Sekretāra vietnieks terorisma finansēšanas jautājumos Bilingslijs ar Latvijas amatpersonām pārrunā draudus starptautiskajai finanšu sistēmai

Rīgā, 2018. gada 10. martā – ASV Finanšu ministrijas sekretāra vietnieks terorisma finansēšanas jautājumos Maršals Bilingslijs 8. un 9. martā tikās ar Latvijas amatpersonām, lai pārrunātu nelegālo finanšu avotu draudus Latvijas finanšu sistēmai. Bilingslijs tiekoties pārrunāja riskus, ko Latvijas finanšu sistēmai rada pārliekā paļaušanās uz banku pakalpojumiem nerezidentiem, uzslavēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) ievērojamo reformu progresu kopš 2015. gada un aicināja Latviju turpināt reformas un finanšu sektora stiprināšanu.

Latvijas pozitīvai ilgtermiņa attīstībai nepieciešams spēcīgs un labi uzraudzīts finanšu sektors, taču Latvijas banku sektors joprojām ir pakļauts riskiem, tai skaitā saistītiem ar nerezidentu banku pakalpojumiem. Amerikas Savienotās Valstis apņemas turpināt strādāt kopā ar Latviju, lai cīnītos ar korupciju un naudas atmazgāšanu un aktīvi apkarotu nelegālā finansējuma draudus.