Remarks by Charge d’Affaires Sharon Hudson-Dean at Foreign Policy Event for New MPs

Riga, January 9, 2015

[As prepared for delivery.]

It was our great honor and pleasure to have you here today as you begin your tenure as new members of the Saeima and as Latvia formally kicks off its presidency of the Council of the European Union.

As Professor Auers expertly explained earlier today, the U.S. foreign policy process is not always straightforward and has many moving parts. I can assert unequivocally, however, that the Embassy is committed to strengthening our bilateral relationship, as well as advancing cooperation with Latvia through NATO, the EU, and other institutions.

Our ties and cooperation with Latvia—which you have heard a bit about today—are stronger than ever, and we hope to continue our collaboration with each one of you to further our mutual goals.

Let me conclude by thanking you again for participating in today’s event—which I hope you have found useful—and encouraging all of you to reach out to us. We will definitely continue reaching out to you! I congratulate all of you in your mandate as new members of the Saeima during this exciting time for Latvia, and wish you a productive tenure in office. Mums bija liels gods un prieks jūs šodien uzņemt pie mums vēstniecībā, kad tikai salīdzinoši nesen esat uzsākuši savas deputāta gaitas, un Latvija ir oficiāli uzsākusi prezidentūru Eiropas Savienības Padomē.

Kā profesors Auers šodien minēja savā prezentācijā, ASV ārpolitikas process ne vienmēr ir tiešs un tam ir ļoti daudz mainīgo daļu. Taču es varu viennozīmīgi apgalvot, ka vēstniecība ir uzņēmusies nostiprināt mūsu divpusējās attiecības, kā arī virzīt mūsu sadarbību ar Latviju NATO, Eiropas Savienības, un citu institūciju ietvaros.

Mūsu saites un sadarbība ar Latviju, par kuru jūs šodien jau mazliet dzirdējāt, ir stiprākas kā jebkad agrāk, un mēs ceram turpināt sadarbību ar katru no jums, lai sekmētu mūsu kopīgos mērķus.

Ļaujiet man nobeigt ar pateicību, ka atradāt laiku apmeklēt šo pasākumu, kurš, ceru, jums likās noderīgs, un aicinu jūs visus ar mums uzturēt kontaktus. Mēs noteikti to darīsim no savas puses! Es apsveicu jūs visus ar jauno mandātu šajā Latvijai tik aizraujošajā laikā, un novēlu jums ražīgu pilnvaru laiku Saeimā.