Nozaudēta/nozagta Zaļā karte

ASV pastāvīgais iedzīvotājs, kam ir pazudusi, nozagta vai citu iemeslu dēļ vairs nav Zaļās kartes vai atgriešanās atļaujas (Reentry permit), var pieprasīt pagaidu ceļošanas atļauju (Boarding Foil). Pagaidu ceļošanas atļauju var izdot tikai tiem ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas ir uzturējušies ārpus ASV mazāk kā vienu gadu. Personām, kuras izbrauca no ASV pirms 366 dienām vai vairāk ir jāpieprasa statuss, atgriežoties pēc ilgstošas prombūtnes, vai cita atbilstoša ASV vīza.

SVARĪGI: Pagaidu ceļošanas atļauja ir derīga 30 dienas pēc tās izdošanas datuma. Jums ir jāieplāno ceļošana uz ASV pirms atļaujas derīguma termiņa beigām. Pēc atgriešanās ASV Jums ir jāiesniedz pieprasījums ASV imigrācijas dienestam pastāvīgā iedzīvotāja kartes atjaunošanai (veidlapa I-90).

PAGAIDU IECEĻOŠANAS ATĻAUJAS PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

I Sagatavojiet sekojošus dokumentus:

  1. aizpildīta veidlapa I-131A, Application for Travel Document (Carrier Documentation);
  2. pase (vai cits personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju, ja Jums nav pases un jaunu nav iespējams saņemt PMLP vai atbilstošā vēstniecībā Latvijā);
  3. dokumenti, kas apliecina datumu, kurā Jūs izbraucāt no ASV (piem., aviobiļetes, lidmašīnas iekāpšanas taloni utml.);
  4. dokumenti, kas apliecina ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu (piem., Jūsu imigrācijas vīzas kopija, USCIS zīmogs Jūsu pasē utml.);
  5. dokumenti, kas pierāda to, ka Jūs saglabājāt savu pastāvīgo dzīvesvietu ASV, kamēr īslaicīgi viesojāties Latvijā un/vai citā valstī (piem., informācija par Jūsu darba attiecībām ASV, nodokļu deklarācijas, utt.);
  6. policijas ziņojums, ja Zaļā karte un/vai cits ceļošanas dokuments ir nozagts;
  7. viena krāsaina fotogrāfija 5×5 cm, kas ir uzņemta uz gaiša fona un kurā ir redzama Jūsu seja tiešā pretskatā. Fotogrāfijai ir jābūt uzņemtai pēdējo 6 mēnešu laikā. Sīkākai informācijai, lūdzu spiediet šeit.
  8. Kvīts kopija par I-131A nodevas samaksas veikšanu (575 USD)  USCIS tiešsaites maksājumu sistēmā (USCIS online payment system ELIS). 

II Piesakieties intervijai – pa tālruni +371 6710 7034 vai e-pastu askconsular-riga@state.gov, lai vienotos par laiku dokumentu iesniegšanai un intervijai.

III Ierodieties vēstniecībā intervijas dienā – Jums ir jāierodas ASV vēstniecības Konsulārajā nodaļā iepriekš saskaņotajā laikā un jāiesniedz augstāk uzskaitītie dokumenti. Konsuls izskatīs Jūsu pieprasījumu un intervēs Jūs. Lūdzam ņemt vērā, ka pagaidu ceļošanas atļaujas pieprasījuma izskatīšana un apstrāde var aizņemt vismaz vairākas dienas.

IV Saņemiet dokumentus ar pagaidu ieceļošanas atļauju – pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas Jūsu lietā, Jūs varēsiet saņemt dokumentus ar ieceļošanas atļauju nākamajā darba dienā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.