Pilsonības piešķiršana

Ārzemēs dzīvojošu ASV pilsoņu bērni (jaunāki par 18 gadiem) var pretendēt uz ASV pilsonību.

Lai bērnam/kandidātam varētu piešķirt ASV pilsonību, jāizpildās visām šīm pamatprasībām:

  1. Bērna dzimšanas brīdī vismaz viens vecāks ir ASV pilsonis;
  2. Asins radniecība bērnam un vecākam, kurš ir ASV pilsonis;
  3. Dokuments, kas apliecina vecāka, kurš ir ASV pilsonis, uzturēšanos ASV pirms bērna dzimšanas.

Zemāk īsi aprakstīti dažādi apstākļi, kuros bērns, kas dzimis ārzemēs, var iegūt ASV pilsonību. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, izvēlieties kādu no zemāk esošajiem aprakstiem, kas vislabāk atbilst jūsu ģimenes apstākļiem.

PIEZĪME: Visiem uzturēšanās periodiem ir jābūt bijušiem pirms bērna dzimšanas.

Divu ASV pilsoņu bērns, kas dzimis ārpus ASV vai to atkarīgajās teritorijām, ir tiesīgs iegūt ASV pilsonību, ja viens no vecākiem pirms bērna dzimšanas ir pastāvīgi dzīvojis ASV vai to atkarīgajās teritorijās (laikaposms nav noteikts). PIEZĪME: Par bērnu, kas dzimis diviem ASV pilsoņiem ārpus laulības, lūdzu, skatīt zemāk  3. vai 4. punktu (skatoties, kurš ir piemērotāks).

Bērns, kas dzimis ārpus ASV vienam vecākam ASV pilsonim un vienam vecākam bez ASV pilsonības, ir tiesīgs iegūt ASV pilsonību, ja tas vecāks, kurš ir ASV pilsonis, ir uzturējies ASV vai to atkarīgajās teritorijās piecus gadus, no kuriem vismaz divi gadi tur pavadīti pēc četrpadsmit gadu vecuma sasniegšanas.

 

Bērns, kas dzimis ASV pilsonei ārpus ASV un ārpus laulības, ir tiesīgs iegūt ASV pilsonību, ja māte ASV pilsone ir uzturējusies ASV vismaz vienu gadu (365 dienas) bez pārtraukuma kādā laikaposmā pirms bērna dzimšanas. (PIEZĪME: laikaposmi, kas pavadīti ārzemēs ASV valdības/karaspēka uzdevumā, vai esot valdības/karaspēka apgādībā, NETIEK skaitīti kā laiks, kas pavadīts ASV šo noteikumu izpratnē).

Bērns, kas dzimis ASV pilsonim ārpus ASV un ārpus laulības, ir tiesīgs iegūt ASV pilsonību, ja tēvs ASV pilsonis ir uzturējies ASV vai to atkarīgajās teritorijās piecus gadus, no kuriem vismaz divi gadi tur pavadīti pēc četrpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Turklāt tēvam ASV pilsonim jāatzīst bērna paternitāte, un rakstiski jāapliecina piekrišana sniegt finansiālu atbalstu bērnam līdz viņš/viņa sasniedz 18 gadu vecumu.