Darbs vēstniecībā

ASV vēstniecība Latvijā piedāvā vienlīdzīgas darba iespējas un godīgu un vienādu attieksmi pret visiem cilvēkiem, neatkarīgi no to rases, ādas krāsas, reliģiskās pārliecības, dzimuma, tautības, vecuma, invaliditātes, politiskās pārliecības, ģimenes stāvokļa vai seksuālās orientācijas.

Darba piedāvājumi atrodami mājas lapas angļu valodas sadaļā.