Papildu prasības, ierodoties uz interviju ASV vēstniecībā Rīgā

Lūdzu iepazīstieties ar informāciju zemāk un sagatavojiet atbilstošos dokumentus iesniegšanai intervijas dienā.

Papildu prasības, ja imigrēšanas iemesls ir noslēgtas laulības

Ja Jūs gatavojaties imigrēt uz ASV, jo stājāties laulībā ar ASV pilsoni vai pastāvīgo iedzīvotāju, Jums vīzas intervijas laikā jābūt gatavam/gatavai uzrādīt dokumentus, kas apliecinātu, ka laulība nav noslēgta uz aprēķina pamata. Lietās, kad vīzas pieprasījums ir iesniegts uz laulības pamata, sarakstā norādītie dokumenti var būt ļoti noderīgi. Dokumenti, kādus iesniegsiet Jūs, ir lielā mērā atkarīgs no Jūsu apstākļiem. Papildu dokumentu trūkums var aizkavēt vīzas piešķiršanu Jums:

  • kvītis, kas norāda uz kopējām saistībām mājsaimniecības maksājumu veikšanā, piemēram, īres maksa, komunālie maksājumi, maksa par telefonu utml.;
  • apliecinājumi par hipotēku kredītiem, līzingu un cita veida kopējām finansiālām saistībām;
  • apliecinājumi par to, ka jums kopēji pieder īpašums;
  • apliecinājumi par kopēju finansu pārvaldību, piemēram, kopējiem bankas kontiem, apdrošināšanas polisēm, pensiju plāniem;
  • telefona rēķini, fotogrāfijas un sarakste, kas attiecināma gan uz periodu pirms laulības noslēgšanas, gan arī pēc tam;
  • abiem laulātajiem adresēta korespondence no radiniekiem;
  • apliecinājumi, ka tie, kas pazīst abus laulātos, atzīst viņus kā precētu pāri, piemēram, ielūgumi, apsveikuma kartiņas, sarakste utt.;
  • nodokļu deklarācijas par pēdējiem gadiem, kas norādītu, ka nodokļi deklarēti kopā;
  • jebkuri citi apliecinājumi tam, ka abi laulātie ir uzņēmušies īstas ekonomiskas un ģimeniskas saistības.

Papildu prasības, pieprasot līgavas/līgavaiņa vīzu

Jums var prasīt uzrādīt pierādījumus, kas apliecina līgavas/līgavaiņa attiecības ar petīcijas iesniedzēju, tāpēc sagatavojiet un ņemiet līdzi uz interviju, piemēram, vēstules, fotogrāfijas un citus materiālus, kas var kalpot kā pierādījumi.

Papildu prasības, ja imigrēšanas iemesls ir darbs ASV

Ja imigrācijas petīcija par Jums ir iesniegta uz darba vai darba piedāvājuma pamata, Jums ir jāsagatavo iesniegšanai rakstisks dokuments, kas apliecina Jums piedāvātā darba pieejamību. Atkarībā no Jūsu situācijas un preferences kategorijas, kā apliecinājums var kalpot, piemēram, darba devēja izziņa, noslēgtas vienošanā, detalizēts izklāsts par plānotā darba turpināšanu ASV utml.