Imigrācijas vīzas

Latvijas pilsoņu un rezidenu imigrācijas vīzu lietas tiek izskatītas ASV vēstniecībā Rīgā.

Personai, kura vēlas emigrēt uz Amerikas Savienotajām Valstīm, pirms imigrācijas vīzas pieprasīšanas parasti ir jāsaņem ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta (USCIS) apstiprināta petīcija. Petīciju ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam iesniedz vai nu kvalificēts radinieks, vai arī iespējamais darba devējs. Sīkāka informācija par imigrācijas petīcijas iesniegšanu ir pieejama USCIS tīmekļa vietnē. Persona, par kuru ir apstiprināta petīcija un kuras prioritātes datumam (ja attiecināms) ir pienākusi rinda, ir tiesīga pieprasīt imigrācijas vai K kategorijas neimigrācijas vīzu.

Lai uzzinātu vairāk par ASV imigrantu vīzu kategorijām, lūdzu apmeklējiet interneta vietni usvisas.state.gov, kā arī aplūkojiet mūsu sadaļu DV Imigrācijas vīzas jeb “Zaļās kartes loterija”. Lai uzsāktu imigrācijas vīzas procesu, lūdzu sekojiet dotajiem Imigrācijas Vīzas procesa norises soļiem (vai DV Imigrācijas vīzas jeb “Zaļās kartes loterijas” norises soļi)  interneta vietnē usvisas.state.gov.

Tiklīdz USCIS būs apstiprinājis Jūsu pieteikumu un Jūs būsiet pabeidzis vīzas pirmsapsrādi Nacionālajā Vīzas Centrā (National Visa Center – NVC), vai ja esat uzvarējis DV Imigrācijas vīzas jeb “Zaļās kartes loterijā” un esat beidzis pārbaudes procesu Kentuki Konsulārajā Centrā (Kentucky Consular Center – KCC), aplūkojiet NVC vai KCC dotās instrukcijas kā arī informāciju, kas ir pieejama šajā mājaslapā, lai uzzinātu sīkāku informāciju par vīzu ieguvi.

ASV pilsoņiem iespējams iesniegt petīciju I-130 ASV vēstniecībā Rīgā tikai tad, ja pastāv īpaša/ārkārtas situācija. Lūdzu nospiediet uz šīs saites, lai iepazītos ar papildu informāciju par šo procesu.

 

Imigrācijas vīzas

Pirmais solis imigrācijas procesā ir iesniegt petīciju I-130 (neattiecas uz DV imigrācijas vīzas jeb Zaļās kartes loterijas dalībniekiem).  Parasti ASV pilsoņiem petīcijas I-130 par saviem tuviniekiem ir jānosūta uz ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta (USCIS) adresi Čikāgā:

Adrese standarta pasta sūtījumiem:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107
USA

Adrese ierakstītiem sūtījumiem un kurjerpasta piegādēm:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517
USA

Pēc petīcijas saņemšanas, USCIS Čikāgas birojs to pārsūtīs izskatīšanai atbilstošajam reģionālajam birojam.

ASV pilsoņi, kas dzīvo ārpus ASV valstī, kurā ir USCIS pārstāvniecība

ASV pilsoņi, kas pastāvīgi dzīvo ārpus ASV valstī, kurā ir USCIS pārstāvniecība var izvēlēties sūtīt petīciju un saistītos dokumentus uz biroju Čikāgā, ASV vai arī iesniegt dokumentus USCIS pārstāvniecībā uz vietas. Saraksts ar valstīm, kurās ir USCIS pārstāvniecības, ir pieejams šeit:www.uscis.gov. Latvijā nav USCIS pārstāvniecības.

Izņēmuma gadījumi, kad I-130 petīciju var iesniegt vēstniecībā Rīgā

ASV pilsoņiem iespējams iesniegt petīciju I-130 ASV vēstniecībā Rīgā tikai tad, ja pastāv īpaša/ārkārtas situācija. Lūdzu nospiediet uz šīs saites, lai iepazītos ar papildu informāciju par šo procesu.

