Privātums

Vietnes apmeklēšanas laikā netiek ievākta tās apmeklētāju personiskā informācija, ja vien labprātīgi neizvēlaties mums šo informāciju sniegt. Personiski identificējamas informācijas sniegšana ir brīvprātīga, tomēr, sniedzot šo informāciju, jūs dodat atļauju to izmantot norādītajam mērķim. Noteikta veida informācijas nesniegšana var novest pie tā, ka nav iespējams jums nodrošināt pakalpojumu, ko vēlaties saņemt. Ja izvēlaties sniegt personisku informāciju Departamenta mājaslapā, aizpildot veidlapu tīmeklī vai nosūtot mums e-pastu, mēs izmantosim šo informāciju, lai varētu sekmīgāk nodrošināt jūsu prasīto informāciju vai pakalpojumu vai atbildēt uz jūsu ziņu. Informācija, ko mēs varētu no jums saņemt atšķiras atkarībā no tā, ko darāt apmeklējot šo vietni.

Automātiski tiek ievākts un saglabāts domēna nosaukums, ar kura palīdzību piekļūstat Internetam (.com, .edu u.c.), jūsu apmeklējuma datums un laiks, kā arī tīmekļa vietnes Interneta adrese (pārlūkprogramma vai lappuse, kurā ir atsauce), no kuras jūs pievienojāties šai vietnei. Mēs izmantojam iegūto informāciju, lai uzzinātu apmeklētāju skaitu dažādās mūsu vietnes lapās un padarītu šo vietni noderīgāku jums un citiem apmeklētājiem.

Ja sūtāt mums e-pastu

Varat izvēlēties sniegt mums personisko informāciju, atsūtot e-pastu ar komentāru vai jautājumu. Šāda informācija tiek izmantota, lai uzlabotu jums sniegto pakalpojumu vai atbildētu uz jūsu lūgumu. Dažkārt mēs šādu e-pastu pārsūtām citām ASV valdības iestādēm, kas varētu jums palīdzēt labāk. Izņemot pilnvarotu likuma uzraudzības iestāžu veiktas izmeklēšanas gadījumus, mēs saņemtos e-pastus neizsniedzam nekādām citām ārējām organizācijām.

Trešo pušu tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas

Mūsu vietnē ir saites uz sociālajiem tīkliem un citām trešo personu tīmekļa vietnēm. Mēs izmantojam sociālo tīklu vietnes, lai mijiedarbotos ar ārzemju auditoriju un iesaistītos sabiedriskajā diplomātijā visā pasaulē. Sociālo tīklu vietnes tiek izmantotas vēstniecības pasākumu reklamēšanai un kontaktiem ar sabiedrību. Bez tam mēs izmantojam tīmekļa mērījumu un pielāgošanas tehnoloģijas, lai noteiktu mūsu tīmekļa vietņu un to sadaļu apmeklētāju skaitu, kā arī, lai padarītu mūsu vietnes noderīgākas apmeklētājiem. Dažos gadījumos no kādas trešās puses lietojumprogrammas var tikt lūgta e-pasta adrese, lietotājvārds, parole, kā arī ģeogrāfiskā atrašanās vieta, lai reģistrētu kontu. Mēs neizmantojam trešās puses tīmekļa vietnes personiskas informācijas lūgšanai un ievākšanai no indivīdiem. Mēs neievācam un neuzglabājam nekādu personisku informāciju, ko ievākusi trešās personas tīmekļa vietne, un nekāda personiska informācija netiks atklāta, pārdota vai nodota jebkādai citai pusei ārpus Valsts departamenta, izņemot, ja tas nepieciešams likuma uzraudzības nolūkā vai ja to prasa likums.

Mēs mēdzam izmantot dažāda veida aptaujas tiešsaistē, lai uzzinātu viedokļus un iegūtu atsauksmes no nejaušas apmeklētāju izlases. Pirmkārt, Valsts departaments nepārtraukti izmanto ForeSee Results Amerikāņu klientu apmierinātības indeksa (ACSI) tiešsaistes aptauju, lai iegūtu atsauksmes un datus par apmeklētāju apmierinātību ar mūsu tīmekļa vietnēm. Šajā aptaujā netiek ievākta personiska informācija. Kaut arī uzaicinājums piedalīties aptaujā uznirst nejaušai apmeklētāju izlasei, aptauja ir brīvprātīga, bez tam ne visās vēstniecības vietnēs šī aptauja tiek veikta. Ja atsakāties piedalīties aptaujā, jums mūsu vietnē būs pieejama tā pati informācija un resursi, kas tiem, kuri piedalījās aptaujā. Aptaujas ziņojumi ir pieejami vienīgi tīmekļu pārvaldniekiem un pārējiem pilnvarotajiem darbiniekiem, kam šī informācija nepieciešama, lai veiktu amata pienākumus. Konkrētiem mērķiem mēs varētu izmantot arī citas laikā ierobežotas aptaujas, kas tiek izskaidrotas, kad tās tiek ieliktas vietnē.

