Vēstnieks Kārvails Latvijas valdībai pasniedz individuālo aizsarglīdzekļu dāvinājumu