ASV pastāvīgais iedzīvotājs, kas atgriežas ASV pēc ilgstošas prombūtnes

Parasti tiek uzskatīts, ka persona ir zaudējusi ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusa, ja viņš/viņa uzturas citā valstī vairāk kā vienu gadu, iepriekš nesaņemot atgriešanās atļauju (Reentry Permit) no ASV Imigrācijas dienesta (USCIS). Gadījumos, kad ASV pastāvīgie iedzīvotāji nav varējuši atgriezties ASV no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ viena gada laikā kopš aizbraukšanas vai līdz atgriešanās atļaujas derīguma termiņa beigām, viņi var iesniegt pieprasījumu SB-1 speciālās imigrācijas vīzas saņemšanai. Sīkāka informācija par SB-1 imigrācijas vīzām, lasiet ASV pilsonības un imigrācijas dienesta mājas lapā USCIS.gov (United States Citizenship & Immigration Services).

ASV pagaidu iedzīvotāji (Conditional Permanent Residents) nevar saņemt SB-1 imigrācijas vīzu pat, ja ir spēkā augstāk aprakstītie nosacījumi. Parasti ir nepieciešams iesniegt petīciju I-130, Petition for Alien Relative, un uzsākt jaunu imigrācijas procesu.

Izņēmumi attiecībā uz ASV militārā dienesta un valdības institūciju darbiniekiem: Nosacījums par atgriešanos ASV viena gada laikā neattiecas uz ASV militārā dienesta un valdības institūciju darbinieku dzīvesbiedriem un bērniem, ja darbinieki ir norīkoti oficiālā dienestā ārvalstīs. Šajos gadījumos dzīvesbiedri un bērni var atgriezties ASV, ja:

 1. viņi var uzrādīt derīgu ASV pastāvīgā iedzīvotāja reģistrācijas karti (Zaļo karti);
 2. viņi var apliecināt, ka ir saglabājuši dzīvesvietu ASV;
 3. viņi dodas uz ASV pirms, kopā ar vai četru mēnešu laikā pēc tam, kad minētais darbinieks ir atgriezies ASV.

Lai izvairītos no sarežģījumiem, reģistrējoties lidojumam, ASV Muitas un robežkontroles dienests (U.S. Customs and Border Protection) iesaka minēto darbinieku dzīvesbiedriem un bērniem saņemt pagaidu ieceļošanas dokumentu (boarding foil) pirms došanās uz ASV.

Kā pieprasīt noteikt statusu “ASV pastāvīgais iedzīvotājs, kas atgriežas ASV pēc ilgstošas prombūtnes” (Returning Resident status)?

Lūdzu sazinieties ar ASV vēstniecības Konsulāro nodaļu pa tālruni +371 6710 7034 vai e-pastu askconsular-riga@state.gov, lai vienotos par tikšanās laiku. Konsuls izskatīs Jūsu pieprasījumu, izvērtēs pievienotos dokumentus, kā arī intervēs Jūs, lai pieņemtu lēmumu par Jūsu tiesībām saņemt statusu – ASV pastāvīgais iedzīvotājs, kas atgriežas ASV pēc ilgstošas prombūtnes (Returning resident status). Šo statusu var iegūt personas, kuras atgriežas ASV pēc ilgstošas prombūtnes un pastāvīgā iedzīvotāja statusa zaudēšanas, ja var pieradīt sekojošo:

 • persona bija pilntiesīgs ASV pastāvīgais iedzīvotājs laikā, kad izceļoja no ASV;
 • aizbraucot no ASV, personas nolūks bija atgriezties savā dzīvesvietā ASV, un šis nolūks bija nemainīgi saglabājies visu laiku, uzturoties ārpus ASV;
 • atgriešanās ASV tika aizkavēta tādu apstākļu dēļ, kurus nebija iespējams ietekmēt;
 • persona ir citādi tiesīga saņemt imigrācijas vīzu saskaņā ar ASV likumdošanu.

Lai iesniegtu pieprasījumu statusa atzīšanai, Jums ir iepriekš jāsagatavo sekojoši dokumenti un, ierodoties vēstniecībā noteiktajā laikā, jāiesniedz:

 1. aizpildīta anketa DS-117 Application to Determine Returning Resident Status;
 2. personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju (piemēram, autovadītāja apliecība, studenta apliecība, pase utml.);
 3. dokumenti, kas apliecina ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu (Jūsu imigrācijas vīzas kopija, USCIS zīmogs Jūsu pasē utml.);
 4. dokumenti, kas apliecina datumu, kurā Jūs pēdējo reizi izceļojāt no ASV (piemēram, aviobiļetes, lidmašīnas iekāpšanas taloni utml.);
 5. dokumenti, kas pierāda to, ka Jūs saglabājāt savu pastāvīgo dzīvesvietu ASV, piemēram, informācija par Jūsu darba attiecībām ASV, nodokļu deklarācijas, izziņas par bērnu mācīšanos ASV skolās, nekustamo īpašumu, utt.;
 6. dokumenti, kas apliecina, ka Jūsu mērķis, izbraucot no ASV, bija īslaicīga uzturēšanās citā valstī;
 7. dokumenti, kas apliecina, ka Jūsu ilgstošo uzturēšanos ārpus ASV izraisīja no Jums neatkarīgi apstākļi, kurus Jūs nevarējāt ietekmēt;
 8. dokumentu notariāli apliecināti tulkojumi angļu valodā, ja to oriģināli nav angļu vai latviešu valodā;
 9. jāapmaksā nodeva par pieprasījuma izskatīšanu – 180 USD vai šīs summas ekvivalents eiro pēc vēstniecības noteiktā valūtas maiņas kursa. Maksājumu ir jāveic Konsulārajā nodaļā ar kredītkarti vai skaidrā naudā. Nodeva netiek atmaksāta negatīva lēmuma gadījumā.

Kas notiek pēc tam?

Ja konsuls apstiprina Jūsu tiesības uz statusa iegūšanu, tad Jums būs jāsagatavo dokumenti imigrācijas vīzas pieprasījuma iesniegšanai. Jums būs jāievēro tādas pašas instrukcijas kā citiem imigrācijas vīzu pieprasītājiem, par kuriem petīcija bija iesniegta un apstiprināta vēstniecībā Rīgā.

Svarīgi: Vīzas saņemšana ietver vairākus laikietilpīgus procesus, tāpēc dokumenti vēstniecībā Rīgā statusa iegūšanai jāiesniedz vismaz trīs mēnešus pirms plānotās ceļošanas.

Ko darīt, ja konsuls pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu par statusa piešķiršanu?

Pat ja Jūsu iesniegums par ASV pastāvīgā iedzīvotāja, kurš atgriežas ASV pēc ilgstošas prombūtnes, statusa atzīšanu ir noraidīts, Jūs var būt iespējams uzsākt jaunu imigrācijas procesu (pamatojoties uz ASV darba devēja vai ASV dzīvojoša ģimenes locekļa iesniegumu), vai arī Jums var būt iespēja saņemt neimigrācijas vīzu. Šīs vīzas var būt izdotas personām, kam ir pastāvīga dzīvesvieta citā valstī, kur tās plāno atgriezties pēc īstermiņa ceļojuma uz ASV. Vairāk par dažādiem vīzu veidiem lasiet sadaļā Neimigrācijas vīzu veidi.