Vēstniecība piemin divdesmito gadskārtu kopš 11. septembra terora aktiem