Palīdzība ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem

Pakalpojumus ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem saistībā ar imigrācijas jautājumiem sniedz tā ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta (United States Citizenship and Immigration Services/USCIS) nodaļa, kuras apkalpotajā teritorijā atrodas šo iedzīvotāju reģistrētā dzīvesvieta.

USCIS nav pārstāvniecības Rīgā, tāpēc ASV vēstniecība Latvijā šeit dzīvojošiem ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem var sniegt tikai sekojošus pakalpojumus:

ASV pastāvīgie vai pagaidu iedzīvotāji saglabā savu status, ja viņiem ir pastāvīga dzīvesvieta ASV un viņi nepamet valsti uz gadu vai ilgāku laiku.

Iedzīvotāji, kuri ir iepriekš saņēmuši atgriešanās atļauju (Reentry permit) var uzturēties ārpus ASV līdz diviem gadiem.

Kā likumīgiem ASV iedzīvotājiem, Jums ir jāievēro visi spēkā esošie ASV likumi. Jums ir jādeklarē savi ienākumi ASV Ieņēmumu dienestā. Vīriešiem vecumā no 18-25 gadiem ir jāreģistrējas kara dienestā (Selective Service). ASV sagaida arī, ka Jūs atbalstīsiet demokrātisku valsts pārvaldes formu.

Vairāk lasiet, ASV Imigrācijas dienesta interneta vietnē: www.uscis.gov.

Lai iegūtu ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusu, personām, kuras pagaidu iedzīvotāja statusu ieguva laulību rezultātā, ASV Pilsonības un imigrācijas dienestā (USCIS) ir jāiesniedz petīcija I-751 Petition to Remove the Conditions on Residence 90 dienas pirms savas kartes I-551 (Zaļās kartes) derīguma termiņa beigām. Savukārt, ja Jūs pagaidu iedzīvotāja statusu ieguvāt kā investors vai uzņēmējs, Jums ir jāiesniedz petīcija I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions.

Svarīgi: Savlaicīgi neiesniedzot petīciju statusa maiņai, ASV pagaidu iedzīvotāji zaudē tiesības kļūt par pastāvīgiem iedzīvotājiem. Rezultātā var būt nepieciešams uzsākt jaunu imigrācijas procesu, ja Jūs tomēr vēlēsieties turpināt dzīvot ASV.

Parasti tiek uzskatīts, ka persona atsakās no sava ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusa, ja viņš/viņa uzturas citā valstī vairāk kā vienu gadu, iepriekš nesaņemot atgriešanās atļauju (Reentry Permit) no ASV Imigrācijas dienesta.

Gadījumos, kad personas, tomēr vēlas atgriezties ASV pēc perioda, kas ir ilgāks par 12 mēnešiem, viņas var iesniegt pieprasījumu SB-1 speciālās imigrācijas vīzas saņemšanai. Šo vīzu var saņemt ASV pastāvīgie iedzīvotāji, kuri var ar dokumentiem apliecināt, ka ilgstošo prombūtni izraisīja no viņiem neatkarīgi un neietekmējami apstākļi, piemēram, ārkārtas situācija ģimenē, neplānota ilgstoša ārstēšanās utt. Sīkāka informācija ir atrodama sadaļā „ASV pastāvīgais iedzīvotājs, kas atgriežas ASV pēc ilgstošas prombūtnes”

Plānojot uzturēšanos ASV uz laiku, kas ilgāks par vienu gadu, Jums ir jāpieprasa atgriešanās atļauja (Reentry permit). To dara, iesniedzot USCIS nodaļā iesniegumu ceļošanas dokumenta/atgriešanās atļaujas (Reentry Permit) saņemšanai (forma I-131).

Iesniegums ir jāiesniedz vismaz 60 dienas pirms plānotā izceļošanas datuma no ASV. Ir svarīgi, lai iesniegšanas laikā Jūs būtu ASV, jo būs nepieciešami arī Jūsu biometrijas dati (pirkstu nospiedumi). Parasti atgriešanās atļauja ir derīga 2 gadus no izdošanas datuma, un tās derīguma termiņa laikā Jums ir tiesības šķērsot ASV robežu kā ASV pastāvīgajam vai pagaidu iedzīvotājam. Uzturoties ārvalstīs, Jums ir jāturpina deklarēt savus ienākumus ASV Ieņēmumu dienestam, tāpat kā jebkuram citam ASV iedzīvotājam.

Jūs varat zaudēt savu pastāvīgā/pagaidu iedzīvotāja statusu, ja Jūsu prombūtne ir saistīta ar vēlēšanos dzīvot citā valstī pastāvīgi.

Jūsu bērnam nav nepieciešams iepriekš saņemt ASV imigrācijas vīzu vai karti I-551 (Zaļā karte) pie sekojošiem četriem nosacījumiem:

a) bērns piedzima laikā, kad viņa māte, kura ir ASV pastāvīgā iedzīvotāja, īslaicīgi viesojās Latvijā;

b) bērns dosies uz ASV 2 gadu laikā pēc viņa piedzimšanas;

c) bērna vecāks (tēvs vai māte), kurš ieradīsies ASV kopā ar bērnu, ir pilntiesīgs ASV iedzīvotājs un atgriezīsies tur pirmo reizi pēc bērna piedzimšanas;

d) bērna vecāks (tēvs vai māte), kurš ieradīsies ASV kopā ar bērnu, varēs apliecināt vecāku tiesības, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un tās notariāli apstiprinātu tulkojumu angļu valodā.

Visos citos gadījumos bērnam ir jāsaņem ASV imigrācijas vīza.

 

Tikai USCIS nodaļas ASV var izdot Jums jaunu Zaļo karti. ASV vēstniecībā Rīgā, savukārt, Jūs varat iesniegt pieprasījumu pagaidu ceļošanas dokumenta saņemšanai. Šīs atļaujas izdod tikai tiem ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri atgriežas ASV pēc prombūtnes, kas nav ilgāka par vienu gadu. Sīkāka informācija ir atrodama sadaļā „Nozagta/nozaudēta Zaļā karte”.