Kad petīcija ir iesniegta un Jums ir zināms lietas numurs, Jūs varat pārbaudīt tās statusu jebkurā laikā tiešsaistes režīmā USCIS tīmekļa vietnē: https://egov.uscis.gov .

Pēc petīcijas apstiprināšanas USCIS lietu pārsūtīs Nacionālajam vīzu centram (NVC), kas veiks tālāku lietas apstrādi. Lūdzu ņemiet vērā, ka atkarībā no preferences kategorijas,  kura ir uz Jums attiecināma, Jums var nākties gaidīt (dažkārt vairākus gadus), pirms var notikt turpmāka lietas apstrāde. Petīcija ir dokuments, kuru lieto, lai apliecinātu atbilstošu radniecību starp petīcijas iesniedzēju un vīzas pieprasītāju. Apstiprināta petīcija atsevišķi NESNIEDZ nekādus citus ieguvumus, kā vien rada vietu rindā, lai gaidītu uz turpmāku vīzas lietas apstrādi.

Kad ir pienākusi kārta Jūsu prioritātes datumam, NVC nosūtīs Jums uzaicinājumu gatavot vīzas pieprasījumu.

Ja petīciju iesniedz ASV vēstniecībā Rīgā un konsuls pieņem lēmumu, ka to var apstiprināt, Konsulārajai nodaļai ir jāveic pārbaude par petīcijas iesniedzēju saskaņā ar H.R.4472 Adam Walsh likumu. Ja pārbaudes rezultāti ir negatīvi, ASV vēstniecība Rīgā paziņo petīcijas iesniedzējam un vīzas pieprasītājam par petīcijas apstiprināšanu un sniedz norādes par turpmākajiem soļiem imigrācijas procesā. Papildu informāciju par to Jūs varat iegūt sadaļā “Kas notiek, kad imigrācijas petīcija ir apstirpināta”

Pēc tam, kad ASV imigrācijas dienests (U.S. Citizenship and Immigration Service – USCIS) ir apstiprinājis par jums iesniegto petīciju, lietu nosūta uz Nacionālo vīzu centru (NVC) turpmākai apstrādāšanai.

 • Imigrācijas vīzu pieprasītāji saņems instrukcijas no NVC ar norādēm par turpmāko rīcību. Lūdzu ņemiet vērā, ka atkarībā no petīcijas iesniegšanas datuma USCIS un preferences kategorijas, kura ir uz jums attiecināma, jums var nākties gaidīt (dažkārt vairākus gadus) pirms var turpināt lietas izskatīšanu. Petīcija ir dokuments, kuru lieto, lai apliecinātu atbilstošu radniecību starp petīcijas iesniedzēju un vīzas pieprasītāju. Apstiprināta petīcija atsevišķi NESNIEDZ nekādus citus ieguvumus, kā vien rada vietu rindā, lai gaidītu uz turpmāku vīzas lietas apstrādi. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu iepazīstieties ar jaunāko Ziņojumu par vīzām.
 • K vīzu pieprasītāji – pēc dokumentu apstrādes (parasti tas aizņem dažas nedēļas), NVC nosūtīs petīcijas dokumentus ASV vēstniecībai Rīgā. Pēc to saņemšanas, vēstniecības Konsulārā nodaļa nosūtīs jums informāciju, uzaicinot sākt dokumentu gatavošanu vīzas pieprasīšanai.

Lietās, kurās izņēmuma kārtā petīcijas par vīzu pieprasītājiem ir iesniegtas ASV vēstniecībā Rīgā, turpmākā lietvedība un imigrācijas vīzas pieteikuma izskatīšana arī notiks vēstniecībā Rīgā. Vīzu pieprasītāji saņems instrukcijas no vēstniecības Konsulārās nodaļas ar norādēm par turpmāko rīcību.

TURPMĀKAIS PROCESS SOLI PA SOLIM

PIRMKĀRT: Pēc petīcijas apstiprināšanas, jūs saņemsiet uzaicinājumu ar norādēm, kā sagatavot vīzas pieprasījumu. Jums ir jānosūta instrukcijās minētie dokumenti NVC (imigrācijas vīzu pieprasītājiem) vai vēstniecībai Rīgā (K vīzu pieprasītājiem un tie imigrācijas vīzu pieprasītāji, par kuriem petīcijas bija iesniegtas vēstniecībā Rīgā).

 • Gatavojot dokumentus iesniegšanai NVC, lūdzu sekojiet norādēm sekojošā interneta vietnē: ImmigrantVisas.State.Gov. Ievērojiet: NVC ir jāsūta tikai dokumentu kopijas. Savukārt, dokumentu oriģināli ir jāsagatavo uzrādīšanai vēstniecībā intervijas dienā.

OTRKĀRT: Saņemot paziņojumu no NVC vai vēstniecības par nozīmēto vīzas intervijas datumu, jums ir:

TREŠKĀRT: Visām personām, kuras saņem imigrācijas vīzas, ir jāmaksā USCIS imigranta nodeva 220 USD apmērā pēc vīzas saņemšanas un pirms iebraukšanas ASV. Lai uzzinātu papildu informāciju par šo nodevu, lasiet informāciju ASV imigrācijas dienesta interneta vietnē: www.USCIS.gov/ImmigrantFee (angļu val.).

CETURTKĀRT: Mēs iesakām iepazīties ar informāciju USCIS interneta vietnē, kas varētu palīdzēt jums labāk izprast savus pienākumus un tiesības, dzīvojot ASV: http://www.uscis.gov/.

Sekojoši ASV pilsoņu ģimenes locekļi var kvalificēties imigrēšanai kā pirmās pakāpes radinieki:

 • ASV pilsoņu sievas/vīri un nepilngadīgie bērni
  Imigrācijas vīzu bērnam var izdot tikai tad, ja viņam nav tiesību kļūt par ASV pilsoni no dzimšanas.
 • ASV pilsoņu bioloģiskie vecāki
  ASV pilsoņiem ir jābūt sasniegušiem 21 gada vecumu.
 • ASV pilsoņu patēvi/pamātes vai pabērni
  Patēva/pamātes un pabērna attiecībām ir jābūt nodibinātām pirms bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
 • ASV pilsoņu atraitņi
  ASV pilsoņu atraitņi var kvalificēties imigrācijas vīzai kā pirmās pakāpes ģimenes locekļi, ja viņu laulības bija reģistrētas vismaz 2 gadus pirms dzīvesbiedru nāves un nebija juridiski šķirtas. Šādos gadījumos imigrācijas petīcija ir jāiesniedz 2 gadu laikā kopš ASV pilsoņu nāves iestāšanās dienas. Lūdzu sazinieties ar vēstniecību, ja Jums ir nepieciešama papildu informācija.

Ievērojiet: Vecvecāki, tantes, onkuļi, māsīcas vai brālēni nevar iesniegt pieprasījumu, lai radinieks varētu imigrēt.

Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai mani ģimenes locekļi varētu imigrēt?

Jūsu sieva/vīrs, bērni vai vecāki, ja viņi ir citas valsts pilsoņi, var saņemt imigrācijas vīzu vidēji 3 līdz 6 mēnešu laikā.

Ir vairākas speciālas imigrācijas vīzu kategorijas, kuras ir paredzētas izdošanai citiem ASV pilsoņu vai ASV pastāvīgo iedzīvotāju ģimenes locekļiem. Zemāk ir uzskaitītas vīzu kategorijas, kā arī ASV Imigrācijas likumā paredzētie skaitliskie ierobežojumi, cik vīzu katrā kategorijā var izdot viena pārskata gada laikā:

 • Ģimene – pirmā preferences kategorija (F1): ASV pilsoņa dēls vai meita, kas ir vismaz 21 gadu vecs(-a) un nav precējies(-usies), kā arī viņa(-as) bērni, ja tādi ir. (23,400)
 • Ģimene – otrā preferences kategorija (F2): ASV pastāvīgo iedzīvotāju laulātie draugi, nepilngadīgie bērni, kā arī bērni, kas ir 21 gadu veci un vecāki un nav precējušies. (114,200) Vismaz 77% no vīzām gada laikā izdod nepilngadīgiem bērniem un dzīvesbiedriem, atlikušais vīzu skaits tiek piešķirts pilngadīgajiem bērniem, kas nav precējušies.
 • Ģimene – trešā preferences kategorija (F3): ASV pilsoņu bērni, kas ir precējušies, un viņu ģimenes. (23,400)
 • Ģimene – ceturtā preferences kategorija (F4): ASV pilsoņu brāļi un māsas un viņu ģimenes. ASV pilsonis var iesniegt petīciju tikai sasniedzot 21 gada vecumu. (65,000)

