Adopcija

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

Latvija un ASV ir ratificējušas Konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos (PDF 179 KB).

Bērnu adopcijai no Latvijas ir jānotiek noteiktā, konvencijas prasībām atbilstošā kārtībā:

  1. Pirmais solis, uzsākot adopcijas procesu, ir tādas ASV adopcijas pakalpojumu aģentūras izvēlēšanās, kuru ir akreditējusi ASV Akreditācijas padome (Council of Accreditation). Papildus, Jūsu izvēlētajai aģentūrai ir jau jābūt vai jāsaņem akreditācija Latvijas Republikas Labklājības ministrijā. Nospiediet uz šīs saites, lai iepazītos ar sīkāku informāciju.
  2. ASV Valsts departamenta interneta vietnē http://adoption.state.gov/ Jūs varat iepazīties ar pilnu informāciju par to, kādā kārtībā Jūs varat adoptēt bērnu no Latvijas (informācija tikai angļu valodā).
  3. Jūs varat iepazīties ar papildu informāciju arī LR Labklājības ministrijas interneta vietnē.

Ja Jūsu adopcijas process Latvijā tuvojas noslēgumam un Jūs gatavojaties ASV imigrācijas vīzas intervijai, nospiediet uz saites zemāk, lai:

Gadījumos, kad nepieciešama konsultācija par adopcijas gaitu un imigrācijas vīzu izdošanas kārtību, lūdzu sazinieties ar Konsulāro nodaļu pa tālruni +371 6710 7034 vai e-pastu askconsular-riga@state.gov.

Requirement: You must have at least one child page associated to this parent in order for the previous and next navigation to appear. This message will disappear once you meet the requirement.