Ukrainas pilsoņi Latvijā

Bēģļa vai patvēruma meklētāja statusa pieprasīšana ASV

Imigrācijas vīzas

Iespējams, ka Jūsu imigrācijas vīzas pieprasījums kādā no sekojošām kategorijām atrodas izskatīšanas stadijā:

  • ģimene Amerikas Savienotajās Valstīs, kas ir iesniegusi par jums petīciju;
  • ASV reģistrēts darba devējs, kas ir iesniedzis par jums petīciju;
  • apstiprinājums programmā Diversity Visa.

ASV valdība centīsies paātrināt tādu imigrācijas lietu izskatīšanu, kurās iespējama tūlītēja lēmuma pieņemšana.  ASV ģenerālkonsulāts Frankfurtē, Vācijā ir pilnvarots izskatīt imigrācijas vīzu pieprasījumus no personām, kam bija noteikts intervijas pieraksts ASV vēstniecībā Kijevā pirms tās slēgšanas. Ja šobrīd atrodaties Latvijā un vēlaties, lai jūsu lieta tiktu pārsūtīta uz ASV vēstniecību Rīgā, lūdzu, sazinieties ar ASV vēstniecību Rīgā.  Ja esat ASV pilsonis, kurš vēl nav iesniedzis petīciju par savu laulāto, bērnu vai vecāku, bet vēlaties to darīt, lūdzam sazināties ar ASV vēstniecību valstī, kurā atrodaties Jūs un Jūsu ģimene, lai uzzinātu par petīcijas iesniegšanas iespējām.

Neimigrācijas vīzas

Šīs vīzu kategorijas ir paredzētas īstermiņa apmeklējumiem ASV, piemēram, studiju, biznesa vai privātos nolūkos.

  • ASV vēstniecībā Rīgā galvenokārt izskata vīzu pieprasījumus no Latvijas pilsoņiem un rezidentiem (pastāvīgo un termiņa uzturēšanās atļauju turētājiem Latvijā), kā arī ļoti ierobežotu skaitu vīzu pieprasījumu no nerezidentiem, sekojiet norādēm adresē www.ustraveldocs.com vai zvaniet Klientu centram, tel. +371-6609-2000.
  • Ja ir jau samaksāta nodeva par vīzas pieprasīšanu citā ASV vēstniecībā, piemēram, Kijevā, diemžēl šo nodevu nav iespējams pārcelt uz citu valsti. Jums būs nepieciešams veikt jaunu maksājumu.