Sekretāra vietnieks terorisma finansēšanas jautājumos Bilingslijs ar Latvijas amatpersonām apspriež draudus starptautiskajai finanšu sistēmai

Rīgā, 2018. gada 7. jūnijā – ASV Finanšu ministrijas sekretāra vietnieks terorisma finansēšanas jautājumos Maršals Bilingslijs 6. jūnijā tikās ar Latvijas amatpersonām, lai uzsvērtu ciešo ASV un Latvijas divpusējo attiecību nozīmi. Bilingslijs atkārtoti uzsvēra ātras un jēgpilnas reformas nozīmi, lai aizsargātu Latvijas finanšu sistēmu no nelikumīgiem finanšu apdraudējumiem un novērtēja jau paveikto. Sekretāra vietnieks Bilingslijs mudināja amatpersonas paātrināt juridisko un politikas reformu centienus, lai stiprinātu Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju. Tikšanās laikā Latvijas amatpersonas dalījās ar informāciju par gaidāmo rīcību un centieniem samazināt nerezidentu banku pakalpojumus un mērķi piešķirt papildu finansējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.  

Latvijas pozitīvai ilgtermiņa attīstībai nepieciešams spēcīgs un labi uzraudzīts finanšu sektors. Esot tuvi NATO sabiedrotie un draugi, Amerikas Savienotās Valstis apņemas turpināt strādāt kopā, lai uzlabotu investīciju vidi, agresīvi cīnoties pret nelikumīgiem finanšu apdraudējumiem.