NATO

Sadarbība NATO ietvaros

Divdesmit gados kopš Latvijas un ASV attiecību formālas atjaunošanas, abas valstis turpināja nostiprināt to politiskās, ekonomiskās, tirdzniecības un kultūras saites, būvējot tās uz pamatiem, kas tika ielikti 1920.-jos gados un saglabāti Aukstā kara gados. NATO paplašināšanās process, kas vainagojās ar Latvijas uzņemšanu NATO 2004. gadā, ir ļāvis abām valstīm satuvināties vēl vairāk, iedodot abpusējām attiecībām jaunu dimensiju.

Dalība NATO ir sniegusi Latvijai iespēju piedalīties kopīgos NATO projektos, kuros katra valsts piedalās savu iespēju robežās, tādējādi maksimāli efektīvi ieguldot to finansu un cilvēkresursus.

Latvija pilnībā iesaistījusies arī NATO lēmumu pieņemšanā un konsultāciju procesā, tādējādi ļaujot pārstāvēt savas intereses ne tikai NATO struktūvienībās, bet arī lēmumu pieņemšanā NATO komitejās un aģentūrās. Lai nodrošinātu, ka Latvijas intereses ir pilnībā ievērotas, NATO darbojas Aizsardzības un Ārlietu ministriju, kā arī Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku un citu iestāžu pārstāvji.