Brīvprātīgo tīkls

Definīcija

Brīvprātīgo tīklu (angļu valodā – American Liaison Network) veido privātpersonas (parasti ASV pilsoņi) savā mītnes valstī, uzņemoties palīdzēt ASV vēstniecībām nepieciešamības gadījumā sazināties ar citiem ASV pilsoņiem tajā apvidū, kurā šie brīvprātīgie dzīvo un strādā.

Brīvprātīgo tīkla darbība

Parasti ASV vēstniecība izplata svarīgu informāciju ASV pilsoņiem, lietojot elektroniskos saziņas līdzekļus un sociālos tīklus. Diemžēl dažkārt krīzes situācijās savlaicīgi izplatīt informāciju nav iespējams, jo infrastruktūra nedarbojas.  Šādās ārkārtas situācijās brīvprātīgo tīkla pārstāvji palīdz vēstniecībai, nododot informāciju ASV pilsoņiem savā apvidū, kā arī informē vēstniecību par notikumu ietekmi uz reģionā esošajiem ASV pilsoņiem.

Brīvprātīgo pienākumi:

  • palīdzēt Konsulārajai nodaļai izplatīt informāciju ASV pilsoņiem savā apvidū;
  • nodrošināt drošu ASV pilsoņu kontaktinformācijas glabāšanu, izmantošanai ārkārtas situācijās;
  • deliģēt atbildību savam aizvietotājam brīvprātīgo tīkla ietvaros ilgākas prombūtnes laikā.

Piesakieties būt par brīvprātīgo

Lūdzu sūtiet informāciju vēstniecībai e-pasta veidā uz adresi askconsular-riga@state.gov, ja vēlaties būt par brīvprātīgo. Lūdzu norādiet savu pilnu vārdu, uzvārdu, epasta adresi, un tālruņa numuru.

Vēlaties iegūt papildu informāciju?

Ja jums ir papildu jautājumi par brīvprātīgo tīklu (American Liaison Network), lūdzu sazinieties ar Konsulāro nodaļu pa e-pastu askconsular-riga@state.gov vai tālr.: +371 6710 7068.