Pases

ASV pilsoņiem, kas pastāvīgi uzturas ārzemēs un kam ir nepieciešams saņemt jaunas ASV pases, tiek izdotas jaunākā parauga pases ar digitāli iestrādātu fotogrāfiju un citiem pretviltojumu elementiem. ASV vēstniecības un konsulāti saņemtos pasu pieprasījumus nosūta uz ASV, pasu izgatavošanai. ASV Ārlietu ministrija (U.S. Department of State) cenšas nodrošināt, lai ASV pilsoņi ārzemēs saņemtu savas pases iespējami drīzā laikā, tomēr iesakām laicīgi plānot pases atjaunošanu un iesniegt pieprasījumu savlaicīgi.

Ārkārtas situācijās ASV vēstniecības un konsulāti sagatavo pases uz vietas, bet tās ir derīgas ierobežotu laika periodu un to lietošanas termiņš nevar tikt pagarināts. Saņemot pagaidu pasi steidzamai ceļošanai, tās īpašniekam šis dokuments ir jānomaina pret ASV pilsoņa pasi, beidzoties ceļojumam. Jaunas pases var saņemt attiecīgajās institūcijās ASV vai ASV vēstniecībās un konsulātos ārvalstīs.

Pases pieprasījuma iesniegšana

Visiem pasu pieprasītājiem savs pieteikums kopā ar nepieciešamajiem pavaddokumentiem ir jāiesniedz, ierodoties vēstniecībā personīgi. Papildu informācija ir sniegta tekstā zemāk.

Nodevas par pases pieprasīšanu:

  • pieaugušajiem (ja jāiesniedz anketa DS-82) – 130 USD;
  • pieaugušajiem (ja jāiesniedz anketa DS-11) – 165 USD;
  • bērniem (līdz 16 gadu vecumam) – 135 USD.

Pases saņemšana pirmo reizi

  • pieaugušajiem – 165 USD;
  • bērniem (līdz 16 gadu vecumam) – 135 USD.

Nozaudētas/nozagtas pases aizvietošana

  • pieaugušajiem – 165 USD;
  • bērniem (līdz 16 gadu vecumam) – 135 USD.

Maksāt var ASV dolāros vai eiro, skaidrā naudā vai ar karti.

Kāds pakalpojums jums ir nepieciešams?

Lai saņemtu savu pirmo ASV pasi, Jums būs nepieciešami šādi dokumenti:

Derīgā pasē labojumus veikt nav iespējams.
Jums ir jāiesniedz pieprasījums jaunas pases saņemšanai:
  • ja Jums ir mainīts uzvārds;
  • ir jālabo pases sagatavošanas procesā ieviesusies kļūda;
  • jāaizvieto pagaidu pase.

Ja labojumus ir nepieciešams veikt viena gada laikā kopš Jūs saņēmāt esošo pasi, Jums ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

Šis pakalpojums ir bezmaksas.

Savukārt, ja labojumus ir nepieciešams veikt vēlāk kā pēc viena gada, sekojiet instrukcijām par pases atjaunošanu kā aprakstīts augstāk.

Lūdzu, iesniedziet ziņojumu tuvākajā policijas iecirknī, ja Jums ir nozagta pase.

Lūdzu, sazinieties ar ASV vēstniecības Rīgā Konsulāro nodaļu, lai paziņotu par pases pazušanu vai zādzību.

Lai saņemtu jaunu pasi gadījumos, kad Jūsu esošā pase ir nozagta vai nozaudēta, Jums būs nepieciešami šādi dokumenti: