Vīzas

Ukrainas pilsoņi Latvijā, kas meklē iespējas ceļot uz ASV: sīkāka informācija atrodama sadaļā Ukrainas pilsoņi Latvijā.

ASV vēstniecība Rīgā nodrošina visus pakalpojumus tiem vīzu pieprasītājiem, kas dzīvo vēstniecības konsulārajā  apgabalā (rezidentiem), t.i., Latvijas Republikas pilsoņiem, Latvijas Republikas uzturēšanās atļauju turētājiem un Latvijas Republikas ilgtermiņa D katergorijas vīzu turētājiem. 

Ne-imigrācijas vīzas

Ierobežotu resursu dēļ ASV vēstniecībai Rīgā ir iespējams reģistrēt ne-imigrācijas vīzu intervijām nelielu skaitu personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidenti. Vēstniecībai nav iespējams piedāvāt pakalpojumus nerezidentiem, kas plāno pieprasīt apmaiņas programmu dalībnieku vīzas, studentu vīzas vai pagaidu darba vīzas, kā arī vēstniecībai nav iespējams izskatīt nerezidentu lūgumus pieteikties grupas vīzu intervijām.  Informācija par ne-imigrācijas vīzas intervijas gaidīšanas laiku Latvijas Republikas nerezidentiem pieejama šajā adresē: Neimigrācijas vīzas intervijas gaidīšanas laiks Latvijas nerezidentiem.

Vēstniecība cieši iesaka tiem ASV vīzu pieprasītājiem, kas plāno atjaunot iepriekš saņemtās vīzas un kas pirmo reizi pieprasīs studentu vīzas vai pagaidu darba vīzas,  sekot vēstniecības norādēm un iesniegt pieprasījumus BEZ pierakstīšanās intervijai, izmantojot pakalpojumu Vīzas atjaunošana un pieprasījuma iesniegšana pa pastu (Mail-in / Interview Waiver).Ievērojiet: ASV vīzas pieprasīšana bez pierakstīšanās intervijai ir atļauta tikai Latvijas Republikas rezidentiem.

Nerezidentu pieteikšanās ne-imigrācijas vīzas intervijām vēstniecībā Latvijā steidzamos gadījumos:

ASV vēstniecībai Rīgā nav iespējams izskatīt steidzamu ne-imigrācijas interviju iesniegumus no nerezidentiem, kam Latvija nav mītnes valsts. Mums ir ierobežotas iespējas palīdzēt nerezidentiem no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas, kam nepieciešams nekavējoties ceļot uz ASV. Šādos gadījumos lūdzam sekot norādēm adresē  ustraveldocs.com  vai sazināties ar klientu centru, zvanot uz tel. +371-6609-2000, lai noskaidrotu, kā pieteikties intervijai steidzamā gadījumā. Šādus lūgumus nepieciešams pamatot, un tos izvērtē Konsulārās nodaļas vadītājs, ņemot vērā katras personas individuālos apstākļus.

Imigrācijas vīzas

ASV vēstniecība Rīgā nodrošina visus pakalpojumus tiem imigrācijas vīzu pieprasītājiem, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi, Latvijas Republikas uzturēšanās atļauju turētāji un Latvijas Republikas ilgtermiņa D katergorijas vīzu turētāji. Vēstniecībai ir ierobežotas iespējas piedāvāt vīzu interviju pakalpjumus nerezidentiem. Ja Jūs neesiet Latvijas Republikas rezidents un vēlaties, lai Jūsu intervijas pieraksts tiek pārcelts no kādas citas ASV vēstniecības vai konsulāta uz Rīgu, sūtiet e-pasta iesniegumu uz Askconsular-Riga@state.gov , īsi skaidrojot sava lūguma iemeslus.  Šādus lūgumus nepieciešams pamatot, un tos izvērtē Konsulārās nodaļas vadītājs, ņemot vērā katras personas individuālos apstākļus. Vēstniecība cenšas apstiprināt saņemtos lūgumus, bet ierobežotu resursu dēļ vēstniecībai nav iespējams apstiprināt visus saņemtos iesniegumus.

Jūsu ceļojuma mērķis un citi apstākļi noteiks kāda vīza Jums ir nepieciešama, pamatojoties uz ASV Imigrācijas likumu.  Kā vīzas pieteicējam Jums būs nepieciešams panākt, ka Jūsu pieteikums atbilst visām nepieciešamajām izvēlētās vīzas kategorijas prasībām. Lai noteiktu kāda vīzas kategorija Jums ir nepieciešama ASV vizītei, apskatiet vīzu kategoriju sadali usvisas.state.gov .

