Bērna piedzimšana

Forma FS-240 “Consular Report of Birth Abroad”

Ārvalstīs dzimis bērns var tikt reģistrēts kā ASV pilsonis, ja viens vai abi bērna bioloģiskie vecāki ir ASV pilsoņi bērna dzimšanas brīdī. Papildu nosacījumi izriet no bērna dzimšanas datuma, vecāku laulības statusa un tā, kurš no vecākiem ir ASV pilsonis.

Turpmākajam tekstam pievienotajā saitē ASV pilsoņi var iepazīties ar svarīgu informāciju, kas ir jāņem vērā, apsverot iespēju izmantot mākslīgās apaugļošanas tehnoloģijas ārvalstīs (angļu val.).

ASV pilsoņa(-ņu) ģimenē dzimuša bērna piedzimšanu ir nepieciešams reģistrēt iespējami drīz, lai varētu izdot apliecību par bērna piedzimšanu ārvalstīs, tādejādi apliecinot bērna tiesības uz ASV pilsonību:

 • apliecību par bērna piedzimšanu ārvalstīs var izdot ASV vēstniecība vai konsulāts ārvalstīs, pirms bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu;
 • nospiežot uz šīs saites (angļu val.), Jūs varat iepazīties ar kārtību, kādā ir iespējams pieprasīt apliecības aizvietošanu, papildu kopijas vai labošanu.

Iesniedziet pieprasījumu, lai reģistrētu bērnu kā ASV pilsoni

Sagatavojiet sekojošus dokumentus:

 • iesniegums apliecības par bērna piedzimšanu ārvalstīs saņemšanai – veidlapa DS-2029 Application for Consular Report of Birth Abroad;
 • bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
 • vecāku pilsonību apliecinoši dokumenti;
 • vecāku laulības apliecība (ja vecāki ir salaulājušies);
 • vecāku iepriekšējo laulību (ja tādas bijušas) šķiršanu apliecinoši dokumenti;
 • dokumenti, kas apliecina, ka vecāks, kurš ir ASV pilsonis, ir pastāvīgi dzīvojis ASV pirms bērna piedzimšanas.
 • Gadījumos, kad  viens no bērna vecākiem nav ASV pilsonis vai arī vecāks, kurš ir ASV pilsonis, nevar būt klāt dokumentu iesniegšanas brīdī, lai reģistrētu bērnu ASV pilsonībā, tad pēdējam papildu jāaizpilda veidlapa DS-5507.  ASV pilsonis anketā DS 5507 norāda laika posmus, kas pavadīti ASV.
  Veidlapa DS 5507 jāiesniedz arī tajos gadījumos, kad bērna vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs ir ASV pilsonis vai  valstspiederīgais. Tādējādi bērna tēvs, aizpildot anketu DS 5507, atzīst paternitāti un pienākumu finansiāli uzturēt savu bērnu. Anketas DS 5507 notariālo apliecinājumu var iegūt pie notāra ASV vai jebkurā ASV pārstāviecībā ārvalstīs.
 • vizīti varat pieteikt šeit.

Dažkārt konsuls var prasīt iesniegt/uzrādīt papildu dokumentus, kas apliecina vecāku kopdzīvi, mātes grūtniecības laiku, bērna piedzimšanu un attīstību. Tie var būt, piemēram, medicīniskie izraksti, ģimenes fotogrāfijas, kurās redzama māte grūtniecības laikā, vecāku kāzu ceremonija, bērns kopā ar vecākiem dažādās situācijās no piedzimšanas līdz bērna kā ASV pilsoņa reģistrēšanas pieprasījuma iesniegšanai.

Situācijās, kad jebkādi citi pārliecinoši paternitāti/maternitāti apliecinoši pierādījumi nav pieejami, ģenētikas (DNS) analīzes var palīdzēt pierādīt bioloģisko radniecību. Šīs analīzes var veikt pēc brīvprātīgas izvēles saskaņā ar ASV Valsts departamenta sniegtajām instrukcijām. Visas izmaksas, kas ir saistītas ar DNS analīzēm ir jāsedz ģimenei.

Intervija ar bērna vecākiem ir nepieciešama, pirms var izdot apliecību par ASV pilsoņa piedzimšanu ārvalstīs. Uz interviju ir jāierodas gan bērna abiem vecākiem, gan bērnam personīgi.

Maksa par šī dokumenta pieprasīšanu ir 100 USD vai ekvivalents eiro. Samaksu var veikt ar kredītkarti vai skaidrā naudā.

Ja tiek pieņemt lēmums, ka bērns ir uzskatāms par pilntiesīgu ASV pilsoni no dzimšanas brīža, Konsulārā nodaļa izdos apliecību par bērna piedzimšanu ārvalstīs. Šis dokuments ir leģitīms ASV pilsonības iegūšanas apliecinājums un ir izmantojams, piemēram, ASV pilsoņa pases saņemšanai, iestājoties skolā, kā arī daudzos citos gadījumos.