ASV vēstniecība izsludina gadskārtējo Hamfrija stipendiju programmu

Rīga, 2015. gada 29. maijs. — ASV vēstniecība Latvijā izsludina konkursu Hamfrija stipendijām 2016./2017. akadēmiskajam gadam. Vēstniecība aicina pieteikties visus kandidātus, kas atbilst programmas prasībām.

Hamfrija programma piedāvā iespēju profesionāļiem ar pieredzi un praksi savā nozarē uzlabot profesionālās spējas, piedaloties gadu ilgā maģistratūras līmeņa akadēmiskajā un profesionālās attīstības programmā kādā no ASV universitātēm. Programma tiek individuāli pieskaņota katram dalībniekam, un tajā ir iekļautas lekcijas, darbs pie dažādiem projektiem, stažēšanās, konsultācijas ar ASV ekspertiem un īpaši semināri par nozares aktualitātēm. Līdz šim Hamfrija stipendiju ir saņēmuši 8 Latvijas profesionāļi.

Programmas mērķis ir veidot ilglaicīgu un ražīgu sadarbību starp profesionāļiem ASV un partneriem citās valstīs, veiksmīgiem līderiem un politikas veidotājiem piedāvājot iepazīt gan ASV pieredzi noteiktā profesionālajā jomā, gan ASV sabiedrību un kultūru kopumā. Šādā veidā Hamfrija programma veicina zināšanu apmaiņu un savstarpējo sapratni, palīdzot ASV veidot stipras partnerattiecības ar valstīm, kas piedalās šajā programmā.

Hamfrija stipendija konkursa kārtībā tiek piešķirta kandidātiem, kas strādā sabiedrības labā gan publiskajā, gan privātajā sektorā šādās jomās:

 • angļu valodas kā svešvalodas mācīšana;
 • augstākās izglītības vadība;
 • cilvēktirdzniecības novēršana un rīcībpolitika;
 • dabas resursi, vides rīcībpolitika un klimata pārmaiņas;
 • ekonomiskā attīstība
 • finanses un banku nozare;
 • HIV/AIDS rīcībpolitika un profilakse;
 • informēšana par narkotisku vielu atkarībām, ārstēšanu un profilaksi;
 • izglītības vadība, plānošana un politika;
 • komunikācija/ žurnālistika;
 • lauksaimniecība un lauku reģionu attīstība;
 • personāla vadība;
 • pilsētplānošana un reģionālā plānošana;
 • sabiedrības politikas analīze un valsts pārvalde;
 • sabiedrības veselības politika un vadība;
 • tehnoloģiju rīcībpolitika un vadība;
 • tiesību zinātnes un cilvēktiesības.

Lai pieteiktos Hamfrija stipendijai, pretendentiem jābūt:

 • Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim;
 • augstākajai izglītībai;
 • piecu gadu darba pieredzei pēc augstākās izglītības iegūšanas;
 • vadības spējām un pieredzei darbā sabiedrības labā;
 • angļu valodas prasmēm (piezīme: kandidātiem būs jākārto TOEFL tests);
 • ierobežotai iepriekšējai pieredzei ASV.

Pretendentiem Hamfrija stipendiju programmai jāpiesakās elektroniski: https://apply.embark.com/student/humphrey/fellowship/98/.

Pieteikšanās termiņš ir 2015. gada 2. septembris.

Papildinformācija par Hamfrija programmu: https://lv.usembassy.gov/ vai http://www.humphreyfellowship.org.