ASV pilsoņa nāve

Lūdzu, nekavējoties paziņojiet ASV vēstniecības Rīgā Konsulārajai nodaļai par ASV pilsoņa nāves gadījumu Latvijā. Palīdzība ASV pilsoņiem ārkārtas situācijās ir pieejama jebkurā diennakts laikā.

Ja neviens no tuvākajiem radiniekiem nav bijis klāt nāves iestāšanās brīdī, mēs viņus informēsim par šo faktu un palīdzēsim sagatavot apbedīšanu vai mirstīgo atlieku pārvešanu uz ASV.

Saņemot tuvinieku atļauju, Konsulārā nodaļa var darboties kā starpnieks starp ģimeni un vietējām institūcijām. Mēs sagatavosim nepieciešamos dokumentus, lai tuvinieki varētu pārvest ģimenes locekļa mirstīgās atliekas uz ASV, ja tāda ir viņu vēlēšanās.

Apliecība par ASV pilsoņa miršanu ārzemēs

ASV vēstniecībā Rīgā izdod apliecību par ASV pilsoņa miršanu ārzemēs (Consular Report of an American Citizen Abroad/ Report of the Death of an American Citizen Abroad), ja cilvēks ir miris Latvijā. Šis dokuments ir paredzēts lietošanai ASV. To sagatavo, balstoties uz Latvijā izdotu miršanas apliecību, mirušā ASV pilsoņa pasi un radinieku sniegto informāciju. Lai noformētu apliecību par ASV pilsoņa miršanu ārzemēs, aizgājēja radiniekiem ir jāsazinās ar ASV vēstniecības Rīgā Konsulāro nodaļu.

Pārskats ar noderīgu informāciju situācijām, ja ASV pilsonis ir miris Latvijā

ASV vēstniecības Konsulārā nodaļa apkopo un ik pēc trim gadiem publicē pārskatu ar noderīgu informāciju ASV pilsoņiem situācijām, ja viņu ģimenes locekļi mirst Latvijā. Pārskatā ir iekļauta informācija par apglabāšanu, kremēšanu, balzamēšanu, mirstīgo atlieku sagatavošanu pārvešanai uz ASV, ekshumāciju, izmaksām, apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī citi noderīgi fakti. Lai iepazītos ar pārskatu, spiediet šeit (PDF 165 KB) Informācija ir tikai angļu valodā.

Papildus resursi angļu valodā: