Bērna prettiesiska aizvešana

Kopš 1990. gada 1. decembra Latvija un Savienotās Valstis ir līguma partneri Hāgas 1980. gada Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (Hāgas konvencija par nolaupīšanu).

Ja jūsu bērns ir ticis nolaupīts ASV un atvests uz Latviju, pārrunājiet šo lietu ar kādu ASV Valsts departamenta ierēdni. Mēs zinām, kādi resursi ir pieejami dažādās valstīs un varam atbildēt uz jūsu jautājumiem. Klikšķiniet šeit, lai saņemtu konkrēti ar Latviju saistītu informāciju, tostarp kontaktinformāciju ārkārtas gadījumiem.