Civilā sadarbība

Civilās sadarbības projekti (CS) (ietilpst arī humānā palīdzība) tiek realizēti ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā (US EUCOM) Civic Engagement (CE) Programmas ietvaros. CE Programma sniedz palīdzību projektu izstrādes un iepirkumu jomās, pamata humanitāro projektu izpildes gaitā, piem., dažādu sabiedrisku institūciju, tādu kā – bērnu namu un veco ļaužu namu, ugunsdzēšanas un glābšanas staciju un neatliekamās medicīniskās palīdzības centru atjaunošanā un pārbūvē.

2009. gadā EUCOM CE Programma apmaksāja 151 projektu 19 dažādās valstīs. To vidū bija skolu atjaunošana Igaunijā, ūdens aku projekts Serbijā un ugunsdzēšanas un glābšanas stacijas izbūve Moldovā.

2009. gadā Aizsardzības sadarbības birojs (ASB) Latvijā veica 3 projektus: jauniešu un bērnu mājas “Vabolīte” atjaunošanu Daugavpils novadā; lifta izveidošanu Kalkūnu bāreņu namā Daugavpilī, grīdu atjaunošanu Balvu veco ļaužu namā, kā arī tika aizsākti darbi pie ugunsdzēšanas un glābšanas staciju rekonstrukcijas projektiem visā valstī. Divi 2009. gadā uzsāktie projekti ir tuvu pabeigšanai: Limbažu un Madonas ugunsdzēšanas un glābšanas stacijas. Nākošā gada laikā vēl 8 stacijas saņems nepieciešamo palīdzību.

ASB Latvijā kopīgi ar Latvijas valsts iestādēm identificē un izstrādā projektus, iesniedz tos apstiprināšanai ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecībai Eiropā un projekta izpildes gaitā strādā kopā ar ASV Armijas Inženieru korpusu un vietējiem uzņēmējiem. Šie projekti parāda ciešo sadarbību starp abām mūsu valdībām un militārajiem dienestiem, bet šīs sadarbības augļus bauda Latvijas iedzīvotāji. Tā kā programma notiek vietās ārpus galvaspilsētas, šīs programmas tālejošais efekts parāda ASV labo gribu, sniedzot palīdzību grūti pieejamos rajonos. Vairāki projekti īstenoti Latvijas austrumu daļā, kurā ir liels etnisko minoritāšu īpatsvars.

Ņemot vērā, ka projektu apstiprināšana un ieviešana ir samērā laikietilpīgs process, projekta ieviešana var ilgt gandrīz gadu. Rēzekne, Jelgava, Kuldīga, Jēkabpils un citas pilsētas vēl tikai gaida savu kārtu. Veiksmīga projekta ieviešana ir ļoti atkarīga arī no saņēmējorganizācijas uzņēmības un prasmes sadarboties, tāpēc ka projektu administratīvajām un juridiskajām prasībām jāatbilst kā ASV, tā arī Latvijas likumiem un noteikumiem.

Projektu piemēri:

 • 2008. gada septembrī ASV vēstniece Latvijā un ASB birojs oficiāli atklāja sporta laukumu “Priedītes” bērnu namā Daugavpilī, lai sagādātu bērniem drošu vidi, kurā nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, tādiem kā basketbols, volejbols un teniss.  Šī projekta īstenošanā palīdzēja 34. Artilērijas bataljons (Nacionālā Gvarde).(Projekta izmaksas: $45,000.)
  Foto galerija
 • 2009. gada 9. janvārī, ASV vēstniece Latvijā un ASB birojs oficiāli atklāja atjaunoto bērnu un jauniešu centru “Vabolīte” Daugavpils novadā. Centrā valda ģimenei līdzīga vide bērniem, kuri palikuši bez vecāku apgādības. (Projekta izmaksas: $276,000.00)
  Foto galerija.
 • 2009. gada 21. maijā ASB oficiāli atklāja lifta projektu Kalkūnu bērnu namā Daugavpilī.  Šeit mājo 135 bērni ar dažādām īpašām vajadzībām, sākot no mazuļiem, līdz 18 gadus veciem jauniešiem. Lifta uzstādīšana sniedz tik ļoti nepieciešamo iespēju Kalkūnu darbiniekiem  pārvietot bērnus starp stāviem un ārā.  Pirms tam, darbiniekiem bērni un ratiņkrēsli bija pašiem vairākas reizes dienā jānes augšup un lejup pa kāpnēm. 2008. gadā ASB šajā ēkā strādāja pie vēl kāda projekta – mājsaimniecības lifta atjaunošanas (Abu projektu izmaksas: $38,600).
  Foto galerija.
 • 2010. gada 26. maijā ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere apmeklēja Ventspili, lai piedalītos Ventspils Ugunsdzēšanas un glābšanas stacijas uguns novērošanas torņa atklāšanā, kuru bija atjaunojis ASV Jūras Spēku Celtniecības bataljons (saukti par jūras bitēm) 2010. gada militāro mācību Baltijas Operācijas  (BALTOPS) ietvaros. Jūrnieki palīdzēja ar ar Ventspils Ugunsdzēšanas un glābšanas mācību torņa savešanu darba kārtībā, noņemot vecās koka daļas un nostipronot rāmi.
  (Projekta izmaksas: $15,400).
  Foto galerija.
 • 2010. gada 14. jūnijā ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs un ASV Jūras Spēku Celtniecības bataljons oficiāli atklāja divus atjaunošanas projektus Rietumlatvijā. Ventspils bāreņu nams “Selga” saņēma divas jaunas vannas istabas un Liepājas 8. vidusskola saņēma atjaunotu mācību klasi. Šie projekti tika paveikti 2010. gada militāro mācību Baltijas Operācijas  (BALTOPS) ietvaros. Abi projekti tapa, pateicoties trīsdesmit jūrnieku no ASV Jūras Spēku Celtniecības bataljona, saukti par jūras bitēm,  sadarbībai ar Latvijas apakšuzņēmējiem. (Abu projektu izmaksas: $37,850). Turklāt, grupa ASV jūrnieku un jūras kājnieku, kuri piedalījās mācībās, Liepājas Jūrmalas parkā pārkrāsoja daļu no rotaļlaukuma.
  Foto galerija.
 • 2010. gada 10. decembrī ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere apmeklēja Liepāju, kur viņa piedalījās lentītes pārgriešanas ceremonijā Bērnu un jauniešu centrā, kura koplietošanas telpās tika veikti plaši atjaunošanas darbi.  Liepājas Bērnu un jauniešu centram ir svarīgs uzdevums – sniegt ieguldījumu jauniešu personīgajā un profesionālajā attīstībā. Kopējā Bērnu un jauniešu centrā veikto atjaunošanas darbu vērtība ir 165,000 ASV dolāru.
  Foto galerija.
 • 2011. gada 17. maijā ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere piedalījās lentītes pārgriešanas ceremonijā UGD Madonas nodaļā, kura bija viena no pirmajām ugunsdzēšanas stacijām, kas saņēma finansējumu programmas ietvaros. “Piedalīties lentītes pārgriešanā Madonā man bija patiess prieks. Šie projekti uzlabo drošību apkaimēs, kurām šīs ugunsdzēšanas stacijas kalpo. Tie ir lieliski piemēri ASV un Latvijas sadarbībai!” Kopējā Madonas projekta vērtība ir: 131,460.00 ASV dolāru. Foto galerija.
 • 2012.gada 14.maijā ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere piedalījās remontdarbu uzsākšanas ceremonijā Gulbenes Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta stacijā. Svinīgajā ceremonijā piedalījās arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Viktors Elksnis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks pulkvedis Intars Zitāns un Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa, kā arī pārstāvis no ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā pulkvedis Šons Frics. Renovācijas projekta ietvaros Gulbenes Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta stacijas ēkai tiks uzceltas trīs jaunas ugunsdzēsības mašīnu garāžas un atjaunota esošā garāža (jaunas garāžas durvis, ventilācijas un elektrības sistēma, kā arī jumta maiņa). Kopējā projekta summa ir 477,180,68 ASV dolāri. „Vēstniecības ieguldījums šajos projektos sniedz mums iespēju atbalstīt un uzslavēt pašaizliedzīgos, drosmīgos un čaklos ugundzēsējus, kas piedalās sarežģītās un bīstamās glābšanas operācijās, nedomājot par savu drošību un labklājību. Mēs esam lepni par iespēju sadarboties ar šiem cilvēkiem, palīdzot pilnveidot un uzlabot dienesta spēju reaģēt uz ārkārtas situācijām ātrāk un efektīvāk,” komentē ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere.