Bezvīzu programma

Latvijas un citu ASV Bezvīzu programmas (VWP) dalībvalstu pilsoņi var iesniegt pieprasījumu ceļošanai uz ASV bez vīzas, ja brauciena iemesls ir atpūta vai komandējums. ASV Bezvīzu programmas noteikumi ir attiecināmi uz visām ASV teritorijām, ieskaitot Puertoriko, Guamu un ASV Virdžīnu salas.

Pieprasiet atbilstošas kategorijas ASV vīzu, ja:

 • Jūs plānojot ceļojumu citiem mērķiem, piemēram, studijas, darbs uz kuģiem, pagaidu darbs, imigrācija utt.;
 • Jūs esat Latvijas nepilsonis(-e);
 • Jūs nevarat izpildīt kādu no nosacījumiem, lai pieprasītu atļauju ceļot bez vīzas, vai arī Jūsu iesniegtais pieprasījums elektroniskajā ceļojumu atļauju sistēmā ESTA ir noraidīts.

 Ja Jums jau ir derīga tūrisma/biznesa (B1/B2) vīza, turpiniet ceļot, izmantojot šo vīzu līdz tās derīguma termiņa beigām. Jums NAV jāreģistrējas ESTA sistēmā. Lūdzu, nospiediet uz šīs saites, lai iepazītos ar informāciju par vīzas derīgumu pases maiņas gadījumā.

Ceļotājiem ar dubulto pilsonību, ja viena no tām ir ASV pilsonība, jāiebrauc un jāizbrauc no ASV, izmantojot savu ASV pasi.

Nosacījumi, kam ir jāizpildās, lai Jūs varētu pieteikties ceļošanai bez vīzas:

 1. Jums ir Latvijas pilsoņa pase, kas ir izdota pēc 2007.gada 20.novembra (citu Bezvīzu programmas dalībvalstu pilsoņi var iegūt informāciju par pasēm Travelstate.gov interneta vietnē;
 2. Jums NAV iepriekš atteikta ASV vīza vai liegta iebraukšana ASV;
 3. Jūs neesat pārkāpis/-usi Bezvīzu programmas noteikumus iepriekšējos ceļojumos vai bijis/-usi deportēts/-a no ASV;
 4. Jūs neesat sodīts/-a par kriminālpārkāpumiem;
 5. Jūs neesat ASV pilsoni(-e), un Jums NAV derīgas vai ar notecējušu termiņu ASV pastāvīgā iedzīvotāja kartes, formas I-551;
 6. Jūsu ceļošanas iemesls ir  tūrisms, draugu/radu apciemošana vai komandējums/biznesa brauciens;
 7. Jūs plānojat ierasties ASV īslaicīgā vizītē, kuras ilgums nepārsniedz 90 dienas (biļete atpakaļceļam ir jāuzrāda, ierodoties ASV);
 8. Jūs dosieties uz ASV ar avio vai jūras pārvadātāju, kam ir atļauja uzņemt ceļotājus bez vīzām (PDF – 248 kB).Bezvīzu programmas priekšrocības var izmantot arī ierodoties ASV pa sauszemi no Meksikas vai Kanādas – reģistrācija ESTA sistēmā NAV jāveic (www.cbp.gov – angļu val.), tomēr ceļotājiem ir jāatbilst visām pārējām Bezvīzu programmas prasībām. Ceļotājiem būs jaaizpilda forma I-94W Arrival/Departure Record ASV robežkontroles punktā un jāapmaksā nodeva 6 USD apmērā.

IESNIEDZIET PIEPRASĪJUMU SISTĒMĀ ESTA CEĻOŠANAI BEZ VĪZAS:

 • Par katru jaunu ESTA pieprasījuma iesniegšanu ar kredītkarti ir jāmaksā nodeva 21 USD apmērā.
 • Visām atbildēm Jūsu ESTA iesniegumā ir jābūt patiesām. Ja tiek atklāta nepatiesas informācijas sniegšana (piemēram, par iepriekšēju kriminālu sodāmību, vīzu atteikumiem, izraidīšanu no ASV), saņemto ESTA atļauju var pārskatīt un atcelt. Tā rezultātā, ASV robežkontroles punktā Jums var aizliegt šķērsot ASV robežu.
 • Ja Jūsu iesniegums ir apstiprināts, lūdzu IZDRUKĀJIET lapu, kurā ir redzams Jūsu ESTA numurs un paziņojums par atļaujas piešķiršanu. Aviolīniju pārstāvji var pieprasīt uzrādīt šo dokumentu pirms reģistrēt Jūs lidojumam.
 • Parasti ceļošanas atļaujas ir derīgas divus gadus no apstiprināšanas datuma vai līdz Jūsu pases derīguma termiņa beigām, atkarībā no tā, kura diena pienāk drīzāk, izņemot gadījumus, kad atļauju anulē. Ikreiz plānojot jaunu ceļojumu, atjaunojiet informāciju par lidojumu un uzturēšanās adresi, kā arī pārbaudiet atļaujas derīgumu.
 • Ja Jums rodas papildus jautājumi par ESTA reģistrāciju, lūdzu sazinieties, nosūtot e-pastu uz U.S. Customs and Border Protection Information Center, vai zvanot pa tālr. +1 202 344 3710 (darba dienās no plkst. 7.30 līdz 17.00 pēc austrumu zonas laika (EST).

Brīdinājums: Ceļot gribētājiem ir jāņem vērā, ka nepiederošas personas ir izveidojušas mājas lapas, kurās par maksu tiek piedāvāta informācija par ESTA un pieteikuma iesniegšanfa ESTA to personu vārdā, kas vēlas apmeklēt ASV Bezvīzu programmas ietvaros. Šie uzņēmumi un mājas lapas nav nekādā veidā saistīti ar ASV administrāciju, un ASV valdība vai ASV Tēvzemes drošības departaments (Department of Homeland Security) tos neatbalsta.  Maksas pakalpojumu izmantošana, lai reģistrētos ESTA, nekādā veidā neveicinās ceļošanas atļaujas saņemšanu.