Nepieciešamie dokumenti imigrācijas vīzu pieprasītājiem, kurus adoptējuši ASV pilsoņi

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

Tiklīdz ASV Imigrācijas un Pilsonības Dienests (USCIS) būs izskatījis un apstiprinājis Jūsu petīcijas I-800 un I-800A, tās nosūtīs ASV vēstniecībai Rīgā imigrācijas vīzas pieprasījuma izskatīšanai. Mēs informēsim Jūsu pārstāvi adopcijas jautājumos, tiklīdz saņemsim šos dokumentus. Ja vēlaties, Jūs varat sazināties ar mums pa tel. +371 6710 7034 vai rakstīt uz askconsular-riga@state.gov, lai noskaidrotu, vai petīcijas ir jau saņemtas.

ASV IMIGRĀCIJAS VĪZAS SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Lūdzu ievērojiet, ka pilna dokumentu pakete ir jāsagatavo par katru adoptēto bērnu.

 • Anketa DS-260 (Online Immigrant Visa Application). Informācija šajā anketā ir jānorāda par bērnu, nevis par adoptētājiem. Pēc anketas aizpildīšanas, Jums ir jāizdrukā un intervijas dienā jāiesniedz vēstniecībā anketas DS-260 apstiprinājuma lapa. Apstiprinājuma lapai var piekļūt jebkurā laikā pēc anketas iesniegšanas, atkārtoti pieslēdzoties sistēmai;
 • Anketa I-864W (Request for Exemption for Intending Immigrant’s Affidavit of Support);
 • Adoptētā bērna jaunā pase, kas izdota pēc adopcijas spēkā stāšanās un kurā norādīts adoptētā bērna jaunais vārds;
 • Adoptētājiem vīzas intervijas laikā ir jāuzrāda arī savas pases;
 • Katram bērnam viena krāsaina fotogrāfija ar izmēru 5×5 cm, kas uzņemta uz gaiša fona ar bērna seju pretstatā kamerai;
 • Bērna medicīniskā pārbaude (PDF 25 KB), kas ietver vakcinēšanas izrakstu;
 • Apliecinājums par atteikšanos ievērot visas vakcinēšanas prasības (veidlapa DS-1981), ja tāds ir vecāku lēmums. Šo apliecinājumu var parakstīt viens no adoptētājiem vai nu pie notāra ASV vai konsula klātbūtnē vīzas intervijas laikā.  Šādu apliecinājumu adoptētājiem atļauts iesniegt vienīgi tad, ja adoptētie bērni nav sasnieguši 10 gadu vecumu;
 • Apliecinājums, ka adoptētāji ir informēti par adoptētā bērna veselības stāvokli (Acknowledgement of Health Problems of Adopted Child (PDF 10 KB)), ir nepieciešams, ja adopcijas procesa laikā bērnam parādās kādas jaunas veselības problēmas jeb adoptētāji ieguvuši informāciju par bērna veselības stāvokli, kas viņiem procesa sākumā nebija zināma. Šis dokuments ir jāparaksta abiem vecākiem vai nu pie notāra ASV vai vīzas intervija laikā ASV konsula klātbūtnē un, aizpildot šo dokumentu, jānorāda visas problēmas attiecībā uz bērna veselības stāvokli.
 • Spēkā stājies tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu ar notāra apliecinātu tulkojumu angļu valodā un viena šo dokumentu komplekta kopija. Adoptējot vairākus bērnus vienlaicīgi, jums ir jāsagatavo iesniegšanai divas sprieduma un tulkojuma kopijas par katru bērnu;
 • 23.panta vēstule – oficiāla izziņa no LR Labklājības ministrijas, kas apliecina, ka adopcijas process Latvijā ir noslēgts, un tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu ir stājies spēkā;
 • Adoptētā bērna pirms-adopcijas dzimšanas apliecības notāra apliecināta kopija ar tulkojumu angļu valodā;
 • Adoptētā bērna pēc-adopcijas dzimšanas apliecība, kurā adoptētāji norādīti kā bērna vecāki (oriģināls un kopija, kurai pievienots pie notāra apliecināts tulkojums);
 • Tiesas lēmums(-i) attiecībā uz bērna bioloģisko vecāku tiesību zaudēšanu (oriģināls(-i) un viena kopija katram lēmumam, kā arī notāra apliecināts tulkojums angļu valodā). Ja šie lēmumi ir attiecināmi uz vairākiem Jūsu vienlaicīgi adoptētajiem bērniem, jums ir jāsagatavo iesniegšanai divas sprieduma(-u) un tulkojuma(-u) kopijas par katru nākamo bērnu;
 • Nodeva par imigrācijas vīzas pieprasīšanu $325 no personas maksājama vēstniecības Konsulārajā nodaļā skaidrā naudā vai ar kredītkarti. Tiek pieņemti arī maksājumi arī eiro atbilstoši vēstniecības noteiktajam valūtas maiņas kursam;
 • Adoptētiem bērniem, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir jāiesniedz LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izdota izziņa par (ne)sodāmību. Nospiediet uz šīs saites, lai izlasītu informāciju par šādas izziņas saņemšanu (PDF 169 KB).

VĪZAS INTERVIJAS DATUMS UN LAIKS

Jums ir savlaicīgi jāsazinās ar Konsulāro nodaļu pa tālruni 6710 7034 vai e-pastu askconsular-riga@state.gov, lai vienotos par vīzas intervijas datumu un laiku.

PĒC ADOPCIJAS

Vecākiem ir jāiepazīstas ar visu informāciju sekojošā mājas lapā TRAVEL.STATE.GOV par bērna adoptēšanu no Latvijas, tai skaitā par prasību iesniegt pēc-adopcijas ziņojumus.