Citas valsts pilsonis, kurš vēlas apmeklēt ASV, vispirms ir jāiegūst ASV vīza, kuru izsniedz ceļotāja pilsonības valsts un kuru jāievieto ceļotāja pasē. Dažiem starptautiskajiem ceļotājiem, kuri  ir izpildījuši bezvīzu programmas prasības un noteikumus, nav nepieciešama vīza, lai ceļotu uz ASV. Šīs mājaslapas vīzu sadaļa sastāv no informācijas, kas ir domāta ceļotājiem, kuri nav ASV pilsoņi, taču vēlas apmeklēt ASV. (Piezīme: ASV pilsoņiem nav vajadzīga ASV ceļojumu vīza, taču, kad plānojat doties uz ārzemēm, Jums varētu būt nepieciešama vīza, kuru piešķir attiecīgās valsts vēstniecība).

KONTAKTU CENTRS

Saskaņā ar ASV Valsts departamenta noslēgto līgumu, Kontaktu centru uztur kompānija Stanley Associates Inc. (CGI Federal).

E-pasts: askconsular-riga@state.gov  (Izmantojams vienīgi gadījumos, kad vīzas pieprasījums jau atrodas izskatīšanā vēstniecībā. Vispārējas informācijas noskaidrošanai vīzu pieprasītājiem jāsazinās ar Kontaktu centru).

VĪZU INTERVIJAS (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)

Lai veicinātu ASV drošību, vīzas pieprasījumu izskatīšanas kārtība ir stingra, taču godīga. Mūsu mērķis ir saglabāt atvērtību, kas vienmēr ir bijusi ASV raksturīga īpašība. Mēs vēlamies veicināt ceļošanu uz ASV un apsolām Jums, vīzas pieprasītāj, ka:

 • mēs izturēsimies pret Jums ar cieņu – pat tad, ja vīzas izdošana nebūs iespējama;
 • mēs izskatīsim Jūsu lietu kā individuālu un unikālu gadījumu;
 • mēs cienīsim Jūsu privāto dzīvi, uzdodot tikai tādus jautājumus, kas ir būtiski vīzas lietai;
 • mēs ņemsim vērā, ka vīzas intervija Jums var būt jauna un mulsinoša pieredze un tādēļ Jūs varat būt uztraucies;
 • mēs izmantosim intervijai paredzēto ierobežoto laiku, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par Jūsu ceļojuma plāniem un nodomiem;
 • mēs izmantosim visus mūsu rīcībā esošos resursus un palīdzēsim Jums nozīmēt interviju tā, lai Jūs varētu paredzētajā laikā īstenot savus darījumu, studiju un citus ceļojuma plānus;
 • mēs ievietosim detalizētu un precīzu informāciju par vīzas pieprasīšanas kārtību visu vēstniecību un konsulātu interneta lapās;
 • mēs ievietosim informāciju par vīzas interviju gaidīšanas laikiem visās vēstniecībās un konsulātos šajā interneta vietnē –http://www.travel.state.gov/;
 • mēs Jums paskaidrosim vīzas atteikuma iemeslu.

Turklāt, ja Jūs:

 • esat students, mēs centīsimies nodrošināt Jums vīzas interviju un vīzas izsniegšanu tā, lai Jūs nekavētu mācības;
 • ceļojat neatliekamu medicīnisku vai humanitāru iemeslu dēļ, mēs paātrināsim vīzas pieprasījuma izskatīšanu;
 • ceļojat darījumu nolūkā, mēs nodrošināsim atbilstošas procedūras, lai atvieglotu vīzas saņemšanu uzņēmējiem, kā arī paātrinātu ASV uzņēmējdarbībai īpaši būtisku vīzu lietu izskatīšanu.

Mēs sagaidām, ka Jūs, vīzas pieprasītāj:

 • plānosiet savu ceļojumu un vīzas pieteikuma iesniegšanu tik savlaicīgi, cik iespējams;
 • precīzi atbildēsiet uz visiem vīzas pieteikuma veidlapas jautājumiem;
 • būsiet atklāts par saviem mērķiem un plāniem;
 • sagatavosieties intervijai, lai tās laikā varētu īsi un skaidri pastāstīt par saviem plāniem.