Medicīniskā palīdzība

Svarīgi: ASV vēstniecība Rīgā neuzņemas nekādu atbildību par zemāk atrodamajos sarakstos norādīto medicīnas iestāžu un ārstniecības personu profesionālajām spējām vai sniegto pakalpojumu kvalitāti, tomēr, ja kādas sarakstā minētās iestādes vai ārsta sniegtie pakalpojumi ir neapmierinoši, lūdzam paziņot par to mums rakstveidā, lai mēs varam saglabāt šo informāciju savās datubāzēs. Saraksti ir sagatavoti alfabētiskā secībā, un tai nav nekādas citas nozīmes. Sarakstā iekļautās personas un firmas ir informējušas vēstniecību, ka tām ir nepieciešamās zināšanas un tiesības sniegt medicīniskos pakalpojumus. Informācija par slimnīcām tika apkopota, izmantojot publiski pieejamos informācijas avotus. Slimnīcu personāla angļu valodas zināšanas varētu būt ierobežotas, īpaši lauku reģionos.

Ārkārtas situācijās, lūdzu zvaniet pa zemāk norādītajiem tālruņiem:

  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana – 113 vai 112
  • Ģimenes ārstu ārpus darba laika konsultatīvais tālrunis 6601 6001 (darba dienās no 17:00 līdz 8:00, nedēļas nogalēs un svētku dienās – visu dienu)

Sekojiet šai saite, lai iegūtu informāciju par speciālo medicīnisko aviotransportu evakuācijai uz ASV vai citu valsti (PDF 33 KB).

Veselības aprūpes iestādes Latvijā

Visu Latvijā reģistrēto ārstniecības iestāžu un personu saraksts, kā arī informācija par to licencēšanu ir atrodama Valsts Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē.

Aptiekas

Jūs varat uzzināt tuvākās aptiekas atrašanās vietu un kontaktinformāciju, sazinoties ar uzziņu dienestu pa tālruni 1188 vai apmeklējot tīmekļa vietni: http://www.1188.lv/.

Citi informācijas avoti par veselības aprūpi Latvijā: