Nozaudētas/nozagtas pases aizvietošana

Lūdzu, iesniedziet ziņojumu tuvākajā policijas iecirknī, ja Jums ir nozagta pase.

Lūdzu, sazinieties ar ASV vēstniecības Rīgā Konsulāro nodaļu, lai paziņotu par pases pazušanu vai zādzību.

Lūdzu, iepazīstieties ar informāciju sadaļā Pases par jaunas pases saņemšanas iespējām.

Lai saņemtu jaunu pasi gadījumos, kad Jūsu esošā pase ir nozagta vai nozaudēta, Jums būs nepieciešami šādi dokumenti:

  • aizpildītas anketas DS-11 un DS-64;
  • izziņa no Latvijas policijas ar precīzu informāciju par pases nozaudēšanu vai nozagšanu;
  • dokuments, kas apliecina ASV pilsonību (ASV izdota dzimšanas apliecība, iepriekšējās pases vai naturalizācijas apliecība);
  • personu apliecinošs dokuments ar fotoattēlu (autovadītāja apliecība, personas apliecība u.tml.);
  • viena fotogrāfija. Attēlam jābūt asam un kvalitatīvi attīstītam. Lūdzu,spiediet šeit, lai iegūtu informāciju par prasībām fotogrāfijas parametriem;
  • ja pieteikumu iesniedz persona, kas vēl nav sasniegusi 16 gadu vecumu, abiem bērna vecākiem vai aizbildnim personīgi ir jāierodas vēstniecībā, lai apliecinātu savu piekrišanu ASV pases izdošanai bērnam. Ja kāds no vecākiem nevar ierasties vēstniecībā personīgi, piekrišanu bērna pases izdošanai var apliecināt, iesniedzot dokumentu DS-3053 Statement of Consent of Issuance of Passport to Child under Age Sixteen. Dokumentam, kas apliecina piekrišanu ir jābūt angļu valodā un notariāli apstiprinātam.