Informācija, kas ievākta izsekošanas un pielāgošanas nolūkā (Sīkfaili)

Sīkfails ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne jūsu pieslēgšanās laikā nosūta uz jūsu datoru, lai tas atcerētos konkrētu informāciju par šo sesiju. Jūsu dators caur šo sīkfailu izsniegs informāciju tikai tai tīmekļa vietnei, kas šo sīkfailu sūtīja – neviena cita tīmekļa vietne šo informāciju nevar pieprasīt. Ir divējādi sīkfaili:

  • Tādi, kas darbojas sesijas laikā: sesijas sīkfaili darbojas tikai tik ilgi, kamēr ir atvērta tīmekļa pārlūkprogramma jūsu datorā. Aizverot pārlūkprogrammu, sīkfails tiek izdzēsts. Tīmekļa vietnes var izmantot sesijas sīkfailus tehniskiem mērķiem, piemēram, lai iespējotu labāku navigāciju vietnē vai atļautu pielāgot jūsu izvēles sadarbībai ar attiecīgo vietni.
  • Pastāvīgie: šie sīkfaili tiek saglabāti lietotāja cietajā diskā, lai noteiktu, vai lietotāji vietni apmeklē pirmoreiz vai arī atgriežas tajā, kā arī, lai atkārtotiem apmeklētājiem vēlreiz nerādītu uzaicinājumus piedalīties ForeSee apmierinātības aptaujā.

Ja nevēlaties, lai sesijas vai pastāvīgie sīkfaili tiktu uzglabāti jūsu datorā, pārlūkprogrammā sīkfailus var izslēgt (turn cookies off). Tādā gadījumā jums saglabāsies pieeja visai informācijai un resursiem mūsu tīmekļa vietnē. Tomēr, sīkfailu atslēgšana var ietekmēt dažu tīmekļa vietņu darbību. Atcerieties, ka sīkfailu atspējošana pārlūkprogrammā ietekmēs sīkfailu izmantošanu arī visās citās jūsu apmeklējamajās tīmekļa vietnēs.

Saites uz ārējām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē ir daudzas saites uz citām ASV valdības iestādēm, vēstniecībām un daudzpusējām, kā arī privātām, organizācijām gan ASV, gan arī citās valstīs. Sekojot saitei uz citu vietni, jūs vairāk neatrodaties mūsu tīmekļa vietnē un esat pakļauti jaunās vietnes konfidencialitātes politikai. Esam pielikuši visas pūles, lai nodrošinātu precīzu un pilnīgu informāciju, tomēr nevaram garantēt, ka izskaustas jebkuras kļūdas. Attiecībā uz dokumentiem un informāciju šajā tīmekļa vietnē jāuzsver, ka ne vēstniecība, ne arī tās darbinieki nekādā veidā – ne pateiktā, ne arī nojaušamā, nesniedz nekādas garantijas, tajā skaitā par šajā vietnē pieejamo dokumentu piemērotību pārdošanai un atbilstību konkrētam mērķim. Turklāt vēstniecība neuzņemas juridisku atbildību par jebkādas šeit piedāvātās informācijas, produktu, vai procesu precizitāti, pilnību vai lietderību, kā arī negarantē, ka šīs informācijas, produkta vai procesa izmantošana neradīs privātu tiesību pārkāpumus.

Šīs vietnes drošības nolūkā, kā arī, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāta šī pakalpojuma pieejamība visiem lietotājiem, Valsts departaments izmanto datorprogrammas, kas veic tīkla trafika pārraudzību, lai identificētu neautorizētus mēģinājumus augšupielādēt vai mainīt informāciju, vai arī radīt bojājumus. Neautorizēti mēģinājumi augšupielādēt informāciju vai to mainīt ir stingri aizliegti un var tikt sodīti saskaņā ar 1986. gada Aktu par Datorkrāpniecību un datoru ļaunprātīgu izmantošanu. Informācija var arī tikt izmantota likuma uzraudzības iestāžu izmeklēšanas darbībās. Izņemot iepriekšminētos mērķus, netiks veikti citi mēģinājumi identificēt individuālus lietotājus vai to lietošanas paradumus. Neautorizēti mēģinājumi augšupielādēt informāciju šajās tīmekļa vietnēs ir stingri aizliegta un pakļauta tiesiskai vajāšanai saskaņā ar 1986. gada Aktu par Datorkrāpniecību un datoru ļaunprātīgu izmantošanu un ASV Valsts Kodeksa 18. sadaļas 1001. un 1030. iedaļu.