Laulāšanās Latvijā

Lai Latvijas pilsonis varētu noslēgt laulību ar ārvalstu pilsoni, nepieciešams sagatavot zemāk uzskaitītos dokumentus. Latvijā nav atļauta laulības noslēgšana starp divām viena dzimuma personām. Latvijā laulības var noslēgt gan baznīcā, gan dzimtsarakstu nodaļā.

Nepieciešamie dokumenti:

  • ASV vēstniecības Rīgā izdots apstiprinājums, ka ASV pilsonis ir neprecējies un drīkst stāties laulībā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka oficiālu apliecību saņemšana ir maksas pakalpojums;
  • iepriekšējo laulību (ja tādas ir bijušas) šķiršanas dokumentu notariāli apstiprinātas kopijas;
  • ja iesniedzējs/-a ir atraitnis/-e, jāiesniedz notariāli apstiprināta bijušā dzīvesbiedra/-es miršanas apliecības kopija;
  • personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem ir nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja, lai stātos laulībā. Jaunāka par 18 gadiem drīkst būt tikai viena no personām, kas vēlas noslēgt laulību. Laulībā stāties ir aizliegts pirms 16 gadu vecuma sasniegšanas;
  • parasti ārvalstu pilsoņiem ir jābūt derīgai Latvijas vīzai vai uzturēšanās atļaujai. ASV pilsoņiem, kuri Latvijā uzturas mazāk par 90 dienām, vīza nav nepieciešama;
  • visiem ASV izdotajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem ar Apostille;
  • dokumentiem, kuru orģināli nav latviešu valodā, Latvijā ir jāsagatavo notariāli apstiprināts tulkojums;
  • ja laulību reģistrējošai iestādei nepieciešams precizēt ārvalstnieka vārda vai uzvārda atveidi latviešu valodā, šīs iestādes darbiniekiem ir tiesības pieprasīt iesniegšanai izziņu no LR Valsts valodas aģentūras.

Laulību noslēgšana

Visi augstāk minētie dokumenti jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, kurā vēlaties noslēgt laulību. Pēc dokumentu iesniegšanas tiek noteikts vienu mēnesi ilgs gaidīšanas laiks.

Latvijā izsniegtas laulības apliecības atzīšana ASV

Lai Latvijā izdota laulības apliecība tiktu atzīta par derīgu ASV, tā jāapstiprina ar Apostille LR Ārlietu ministrijas konsulārajā nodaļā.

LR Ārlietu ministrijas konsulārā nodaļa
Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1395, Latvija
Tālrunis: +371 6701 6364