Civilā sadarbība

ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs Latvijā (ASB) plāno un realizē ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības (CS) programmas projektus. CS programma nodrošina finansējumu un ekspertzināšanas, lai īstenotu dažādus atbalsta projektus – piemēram, bērnu namu, pansionātu, ugunsdzēsēju depo, neatliekamās medicīniskās palīdzības centru būvniecību un renovāciju. Projektu galvenais labuma guvējs ir partnervalsts iedzīvotāji. Projektu mērķis ir uzlabot valsts gatavību krīzes situācijām un veselības aprūpes un izglītības pakalpojumu pieejamību.
Kopš 2008.gadā Latvijā ir īstenots 61 CS projekts, kuru kopējas izmaksas sasniedz 11,8 miljonu ASV dolāru. Šajā laika posmā ir uzbūvēti vai renovēti 16 ugunsdzēsēju depo, 5 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) ēkas, bērnudārzi un skolas, kā arī piegādāts medicīnas ekipējums COVID-19 pandēmijas laikā un sniegts atbalsts Ukrainas bēgļiem Latvijā.
Šobrīd ASB īsteno četrus CS projektus: NMPD ēkas būvniecība Daugavpilī, pansionāta ēkas būvniecība Skrīveru pagastā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas 8.daļas depo renovācija un pansionāta renovācija Iršu pagastā. Šo projektu kopējā vērtība ir 2,9 miljonu ASV dolāru.
ASB CS programmas projektus izvēlas un izstrādā, sadarbojoties ar Latvijas valsts iestādēm. ASB projektus iesniedz apstiprināšanai ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecībai Eiropā. Pēc projekta apstiprināšanas to īsteno ASV Armijas inženieru korpuss un vietējie būvuzņēmēji, lai nodrošinātu, ka būvniecības darbi atbilst Latvijas būvnormatīviem un lietotāja vajadzībām. Projektos piedalās vietējie būvuzņēmēji, kas ir tiešs ieguldījums Latvijas ekonomikā. CS projekti ir piemērs Latvijas un ASV valdības ciešajai sadarbībai, kas vienlaikus sniedz tiešu ieguvumu Latvijas iedzīvotājiem.

Projektu piemēri:

