras un sociālajiem apstākļiem, kas atšķiras no pierastajiem.
CITI ATLASES KRITĒRIJI:

Kandidāti tiks atlasīti, pamatojoties uz to konkurētspēju, un dalība programmā nav garantēta. Beidzamo atlasi veiks Valsts departamenta Izglītības un kultūras lietu birojs.

Par atlases rezultātiem kandidātus informēs ASV vēstniecība līdz 2022.gada aprīļa beigām.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI:
 • Kādam būtu jābūt dalībnieka angļu valodas zināšanu līmenim? Visiem dalībniekiem jābūt angļu valodas lietpratējiem; visa Institūta laikā viņiem būs nepieciešams saprast lekcijas, aktīvi piedalīties diskusijās, kā arī lasīt un pildīt dažādus uzdevumus angļu valodā.
 • Vai dalībnieks ar dubultpilsonību (ASV un savas izcelsmes valsts) drīkst piedalīties ASV studiju kursos? Nē. ASV pilsoņi un patstāvīgie iedzīvotāji (zaļās kartes īpašnieki) nedrīkt piedalīties šajā programmā.
 • Cik daudz brīva laika dalībniekam būs programmas laikā? Programmas laikā būs dots brīvais laiks. Tomēr dalībniekiem jāsaprot, ka šī ir intensīva akadēmiskā programma un no viņiem tiek gaidīta dalība visās lekcijās, aktivitātēs, ekskursijās un plānotajos pasākumos.
 • Ja dalībniekam ir radinieki ASV, vai viņam/viņai būs laiks tos apciemot? Dalībnieki nedrīkstēs atstāt Institūtu, lai apmeklētu radiniekus vai draugus.  Reizēm radiniekam vai draugam ir iespēja noteiktā dienā apciemot dalībnieku, ja tam grafikā ir atvēlēts laiks. Par katru no šīm situācijām būs jākonsultējas ar ECA programmas pārstāvi, kā arī konkrētā Institūta vadību.
 • Vai dalībnieks drīkst Institūtā ierasties ātrāk vai palikt ilgāk, nekā tas sākotnēji norādīts? Nē. Dalībniekiem, kas izvēlas doties uz ASV studiju kursu programmas ietvaros, jāievēro visi programmas noteikumi. Šajos nosacījumos ir skaidri norādīts, ka studenti nedrīkst ierasties ASV pirms programmas sākuma vai palikt ASV pēc tās beigām. Pēc programmas beigām dalībniekam obligāti jāatgriežas savā valstī.
 • Vai šajā Institūtā var piedalīties students, kurš jau ir ieguvis bakalaura grādu? Nē. ASV studiju kursi ir domāti tikai tiem studentiem, kuri studē augstākās izglītības bakalaura līmeņa programmā un kuriem savās studijās ir atlicis vēl vismaz viens semestris.
 • Vai dalībniekam ir tiesības nepiedalīties kādā no Institūta daļām? No visiem dalībniekiem tiek gaidīta dalība visās plānotajās lekcijās, pasākumos, apmeklējumos, ekskursijās un aktivitātēs.
 • Cik daudz naudas dalībniekam būs nepieciešams programmas laikā? ASV studiju kursi sedz dalības maksas, tajā skaitā transportu, mājokli un ēdināšanu. Parasti iestādes nodrošina maltīti ēdnīcā, iepriekš uzpildītu kredītkarti lietošanai vietējos restorānos un/vai naudas pabalstu ēdiena iegādei, lai maltīti varētu pagatavot pats. Informāciju par mājokļa un ēdināšanas apstāļiem izziņos Institūta iestāde vismaz sešas nedēļas pirms studiju kursa sākuma. Personīgo tēriņu nauda (suvenīriem vai citām lietām) ir jānodrošina pašam dalībniekam.

Pieteikumus līdz 2022. gada 20 janvārim, lūdzu, nosūtīt Ingrīdai Bodniecei uz e-pastu Bodniecei@state.gov.

Kandidātiem jābūt karjeras vidus posmā, tipiski – vecumā no 30 līdz 50 gadiem, ļoti motivētiem un pieredzējušiem profesionāļiem no augstākās izglītības iestādēm. Kaut arī dalībnieku izglītības līmenis atšķirsies, tomēr lielākajai daļai būs maģistra vai doktora grāda un pamatīgas zināšanas par kursu jautājumu loku.

