Vīzas diplomātiem, valdības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, ārvalstu militāro organizāciju vai starptautisko organizāciju pārstāvjiem

Valstu vai valdību vadītājiem un viņu ģimenes locekļiem, dodoties uz Amerikas Savienotajām Valstīm, vienmēr ir jāizmanto A-1 vīzas, neatkarīgi no viņu ceļojuma iemesla. Citiem ārvalstu diplomātiem un valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem ir jāpieprasa ceļojuma mērķim atbilstošas vīzas.

 1. Pase;
 2. Elektroniskās vīzu pieteikuma anketas DS-160 apstiprinājuma lapa;
 3. Viena fotogrāfija 5×5 cm – jums vismaz vienu reizi ir jāmēģina augšupielādēt digitālo fotogrāfiju, aizpildot anketu DS-160. Ja mēģinājums ir neveiksmīgs, anketas apstiprinājuma lapai ir jāpievieno viena prasībām atbilstoša fotosalonā izgatavota fotogrāfija. SVARĪGI: Vīzas pieprasījumu var noraidīt, ja tam ir pievienota vai augšupielādēta fotogrāfija, kas ir vecāka par sešiem mēnešiem.
 4. Diplomātiskā nota ar sekojošiem datiem:                                                                                                        – valdības pārstāvja vai valsts pārvaldes iestādes darbinieka vārds, uzvārds un dzimšanas datums, ieņemamais amats un darba devēja nosaukums, ceļošanas iemesls un datums, veicamie pienākumi un paredzamais uzturēšanās ilgums ASV, kā arī                                                              – viņu/viņas pavadošo ģimenes locekļu vārdi, uzvārdi, dzimšanas datumi un radniecības pakāpe.
 5. Starptautisko organizāciju darbiniekiem ir jāiesniedz oficiāla vēstule no savas pārstāvētās organizācijas, kurā ir norādīti visi dati par darbinieku, viņa vai viņas ieņemamo amatu un pavadošajiem ģimenes locekļiem.

 

 1. Pase;
 2. Elektroniskās vīzu pieteikuma anketas DS-160 apstiprinājuma lapa;
 3. Viena fotogrāfija 5×5 cm – Jums vismaz vienu reizi ir jāmēģina augšupielādēt digitālo fotogrāfiju, aizpildot anketu DS-160. Ja mēģinājums ir neveiksmīgs, anketas apstiprinājuma lapai ir jāpievieno viena prasībām atbilstoša fotosalonā izgatavota fotogrāfija. SVARĪGI: Vīzas pieprasījumu var noraidīt, ja tam ir pievienota vai augšupielādēta fotogrāfija, kas ir vecāka par sešiem mēnešiem.
 4. Apstiprināta veidlapa DS-2019, ko izdevis ASV programmas sponsors

A, G, NATO vai C-3 (tranzītā ceļojoši ārvalstu valsts pārvaldes darbinieki) vīzu pieprasītājiem vīzu nodevas nav jāmaksā.

ASV valdības sponsorētiem apmaiņas programmu dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (dzīvesbiedram/ei un nepilngadīgajiem bērniem) vīzu nodevas nav jāmaksā, ja viņi uzņemti dalībai Valsts Departamenta, ASV Attīstības Aģentūras (U.S. Agency for International Development (USAID)) vai kādā citā federālā budžeta finansētā izglītības un kultūras apmaiņas programmā. Proti, nodevas nav jāmaksā vīzu pieprasītājiem, ja viņu apmaiņas programmas sērijas numurs, kas norādīts  veidlapā DS-2019 (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status), sākas ar G-1, G-2, G-3 vai G-7.

A, G, NATO (izņemot A-3, G-5 un NATO-7) vai C-3 vīzu pieprasītājiem vīzu intervijas ir nepieciešamas tikai īpašās izņēmuma situācijās, par kurām izlemj konsuls un paziņo atsevišķi pēc dokumentu izskatīšanas. Dokumenti ir jāiesniedz ASV vēstniecības Konsulārajā nodaļā  vīzu pieprasītājam personīgi vai viņu pārstāvim, iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku, zvanot uz tālruni +371 6710 7034 vai sūtot e-pastu uz askconsular-riga@state.gov.

ASV valdības sponsorēto apmaiņas programmas dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kas vecāki par 14 gadiem, ir nepieciešams ierasties ASV vēstniecības Konsulārajā nodaļā, lai nodotu savus pirkstu nospiedumus, iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku, zvanot uz tālruni +371 6710 7034 vai sūtot e-pastu uz askconsular-riga@state.gov.

Ja konsuls pieņem lēmumu par vīzas piešķiršanu, parasti vīzas pieprasītāja pase ar vīzu ir gatava saņemšanai nākamajā darba dienā laikā no plkst. 15:00 līdz 16:00. Dažkārt var būt nepieciešams ilgāks laiks vīzas izdošanai. Lūdzam ievērot, ka vīzas NAV iespējams izdot tajā pašā dienā, kad saņemti dokumenti.

Valstu vai valdību vadītājiem un viņu ģimenes locekļiem vienmēr ir jāizmanto A-1 vīzas, ceļojot uz ASV. Informāciju par vīzu pieprasīšanu skat. augstāk.

Citiem diplomātisko pasu turētājiem, dodoties privātā braucienā uz ASV, ir jārīkojas sekojoši:

 1. jāaizpilda un jāiesniedz elektroniskā vīzu pieteikuma anketa DS-160;
 2. jāsagatavo viena fotogrāfija 5×5 cm – jums vismaz vienu reizi ir jāmēģina augšupielādēt digitālo fotogrāfiju, aizpildot anketu DS-160. Ja mēģinājums ir neveiksmīgs, anketas apstiprinājuma lapai ir jāpievieno viena prasībām atbilstoša fotosalonā izgatavota fotogrāfija. SVARĪGI: Vīzas pieprasījumu var noraidīt, ja tam ir pievienota vai augšupielādēta fotogrāfija, kas ir vecāka par sešiem mēnešiem;
 3. jānosūta pieprasījums e-pasta viedā ASV vēstniecības Konsulārajai nodaļai, lai saņemtu instrukcijas par turpmāko darbību un to, vai saskaņā ar ASV imigrācijas likuma prasībām jums ir jāmaksā vīzas nodeva. Jūsu e-pasta vēstulē ir jābūt norādītam iesniegtās anketas DS-160 numuram.Personām, kas vīzas pieprasa ar diplomātiskajām pasēm, nav jāmaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu, neatkarīgi no pieprasītā vīzas veida, ja viņi atbilst noteiktām diplomātu kategorijām. Tikai tas fakts, ka persona ir diplomātiskās pases turētājs, automātiski nedod tiesības un atbrīvojumu no vīzas nodevas maksāšanas. Konsulam ir jāizvērtē katra situācija individuāli, lai noteiktu, vai atbrīvojums no vīzas nodevas ir spēkā.