Uzmanību: Vecvecāki, tantes, onkuļi, māsīcas, brālēni un citi radinieki nevar iesniegt petīcijas par radiniekiem, lai viņi varētu imigrēt.

Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai mani ģimenes locekļi varētu imigrēt?

Visos gadījumos, kad pieprasa vīzas tajās kategorijās, uz kurām attiecas skaitliskie ierobežojumi pārskata gada laikā, tās izdod hronoloģiskā secībā, pamatojoties uz ikgadējo limitu un petīciju iesniegšanas datumiem. Petīcijas iesniegšanas datumu sauc par vīzas pieprasītāja prioritātes datumu (priority date). Imigrācijas vīzu nevar izdot, kamēr nav pienākusi rinda konkrētajam prioritātes datumam. Vīzu kategorijās, kurās pieprasījums ir ļoti liels, rindā var nākties gaidīt pat vairākus gadus. Jaunākajā Ziņojumā par vīzām ir atrodama informācija par to, kuri vīzu pieprasītāji var šobrīd saņemt vīzas, ņemot vērā viņu prioritātes datumus.

Līgava vai līgavainis ir persona, kas ir saderinājusies vai vienojusies par laulības reģistrēšanu. Šai laulībai ir jābūt juridiski iespējamai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu tajā ASV štatā, kurā to ir plānots reģistrēt.

Parasti personām, kam ir līgavas un līgavaiņa attiecības, ir jāvar apliecināt, ka viņas ir klātienē tikušās pēdējo divu gadu laikā, tomēr USCIS var pieļaut izņēmumu attiecībā uz šo prasību noteiktās situācijās.

Ar ko sākt?

Jā Jūs esat ASV pilsonis(-e) un Jūs vēlaties, lai Jūsu līgava(-ainis) dodas uz ASV, lai tur apprecētos ar Jums un dzīvotu, Jums ir jānosūta petīcija I-129F Petition for Alien Fiancé(e) uz USCIS adresi Dalasā. Svarīgi: Petīciju NEVAR iesniegt ASV vēstniecībā, konsulātā vai ASV imigrācijas dienesta pārstāvniecībā ārpus ASV.

Līgavas(-aiņa) bērni var saņemt K-2 vīzas, balstoties uz petīciju, kas ir iesniegta par viņa māti vai tēvu. Petīcijas iesniedzējam ir jāpārliecinās, ka bērnu vārdi ir tajā norādīti. Svarīgi: Bērns var kvalificēties vīzas saņemšanai tad, ja viņš(-a) vēl nav sasniedzis 21 gada vecumu un nav precējies(-usies). Patēva/pamātes un pabērna attiecībām ir jābūt izveidotām pirms bērns sasniedza 18 gadu vecumu.

Cik ilgs laiks ir nepieciešams?

Laiks, kas ir nepieciešams petīcijas izskatīšanai, ir atkarīgs no katra petīcijas iesniedzēja un tajā norādīto personu individuālās situācijas un apstākļiem. Ja Jums ir zināms Jūsu lietas numurs, Jūs varat pārbaudīt petīcijas statusu USCIS tīmekļa vietnē: http://www.uscis.gov/.  Pēc petīcijas apstiprināšanas, USCIS lietu pārsūtīs Nacionālajam vīzu centram (NVC). Savukārt, NVC to tālāk pārsūtīs attiecīgajai vēstniecībai vai konsulātam, kurā vīzas pieprasītājs(-a) veiks K-1 vīzas pieprasīšanu.

Papildu informācija par līgavas(-aiņa) vīzām ir pieejama ASV Valsts departamenta tīmekļa vietnē: http://travel.state.gov/.

Kas notiek tālāk?

Pēc dokumentu saņemšanas, vēstniecība nosūtīs uzaicinājumu vīzas pieprasītājam uzsākt gatavot vīzas pieprasījumu.

ASV Imigrācijas likums nosaka, ka viena pārskata gada laikā var izsniegt 140,000 imigrācijas vīzas personām, kas imigrē, pamatojoties uz darba attiecībām. Šī vīzu grupa sadalās piecās preferences kategorijās. Lai pieprasītu vīzu atbilstoši kādai no kategorijām, personām ir nepieciešams darba sertifikāts no ASV Nodarbinātības departamenta (U.S. Department of Labor), kā arī ir jāiesniedz petīcija ASV Imigrācijas dienestā.

 • Prioritārie darbinieki (pirmā preferences kategorija – E1)
  Personas ar izcilām spējām un zināšanām zinātnēs, izglītībā, mākslā, uzņēmējdarbībā, sportā, piemēram, izcili profesori un pētnieki, atsevišķi multinacionālu uzņēmumu vadošie darbinieki.
 • Personas, kas ieguvušas par bakalaura līmeni augstāku izglītību, vai personas ar īpašām spējām zinātnē, mākslā vai uzņēmējdarbībā (otrā preferences kategorija – E2)
 • Profesionāļi, kvalificēti un mazkvalificēti strādnieki (trešā preferences kategorija – E3)
  Profesionāļi, kas saņēmuši bakalaura izglītību, kvalificēti strādnieki, kam ir vismaz divu gadu darba pieredze, un citi strādnieki, ja šādu prasmju pārstāvji ASV ir maz, bet pieprasījums pēc to pakalpojumiem ir lielāks.
 • Īpašie imigranti (ceturtā preferences kategorija – E4)
  Atsevišķi reliģiskie darbinieki un garīdznieki, atsevišķu starptautisko organizāciju darbinieki un viņu pirmās pakāpes ģimenes locekļi, atsevišķi esošie un bijušie ASV valdības institūcijās strādājošie darbinieki, ja viņiem ir tādas rekomendācijas, kā arī ASV pastāvīgie iedzīvotāji, kas atgriežas ASV pēc ilgstošas prombūtnes.
 • Investori (piektā preferences kategorija – E5)
  Personas, kas rada vismaz 10 jaunas darba vietas, investējot kapitālu jaunos uzņēmumos ASV. Minimālais investīciju apjoms ir no 500,000 līdz 1,000,000 USD, ņemot vērā nodarbinātības rādītājus ģeogrāfiskajā reģionā, kurā vīzas pieprasītājs veic ieguldījumu.

Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai es varētu imigrēt?

Visos gadījumos, kad pieprasa vīzas tajās kategorijās, uz kurām attiecas skaitliskie ierobežojumi pārskata gada laikā, tās izdod hronoloģiskā secībā, pamatojoties uz ikgadējo limitu un petīciju iesniegšanas datumiem. Petīcijas iesniegšanas datumu sauc par vīzas pieprasītāja prioritātes datumu (priority date). Imigrācijas vīzu nevar izdot, kamēr nav pienākusi rinda konkrētajam prioritātes datumam. Vīzu kategorijās, kurās pieprasījums ir ļoti liels, rindā var nākties gaidīt pat vairākus gadus. Jaunākajā Ziņojumā par vīzām ir atrodama informācija par to, kuri vīzu pieprasītāji var šobrīd saņemt vīzas, ņemot vērā viņu prioritātes datumus.

Papildu informācija

Papildu informāciju par imigrēšanu ASV, pamatojoties uz darba attiecībām, Jūs varat iegūt ASV Valsts departamenta tīmekļa vietnē http://www.travel.state.gov/ un USCIS interneta vietnē http://www.uscis.gov/.

 

DV imigrācijas vīzas jeb “Zaļās kartes” programmas (Diversity Immigrant Visa Program) ietvaros katru gadu tiek piešķirtas 50,000 imigrācijas vīzas ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai personām, kas atbilst noteiktiem kritērijiem un kas dzīvo valstīs, no kurām uz ASV emigrējošo iedzīvotāju īpatsvars ir zems.

OFICIĀLĀ PROGRAMMAS INTERNETA VIETNE: WWW.DVPROGRAM.STATE.GOV

Reģistrēšanās imigrācijas vīzu jeb “Zaļās kartes” programmai (DV-2025) norisinājās no 2023.gada 4. oktobra līdz 7. novembrim interneta vietnē www.dvprogram.state.govDalībnieki var noskaidrot savu statusu programmā, pārbaudot informāciju E-DV sistēmā https://www.dvprogram.state.gov/ (skat. sadaļu Entrant Status Check) sākot ar 2024. gada 4.maiju, savs pieteikuma apstiprinājuma numuru ir jāsaglabā vismaz līdz 2025. gada 30. septembrim.

Instrukcijas 2025.gada DV Imigrācijas vīzu programmai (DV-2025) angļu valodā ir pieejamas ASV Valsts departamenta mājas lapā.

Loterijas dalībniekiem nav ieteicams gaidīt līdz pēdējai reģistrācijas nedēļai, lai iesniegtu savu pieteikumu. Lielais pieprasījumu skaits šajā reģistrācijas perioda nedēļā var kavēt interneta vietnes darbību. Pieteikumus nebūs iespējams iesniegt papīra formā vai pēc noteiktā termiņa. Likums paredz, ka katra persona var iesniegt tikai vienu pieteikumu dalībai programmā. ASV Valsts departaments izmanto īpašas tehnoloģijas un citus līdzekļus, lai identificētu personas, kas iesniedz vairākus pieteikumus. Ja jūs iesniegsiet vairāk kā vienu pieteikumu, tos visus diskvalificēs. Reģistrēšanās dalībai programmā ir bez maksas.

Iesakām pieteikumu aizpildīt un iesniegt personīgi, neizmantojot „vīzu konsultantu”, „vīzu aģentu” vai citu trešo personu pakalpojumus. Gadījumā, ja izlemjat izmantot kāda palīdzību, Jums vajadzētu atrasties ar šo personu kopā anketas aizpildīšanas laikā, un saglabāt reģistrācijas apstiprinājuma izdruku ar savu unikālo lietas numuru. Saglabāt reģistrācijas apstiprinājuma izdruku ar savu unikālo lietas numuru ir ļoti būtiski. Bez šīs informācijas jūs nevarēsiet atkārtoti piekļūt DV programmas sistēmai, lai uzzinātu sava pieteikuma statusu.

Imigrācijas vīzu jeb “Zaļās kartes” programma (DV-2024) ir noslēgusies. Programma norisinājās no 2022.gada 5. oktobra līdz 8. novembrim interneta vietnē www.dvprogram.state.govDalībnieki var noskaidrot savu statusu programmā, pārbaudot informāciju E-DV sistēmā https://www.dvprogram.state.gov/ (skat. sadaļu Entrant Status Check) sākot ar 2023. gada 6.maiju, savs pieteikuma apstiprinājuma numuru ir jāsaglabā vismaz līdz 2024. gada 30. septembrim.

Instrukcijas 2024.gada DV Imigrācijas vīzu programmai (DV-2024) angļu valodā ir pieejamas ASV Valsts departamenta mājas lapā.

Loterijas uzvarētāji var iepazīties ar detalizētu to dokumentu aprakstu, kurus būs jāiesniedz vēstniecībā vīzas intervijas dienā, nospiežot uz saitēm zemāk:

Krāpnieciskas vēstules pa pastu un e-pasta veidā

ASV Valsts departaments un ASV vēstniecība Rīgā vērš uzmanību uz arvien pieaugošo krāpšanas nolūkos izsūtīto vēstuļu un elektronisko vēstuļu daudzumu, kuras dažādi krāpnieki izsūta personām, kuras interesējas par ASV imigrācijas vīzas jeb “Zaļās kartes” loteriju. Krāpnieki mēdz uzdoties par ASV pārvaldes institūciju pārstāvjiem, tādējādi cenšoties panākt, lai viņu upuri veiktu maksājumus. Šī iemesla dēļ, ļoti rūpīgi iepazīstieties ar programmas instrukcijām, lai zinātu, ko sagaidīt, kad un no kā.