Ideālam kandidātam vajadzētu būt pieredzējušam profesionāli bez pieredzes vai nelielu pieredzi ASV, un kura darba vieta – mācību iestāde cenšas ieviest savā studiju programmā ASV studiju aspektus, izstrādāt jaunus kursus, kas saistīti ar kursu tematiem, uzlabot vai atjaunināt esošos kursus par Amerikas Savienotajām Valstīm vai arī piedāvāt specializētus seminārus ASV studiju profesionāļiem jomās, kas saistītas ar programmas tematiku. Tāpēc nominētā kandidāta zinātniskā un profesionālā pieredze ir ļoti svarīgi, bet tikpat svarīgs faktors ir tas, kādā veidā dalībinstitūcija paplašinās ASV studiju kursu piedāvājumu.

Kandidātiem vajadzīga vēlēšanās un spējas pilnībā piedalīties intensīvā maģistratūras un doktorantūras līmeņa akadēmiskā programmā un mācību programmā, iejusties universitātes pilsētiņas dzīvē un aktīvā programmas grafikā.

Citi Apsvērumi

Institucionālais pamatojums: Pamatojums ir ļoti būtiska kandidāta nominācijas daļa, tajā iespējams ietvert konkrētos iemeslus, kāpēc kandidāta piedalīšanās ir īpaši vēlama, lai paplašinātu ASV studijas šajā iestādē vai, plašāk, valstī. Piemēram, vai kandidāta līdzdalība nostiprinātu jau esošo mācību programmu vai iecerēta jaunizveidotas studiju programmas atbalstam? Vai kandidāts ir līderis savā jomā, kuram ir īpaša loma un iespējas būtiski un nekavējoties ietekmēt studiju programmas attīstību?

Institūcijām ieteiks aprakstīt kandidāta pārstāvētās iestādes lomu. Īsumā, kāpēc šī nominācija ir tik svarīga? Pamatojumam nav jābūt īpaši garam, bet jāpievēršas šiem un citiem būtiskiem jautājumiem, kas norādīti pieteikšanās veidlapas S sadaļā.

Kandidāta paziņojums: Lai gūtu labāku priekšstatu par potenciālo dalībnieku motivāciju un mērķiem, katram kandidātam jāiesniedz īss personisks paziņojums (viena lappuse), kurā jānorāda kāpēc viņš vai viņa ir ieinteresēts piedalīties programmā un ko cer iegūt no šīs pieredzes.

Angļu valodas prasme: Visiem kandidātiem jābūt labām angļu valodas zināšanas. Kursi ir stingras un prasīgas programmas; dalībniekiem būs jāizlasa liels apjoms materiālu angliski, kā arī pilnvērtīgi un aktīvi jāpiedalās semināros un paneļdiskusijās. Labas angļu valodas zināšanas ir būtiskas, lai kursi dotu vērtīgu pieredzi gan dalībniekam no jūsu valsts, gan citu valstu dalībniekiem.

Prioritārie apsvērumi: Priekšroka tiks dota tiem kandidātiem, kuri plāno uzlabot, atjaunināt vai attīstīt kursus un / vai izglītojošus materiālus ASV studiju jomā vai kādā to komponenta, kuriem ir ierobežota pieredze ASV un kuru iepriekšējie pētījumi, sasniegumi un profesionālie pienākumi liecina par viņu īpašo interesi par programmas jomām.

Intervija: ASV vēstniecība intervēs kandidātus finālistus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka galīgo kandidātu izvēli veiks ECA un ka šajā programmā ir ļoti liela konkurence. Kandidāti sacenšas ne tikai ar citiem kandidātiem no Latvijas, bet arī ar kandidātiem no citām valstīm.

Lūdzu aizpildiet pieteikuma veidlapu un nosūtiet to Ingrīdai Bodniecei ASV vēstniecībā – bodniecei@state.gov līdz norādītajam datumam (sekojiet paziņojumiem).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikumi papīra formātā netiks pieņemti. Visiem kandidātu pieteikumiem jāvēro norādītais formāts (secība, lielums, fonts, utt.). Svarīgi visas sadaļas aizpildīt ļoti precīzi.

Lai iegūtu papildu informāciju par šo programmu, lūdzu sazinieties ar Ingrīdu Bodnieci ASV vēstniecības Preses un kultūras nodaļā pa tālruni 6710 7209 vai e-pastu bodniecei@state.gov