 • 2008. gada septembrī ASV vēstniece Latvijā un ASB birojs oficiāli atklāja sporta laukumu “Priedītes” bērnu namā Daugavpilī, lai sagādātu bērniem drošu vidi, kurā nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, tādiem kā basketbols, volejbols un teniss.  Šī projekta īstenošanā palīdzēja 34. Artilērijas bataljons (Nacionālā Gvarde).(Projekta izmaksas: $45,000.)
  Foto galerija
 • 2009. gada 9. janvārī, ASV vēstniece Latvijā un ASB birojs oficiāli atklāja atjaunoto bērnu un jauniešu centru “Vabolīte” Daugavpils novadā. Centrā valda ģimenei līdzīga vide bērniem, kuri palikuši bez vecāku apgādības. (Projekta izmaksas: $276,000.00)
  Foto galerija.
 • 2009. gada 21. maijā ASB oficiāli atklāja lifta projektu Kalkūnu bērnu namā Daugavpilī.  Šeit mājo 135 bērni ar dažādām īpašām vajadzībām, sākot no mazuļiem, līdz 18 gadus veciem jauniešiem. Lifta uzstādīšana sniedz tik ļoti nepieciešamo iespēju Kalkūnu darbiniekiem  pārvietot bērnus starp stāviem un ārā.  Pirms tam, darbiniekiem bērni un ratiņkrēsli bija pašiem vairākas reizes dienā jānes augšup un lejup pa kāpnēm. 2008. gadā ASB šajā ēkā strādāja pie vēl kāda projekta – mājsaimniecības lifta atjaunošanas (Abu projektu izmaksas: $38,600).
  Foto galerija.
 • 2010. gada 26. maijā ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere apmeklēja Ventspili, lai piedalītos Ventspils Ugunsdzēšanas un glābšanas stacijas uguns novērošanas torņa atklāšanā, kuru bija atjaunojis ASV Jūras Spēku Celtniecības bataljons (saukti par jūras bitēm) 2010. gada militāro mācību Baltijas Operācijas  (BALTOPS) ietvaros. Jūrnieki palīdzēja ar ar Ventspils Ugunsdzēšanas un glābšanas mācību torņa savešanu darba kārtībā, noņemot vecās koka daļas un nostipronot rāmi.
  (Projekta izmaksas: $15,400).
  Foto galerija.
 • 2010. gada 14. jūnijā ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs un ASV Jūras Spēku Celtniecības bataljons oficiāli atklāja divus atjaunošanas projektus Rietumlatvijā. Ventspils bāreņu nams “Selga” saņēma divas jaunas vannas istabas un Liepājas 8. vidusskola saņēma atjaunotu mācību klasi. Šie projekti tika paveikti 2010. gada militāro mācību Baltijas Operācijas  (BALTOPS) ietvaros. Abi projekti tapa, pateicoties trīsdesmit jūrnieku no ASV Jūras Spēku Celtniecības bataljona, saukti par jūras bitēm,  sadarbībai ar Latvijas apakšuzņēmējiem. (Abu projektu izmaksas: $37,850). Turklāt, grupa ASV jūrnieku un jūras kājnieku, kuri piedalījās mācībās, Liepājas Jūrmalas parkā pārkrāsoja daļu no rotaļlaukuma.
  Foto galerija.
 • 2010. gada 10. decembrī ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere apmeklēja Liepāju, kur viņa piedalījās lentītes pārgriešanas ceremonijā Bērnu un jauniešu centrā, kura koplietošanas telpās tika veikti plaši atjaunošanas darbi.  Liepājas Bērnu un jauniešu centram ir svarīgs uzdevums – sniegt ieguldījumu jauniešu personīgajā un profesionālajā attīstībā. Kopējā Bērnu un jauniešu centrā veikto atjaunošanas darbu vērtība ir 165,000 ASV dolāru.
  Foto galerija.
 • 2011. gada 17. maijā ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere piedalījās lentītes pārgriešanas ceremonijā UGD Madonas nodaļā, kura bija viena no pirmajām ugunsdzēšanas stacijām, kas saņēma finansējumu programmas ietvaros. “Piedalīties lentītes pārgriešanā Madonā man bija patiess prieks. Šie projekti uzlabo drošību apkaimēs, kurām šīs ugunsdzēšanas stacijas kalpo. Tie ir lieliski piemēri ASV un Latvijas sadarbībai!” Kopējā Madonas projekta vērtība ir: 131,460.00 ASV dolāru. Foto galerija.
 • 2012.gada 14.maijā ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere piedalījās remontdarbu uzsākšanas ceremonijā Gulbenes Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta stacijā. Svinīgajā ceremonijā piedalījās arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Viktors Elksnis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks pulkvedis Intars Zitāns un Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa, kā arī pārstāvis no ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā pulkvedis Šons Frics. Renovācijas projekta ietvaros Gulbenes Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta stacijas ēkai tiks uzceltas trīs jaunas ugunsdzēsības mašīnu garāžas un atjaunota esošā garāža (jaunas garāžas durvis, ventilācijas un elektrības sistēma, kā arī jumta maiņa). Kopējā projekta summa ir 477,180,68 ASV dolāri. „Vēstniecības ieguldījums šajos projektos sniedz mums iespēju atbalstīt un uzslavēt pašaizliedzīgos, drosmīgos un čaklos ugundzēsējus, kas piedalās sarežģītās un bīstamās glābšanas operācijās, nedomājot par savu drošību un labklājību. Mēs esam lepni par iespēju sadarboties ar šiem cilvēkiem, palīdzot pilnveidot un uzlabot dienesta spēju reaģēt uz ārkārtas situācijām ātrāk un efektīvāk,” komentē ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere.