Atteikšanās no ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusa

Ja jūs vēlaties atteikties no ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusa, jums ir jāiesniedz forma I-407 Abandonment of Lawful Permanent Resident Status ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam (United States Citizenship and Immigration Services/USCIS).

SAGATAVOJIET NEPIECIEŠAMOS DOKUMENTUS

 1. Angļu valodā aizpildīta un parakstīta forma I-407. Ievērojiet, ka USCIS jūsu pieprasījumu noraidīs un atgriezīs jums atpakaļ, ja jūs veidlapu nebūsiet parakstījis(-usi).
 2. I-551 karte (jeb ASV pastāvīgā iedzīvotāja karte vai Zaļā karte), ja tā ir jūsu rīcība.  Ja jums tās nav, tad tas ir jānorāda atbilstošajā lauciņā formā I-407.
 3. Citas kartes un lēmumi, ko jums bija izdevis USCIS, ja tādi ir jūsu rīcībā.
 4. Ja jūs aizpildāt veidlapu I-407 bērna vārdā (17 gadus vecs vai jaunāks bērns), lai apliecinātu piekrišanu pieteikuma iesniegšanai, tā ir jāparaksta abiem vecākiem vai aizbildņiem. Plānojot iesniegt veidlapu I-407 bērna vārdā, papildus ir jāsagatavo sekojoši dokumenti:
  • Apliecinājums par vecāku-bērna radniecību (piem., dzimšanas apliecība, adopcijas apstiprināšanas dokumenti vai tml.);
  • Identitātes apliecinājums personām, kuras paraksta veidlapu I-407 (piem., pase vai pases karte);
  • Gadījumos, ja parakstītājs ir tikai viens vecāks vai aizpildnis, jums ir jāpievieno apliecinājums par tiesībām vienpersoniski pieņemt lēmumus bērna vārdā (piem., otra vecāka miršanas apliecība, tiesas lēmums par aizpildņa iecelšanu, vai tml.).

VARIANTS NR. 1 – USCIS IESAKA IESŪTĪT PIETEIKUMU PA PASTU UZ VIENU NO TUVĀKAJIEM USCIS BIROJIEM

Lūdzu, izlasiet USCIS instrukciju par formas I-407 nosūtīšanai pa pastu.
Mēs iesakām nokopēt saglabāšanai visus dokumentus, ko nosūtīsiet uz USCIS, lai nepieciešamības gadījumā varētu dokumentu kopijas izmantot nākotnē.

VARIANTS NR. 2 IESNIEDZIET DOKUMENTUS PERSONĪGI ASV ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS PUNKTĀ, IECEĻOJOT ASV.

VARIANTS Nr. 3 – IESNIEDZIET DOKUMENTUS PERSONĪGI TUVĀKAJĀ USCIS BIROJĀ VAI IZŅĒMUMA GADĪJUMOS ASV VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRAJĀ NODAĻĀ RĪGĀ

Ja esiet publiskā sektora/valdības vai starptautiskās organizācijas pārstāvis un gatavojaties pieprasīt ASV vīzu dienesta komandējumam (A vai G vīzas kategorija), un vēlaties atteikties no sava ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusa, aicinām sazināties ar

ASV Vēstniecības Konsulāro nodaļu, sūtot e-pastu uz adresi askconsular-riga@state.gov, lai saņemtu konsultāciju par formas I-407 aizpildīšanu. Šajā gadījumā ASV vēstniecības Konsulārās nodaļas darbiniekiem būs iespējams pieņemt jūsu iesniegumu un pārsūtīt to uz USCIS. Visos pārējos gadījumos, jāizvēlas pirmais vai otrais variants.

IEVĒROJIET:

 • Pēc atteikšanās no ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusa, pieteikumu nav iespējams anulēt un statusu atjaunot. Ja nepieciešams šis statuss, tas būs jāiegūst no jauna.
 • Ja vēlaties ceļot uz ASV pēc atteikšanās no ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusa, ir jāsaņem atbilstoša ASV neimigrācijas vīza(piem., vīza tūrismam vai komandējumiem, dalībai apmaiņas programmā, mācībām ASV, vai tml.), ievērojot  standarta vīzas pieprasīšanas kārtību. Neiesakām ceļot bez vīzas.