ASV vēstniecība nominē Lāsmu Stabiņu apbalvojumam 2016. gada ziņojuma “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varonis

No kreisās: Lāsma Stabiņa un vēstniece Petita.
Vēstniece Petita pasniedz Lāsmai Stabiņai atzinības sertifikātu, kas apliecina viņas nomināciju vēstniecības 2016. gada ziņojuma “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varoņa balvai.
Rīga, 2016. gada 14. jūnijs — ASV vēstniecība Latvijā ir nominējusi Lāsmu Stabiņu apbalvojumam par viņas īpašo ieguldījumu cilvēktirdzniecības novēršanā. L.Stabiņas centieni piesaistīt starptautisko finansējumu cilvēktirdzniecības novēršanas aktivitātēm un publiskā un privātā sektora partnerības veicināšanai ievērojami sekmēja cilvēktirdzniecības novēršanu Latvijā. Šodien, 14. jūnijā, ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita pasniegs L.Stabiņai atzinības sertifikātu, kas apliecina viņas nomināciju ASV vēstniecības 2016. gada ziņojuma “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varoņa balvai.

L.Stabiņa ir nacionālais koordinators cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos, un viņa uzņēmās vadību, lai izstrādātu un realizētu divus apjomīgus starptautiska mēroga projektus: “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” un “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā”. Pateicoties šiem projektiem, Latvija ir sekmējusi Eiropas Savienības dalībvalstu kapacitāti attiecībā uz fiktīvu laulību apkarošanu, kā arī nodrošinājusi tik ļoti nepieciešamās cilvēktirdzniecības novēršanas apmācības vietējo pašvaldību pārstāvjiem.

Katru gadu ASV Valsts departaments godina cilvēkus no visas pasaules, kas ir veltījuši savas dzīves cīņai pret cilvēktirdzniecību. Tie ir NVO darbinieki, likumdevēji, policisti un ieinteresēti sabiedrības pārstāvji, kas apņēmušies izbeigt mūsdienu verdzību. Viņi tiek godināti par pastāvīgiem centieniem, lai aizsargātu upurus, sodītu likumpārkāpējus un veicinātu izpratni par notiekošajām noziedzīgajām darbībām gan savās valstīs, gan ārzemēs.