Izņēmuma gadījumi, kad I-130 petīciju var iesniegt vēstniecībā Rīgā

ASV pilsoņiem ir jāsazinās ar Konsulāro nodaļu un jāpaskaidro detalizēti savi apstākļi (var būt nepieciešams iesniegt rakstisku pieprasījumu un pierādījumus dokumentu veidā), ja viņi pastāvīgi dzīvo valstī, kurā neatrodas USCIS pārstāvniecība, bet viņi uzskata, ka ir radusies tāda situācija, lai pieprasītu Konsulālās nodaļas atļauju izņēmuma kārtā iesniegt petīciju I-130 vēstniecībā Rīgā. Lēmumu par to, vai Jūsu situācija ir pietiekams pamatojums atļaujas piešķiršanai iesniegt petīciju vēstniecībā Rīgā, pieņems Konsuls konsulārajā nodaļā Rīgā.

Informācija par apstākļiem, kādi var kalpot, kā pamatojums izņēmuma gadījumiem, ir pieejama USCIS mājas lapā: http://www.uscis.gov/. Lūdzu sazinieties ar Konsulāro nodaļu, ja Jums ir nepieciešama papildu informācija.

Nepieciešamie dokumenti, ja ir saņemta atļauja petīciju iesniegt vēstniecībā Rīgā:

  • Veidlapa I-130 Petition for Alien Relative, par katru ģimenes locekli (sīkāku informāciju skat. I-130 aizpildīšanas instrukcijās);
  • Veidlapa I-130A Supplemental Information for Spouse Beneficiary, ja Jūs iesniedzat petīciju par savu laulāto dzīvesbiedru.
  • Petīcijas iesniedzēja statusu ASV apliecinošs dokuments – derīga ASV pase. Personām, kas ASV pilsonību ieguvušas naturalizējoties, ir jāiesniedz arī naturalizācijas sertifikāts. Papildus sagatavojiet šo dokumentu fotokopijas.
  • Dzimšanas apliecības, to notariāli apliecinātas kopijas un to notariāli apliecinātus tulkojumus angļu valodā, ja dokumenti ir citā valodā.
  • Spēkā esošās laulības apliecība, ja personas imigrēšanas pamats ir laulība. Papildus jāsagatavot šo dokumentu notariāli apliecinātas kopijas un to notariāli apliecinātus tulkojumus angļu valodā, ja dokumenti ir citā valodā.
  • Dokumenti par jebkuru iepriekšējo petīcijas iesniedzēja un/vai vīzas pieprasītāja laulību šķiršanu vai bijušo laulāto draugu miršanas apliecības, ja personas imigrēšanas pamats ir laulība. Papildus jāsagatavo šo dokumentu notariāli apliecinātas kopijas un to notariāli apliecinātus tulkojumus angļu valodā, ja dokumenti ir citā valodā.
  • Ja petīcijas iesniedzēja vai petīcijā norādītās personas uzvārds personas dzimšanas apliecībā ir citāds, ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina uzvārda maiņu, piemēram, iepriekšējo laulību reģistrācijas un šķiršanās apliecības. Papildus jāsagatavo šo dokumentu notariāli apliecinātas kopijas un to notariāli apliecinātus tulkojumus angļu valodā, ja dokumenti ir citā valodā.
  • Iesniedzot petīciju I-130 par adoptētu bērnu, ir jāsagatavo uzrādīšanai tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu oriģināls, kā arī dokumenti, kas apliecina bērna atrašanos petīcijas iesniedzēja aizbildniecībā un aprūpē vismaz pēdējos divus gadus. Papildus jāsagatavo šo dokumentu notariāli apliecinātas kopijas un to notariāli apliecinātus tulkojumus angļu valodā, ja dokumenti ir citā valodā.
  • Nodeva par petīcijas I-130 iesniegšanu ir 535 USD vai tās ekvivalents eiro, saskaņā ar vēstniecībā noteikto valūtas maiņas kursu. Nodevu ir jāmaksā vēstniecībā skaidrā naudā vai ar kredītkarti.

Petīcijas iesniegšanas process

Petīciju var iesniegt tikai iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku. Lai par to vienotos, lūdzu sazinieties ar Konsulāro nodaļu pa tālruni vai e-pastu. Petīcijas iesniedzējam un viņa ģimenes loceklim, par kuru ir sagatavota petīcija, ir personīgi jāierodas vēstniecībā dokumentu iesniegšanas dienā. Petīcijas I-130 17.jautājumā uzskaitītajām personām, ja tādas ir, nav jābūt klāt šajā etapā.

Lūdzu sagatavojiet uzskaitītos dokumentus iesniegšanai Konsulārajā nodaļā. Konsuls tos izskatīs iesniegšanas dienā un intervēs abas puses – petīcijas iesniedzēju un tajā norādīto personu, lai noteiktu, vai petīciju var apstiprināt.