Vīzas

No šī gada 15.jūlija ASV vēstniecība Rīgā atsāk sniegt sekojošus pakalpojumus ne-imigrācijas vīzu pieprasītājiem: pakalpojumus ceļotājiem ārkārtas situācijās; pakalpojumus studentiem (vīzu kategorijas F,M un atsevišķām J vīzas kategorijas programmām); pakalpojumus gaisa un kuģu apkalpes locekļiem (vīzas kategorija C1/D); un noteiktiem ASV pilsoņu ģimenes locekļiem atbilstoši Prezidenta rīkojumam 10014. Vēstniecība cenšas nodrošināt savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu, bet ir iespējams ilgstošs pakalpojumu saņemšanas gaidīšanas laiks, jo ir izveidojusies ievērojama vīzu pieprasītāju rinda.

IEVĒROJIET: Visiem vīzu pieprasītājiem, apmeklējot vēstniecību un atrodoties tās teritorijā, jāņem līdzi un jāizmanto sejas maskas.

VĪZU ATJAUNOŠANA: Ja Jūs pieprasiet kādu no augstāk minētajām vīzu kategorijām un plānojat atjaunot tādas pašas kategorijas vīzu, un tās termiņš beidzās pēdējo 12 mēnešu laikā, vēstniecība cieši iesaka NEPIERAKSTĪTIES vīzas intervijai, bet izmantot pakalpojumu Vīzas atjaunošana un pieprasījuma iesniegšana pa pastu (Mail-in / Interview Waiver).  Informācija par šo pakalpojumu lasāma šeit: ustraveldocs.com.

Ja ir radusies neparedzēta situācija, un nepieciešams steidzami ceļot, lūdzam pieteikties ārkārtas vīzas intervijai, zvanot Klientu centram uz tel. +371-6609-2000 vai izmantojot šo adresi: ustraveldocs.com. Personām, kas plāno pierasīt H1B, H2B, H4, L vai J vīzas, kuru saņemšanu pieļauj Prezidenta rīkojums 10052, atļauts pieteikties vīzas intervijām tikai tad, ja Jūsu rīcībā esošā informācija apstiprina, ka uz Jums attiecas izņēmuma  gadījumi, kas minēti šajā rīkojumā.

Jūsu ceļojuma mērķis un citi apstākļi noteiks kāda vīza Jums ir nepieciešama, pamatojoties uz ASV Imigrācijas likumu.  Kā vīzas pieteicējam Jums būs nepieciešams panākt, ka Jūsu pieteikums atbilst visām nepieciešamajām izvēlētās vīzas kategorijas prasībām. Lai noteiktu kāda vīzas kategorija Jums ir nepieciešama ASV vizītei, apskatiet vīzu kategoriju sadali usvisas.state.gov .

Citas valsts pilsonis, kurš vēlas apmeklēt ASV, vispirms ir jāiegūst ASV vīza, kuru izsniedz ceļotāja pilsonības valsts un kuru jāievieto ceļotāja pasē. Dažiem starptautiskajiem ceļotājiem, kuri  ir izpildījuši bezvīzu programmas prasības un noteikumus, nav nepieciešama vīza, lai ceļotu uz ASV. Šīs mājaslapas vīzu sadaļa sastāv no informācijas, kas ir domāta ceļotājiem, kuri nav ASV pilsoņi, taču vēlas apmeklēt ASV. (Piezīme: ASV pilsoņiem nav vajadzīga ASV ceļojumu vīza, taču, kad plānojat doties uz ārzemēm, Jums varētu būt nepieciešama vīza, kuru piešķir attiecīgās valsts vēstniecība).

KONTAKTU CENTRS

Saskaņā ar ASV Valsts departamenta noslēgto līgumu, Kontaktu centru uztur kompānija Stanley Associates Inc. (CGI Federal).

E-pasts: askconsular-riga@state.gov  (Izmantojams vienīgi gadījumos, kad vīzas pieprasījums jau atrodas izskatīšanā vēstniecībā. Vispārējas informācijas noskaidrošanai vīzu pieprasītājiem jāsazinās ar Kontaktu centru).

VĪZU INTERVIJAS (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)

Lai veicinātu ASV drošību, vīzas pieprasījumu izskatīšanas kārtība ir stingra, taču godīga. Mūsu mērķis ir saglabāt atvērtību, kas vienmēr ir bijusi ASV raksturīga īpašība. Mēs vēlamies veicināt ceļošanu uz ASV un apsolām Jums, vīzas pieprasītāj, ka:

 • mēs izturēsimies pret Jums ar cieņu – pat tad, ja vīzas izdošana nebūs iespējama;
 • mēs izskatīsim Jūsu lietu kā individuālu un unikālu gadījumu;
 • mēs cienīsim Jūsu privāto dzīvi, uzdodot tikai tādus jautājumus, kas ir būtiski vīzas lietai;
 • mēs ņemsim vērā, ka vīzas intervija Jums var būt jauna un mulsinoša pieredze un tādēļ Jūs varat būt uztraucies;
 • mēs izmantosim intervijai paredzēto ierobežoto laiku, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par Jūsu ceļojuma plāniem un nodomiem;
 • mēs izmantosim visus mūsu rīcībā esošos resursus un palīdzēsim Jums nozīmēt interviju tā, lai Jūs varētu paredzētajā laikā īstenot savus darījumu, studiju un citus ceļojuma plānus;
 • mēs ievietosim detalizētu un precīzu informāciju par vīzas pieprasīšanas kārtību visu vēstniecību un konsulātu interneta lapās;
 • mēs ievietosim informāciju par vīzas interviju gaidīšanas laikiem visās vēstniecībās un konsulātos šajā interneta vietnē –http://www.travel.state.gov/;
 • mēs Jums paskaidrosim vīzas atteikuma iemeslu.

Turklāt, ja Jūs:

 • esat students, mēs centīsimies nodrošināt Jums vīzas interviju un vīzas izsniegšanu tā, lai Jūs nekavētu mācības;
 • ceļojat neatliekamu medicīnisku vai humanitāru iemeslu dēļ, mēs paātrināsim vīzas pieprasījuma izskatīšanu;
 • ceļojat darījumu nolūkā, mēs nodrošināsim atbilstošas procedūras, lai atvieglotu vīzas saņemšanu uzņēmējiem, kā arī paātrinātu ASV uzņēmējdarbībai īpaši būtisku vīzu lietu izskatīšanu.

Mēs sagaidām, ka Jūs, vīzas pieprasītāj:

 • plānosiet savu ceļojumu un vīzas pieteikuma iesniegšanu tik savlaicīgi, cik iespējams;
 • precīzi atbildēsiet uz visiem vīzas pieteikuma veidlapas jautājumiem;
 • būsiet atklāts par saviem mērķiem un plāniem;
 • sagatavosieties intervijai, lai tās laikā varētu īsi un skaidri pastāstīt par saviem plāniem.