ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecība Eiropā sadarbībā ar ASV vēstniecību un Aizsardzības ministriju dāvina Latvijai cimdus un sejas vairogus

ASV vēstnieks Latvijā Džons Kārvails pasniedza Latvijas valsts iestādēm 38 600 pāru ne-sterilo vienreizlietojamo cimdu un 2 800 Latvijā ražotu uzņēmuma sejas vairogu.

Pirmdien, 27.jūlijā, ASV vēstnieks Latvijā Džons Kārvails pasniedza Latvijai 38 600 pāru ne-sterilo vienreizlietojamo cimdu un 2 800 Latvijā ražotu uzņēmuma “R-Sektors” sejas vairogu. Latvijas valdības vārdā dāvinājumu saņems aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošais Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (VAMOIC) ir vadošās iestādes centralizētajiem COVID-19 aizsarglīdzekļu iepirkumiem Latvijā.

Projektu realizēja ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs sadarbībā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un VAMOIC. Finansējumu 30 000 ASV dolāru apmērā nodrošināja ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programma. Cimdi un sejas vairogi tiks izdalīti valsts iestādēm, kuru darbiniekiem ir tiešs un regulārs kontakts ar sabiedrību, tādejādi nodrošinot papildu aizsardzību, lai ierobežotu COVID-19 izplatību.

Cimdu un sejas vairogu dāvinājums ir trešais un ceturtais Civilās sadarbības programmas projekts COVID-19 izplatības ierobežošanai, ko ir īstenojis ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs. Šī gada maijā ASV vēstniecība nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 3 660 litru roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļu un Izglītības ministrijai skolas eksāmenu organizēšanai 22 500 pāru ne-sterilo cimdu un 1 000 litru roku dezinfekcijas līdzekļu.

ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs Civilās sadarbības programmas ietvaros sadarbojas arī ar citām valsts iestādēm, kā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, reģionālajām pašvaldībām, skolām, pansionātiem, un bērnu namiem. Kopš 2007.gada ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs ir realizējis vairāk nekā 46 projektus, kuru kopējais finansējums ir aptuveni 10 miljoni ASV dolāru. Projektu realizēšanai tiek piesaistīti Latvijas uzņēmumi, tādejādi veidojot tiešu ieguldījumu Latvijas ekonomikā.