ASV un Latvijas attiecības

Presidents Bils Klintons un Hilarija Klintone pie Brīvības pieminekļa kopā ar Baltijas valstu prezidentiem 1994. gada jūlijā.
Presidents Bils Klintons un Hilarija Klintone pie Brīvības pieminekļa kopā ar Baltijas valstu prezidentiem 1994. gada jūlijā.

Divpusējo attiecību vēsture

Amerikas Savienotās Valstis atzina Latvijas Republiku de iure 1922. gada 28. jūlijā, un 13. novembrī pirmais ASV sūtnis Latvijā Frederiks Koulmens iesniedza akreditācijas vēstuli Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem. Atbildes runā prezidents augstu novērtēja ASV Palīdzības administrācijas un amerikāņu nevalstisko organizāciju darbību Latvijas labā 1919.-1922. gadā:

“Latvija ir laimīga, ka tā var redzēt pie sevis lielās un slavenās Amerikas demokrātijas pirmo oficiālo demokrātisko priekšstāvi, tās demokrātijas, kas pati pirmā sniedza palīdzību nelaimīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, pasaules kara upuriem”
(Valdības Vēstnesis, 1922. g. 15. nov.)

Starpkaru posmā nostiprinājās abu valstu diplomātiskās attiecības, tika noslēgti vairāki divpusējie līgumi. Pārvarot 1929. gada pasaules ekonomisko depresiju un vērā ņemamus ģeogrāfiskos attālumus, veidojās saimnieciskie, tirdznieciskie un kultūras sakari.

Kad 1940. gada jūnijā Baltijas valstis tika okupētas an anektētas, ASV valdība 23. jūlijā nāca klajā ar valsts sekretāra vietnieka Samnera Velsa paziņojumu, kas nosodīja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas politiskās un teritoriālās integritātes iznīcināšanu. 2000. gada jūlijā ASV Kongress ar savu rezolūciju šo atzinumu vēlreiz atkārtoja un apstiprināja.

1940. gada 23. jūlija paziņojums piecdesmit gadus noteica ASV politku Baltijas valstu jautājumā  un nodrošināja šo valstu diplomātisko pārstāvniecību pastāvēšanu ASV. Amerikas Savienotās Valstis nekad nav atzinušas Latvijas inkorporāciju Padomju Savienībā un padomju laikā Latvija turpināja uzturēt tās vēstniecību ASV.  Latvijas nebrīves gados sūtniecība Vašingtonā baudīja pilnu diplomātisko atzīšanu, kas, savukārt, deva plašas iespējas nenogurstoši atgādināt pasaulei par Latvijas tiesisko esamību un aizstāvēt Latvijas un tās pilsoņu intereses.

Pēc pilnīgas Latvijas valsts neatkarības atgūšanas 1991. gada augustā, 2. septembrī prezidents Džordžs Bušs pasludināja, ka ASV atzīst Latvijas neatkarību no PSRS un no 2001. gada 5. septembra ASV turpināja pilnvērtīgas ASV-Latvijas attiecības.

 Kopš 1991. gada attiecības starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm ir attīstījušās līdz visaugstākajam līmenim – Latvija ir ASV stratēģiskā partnere un tuvs draugs. Mūsu stiprās attiecības balstās uz kopīgām pamatvērtībām, tajā skaitā – apņemšanos ievērot demokrātijas un cilvētiesību, kā arī brīvā tirgus principus.

1998. gada 16. janvārī ASV un Baltijas valstu prezidenti parakstīja Partnerības hartu – dokumentu, kas kļuvis par stipru pamatu ASV un Latvijas starpvalstu sakaru attīstīšanai.