Akreditētie adopcijas pakalpojumu sniedzēji

Pilns ASV akreditēto adopcijas pakalpojumu sniedzēju saraksts ir pieejams šeit: adoptions.state.gov. Jūsu izvēlētajam pakalpojumu sniedzējam ir jābūt vai jāsaņem arī akreditācija Latvijas Republikas (LR) Labklājības ministrijā.

Informācija ASV adopcijas pakalpojumu sniedzējiem: Lai saņemtu akreditāciju Latvijā, ASV adopcijas pakalpojumu sniedzējiem ir jānosūta LR Labklājības ministrijai pieteikuma vēstule ar atsauci uz Hāgas konvencijas 12. pantu. Pieteikuma vēstulē ir jānorāda, ka adopcijas pakalpojumu sniedzējs ir iepazinies ar informāciju par ierobežojumiem attiecībā uz bērniem Latvijā, kuri var būt adoptējami uz ārvalstīm, kā arī tas, vai adopcijas pakalpojumu sniedzējs ir gatavs strādāt ar lietām attiecībā uz visām adoptējamo bērnu kategorijām vai tikai vienu noteiktu kategoriju. Vēstulei ir jāpievieno adopcijas pakalpojumu sniedzēja licences un akreditācijas apliecības kopijas. Pēc Labklājības ministrijas pieprasījuma, adopcijas pakalpojumu sniedzējam papildus jābūt gatavam uzrādīt ASV Valsts departamenta Bērnu lietu nodaļas izdotu vēstuli, kas apliecina akreditācijas derīgumu.

LATVIJĀ AKREDITĒTIE ASV ADOPCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

SVARĪGI: Adopcijas pakalpojumu sniedzēju saraksts ir sastādīts alfabēta kārtībā. ASV vēstniecība neuzņemas nekādu atbildību par sarakstā uzskaitīto adopcijas pakalpojumu sniedzēju profesionālajām spējām, reputāciju vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Vēstniecībai nav nepieciešamo tiesību un resursu, lai pieņemtu sūdzības un/vai darbotos kā konfliktu komisija, tomēr, ja kādas sarakstā minētas personas vai aģentūras sniegtie pakalpojumi ir neapmierinoši, lūdzu paziņojiet par to mums, kā arī rakstveidā iesniedziet informāciju par visiem apstākļiem Hāgas sūdzību reģistram.

  • Adoption Related Services, Inc., 8 South Main Street, P.O. Box 201, Shrewsbury, Pennsylvania 17361, USA; tālr.: +1 (717) 227 9560; interneta vietne: www.adoption-related-services.org. Pārstāve Latvijā: Daina Roze, Krasta 7, Tērvete, LV-3730, Latvija; tālr.: +371 2945 2320; e-pasts: adoptions.Latvija@gmail.com.
  • CCAI (dba Chinese Children Adoption International), 6920 South Holly Circle, Centennial, Colorado 80112, USA; tālr. +1 (303) 850-9998, e-pasts: mail@ccaifamily.org; interneta vietne: www.ccaifamily.org. Pārstāve Latvijā: Kristīne Lemantoviča, Rankas 13, ofiss # 23, Rīga, LV-1005, Latvija; tālr.: +371 2929 8572; e-pasts: kristinelaw@inbox.lv.
  • Children of All Nations, 248 Addie Roy Road, A 102, Austin, Texas 78746; tālr.. +1 (521) 323 9595; fax: +1 (521) 323 9599; interneta vietne:  www.childrenofallnations.com. Pārstāve Latvijā: Ilze Grīnberga, Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011, Latvia; tālr.. +371 2941 5116; e-pasts: ilzegreen@gmail.com
  • International Christian Adoptions, 41745 Rider Way, #2, Temecula, California 92590, USA; tālr.: +1 (951) 695 3336; fakss +1 (951) 308 1753; interneta vietne: www.4achild.org; e-pasts:info@4achild.org. Pārstāve Latvijā: Kristīne Lemantoviča, Rankas 13, ofiss # 23, Rīga, LV-1005, Latvija; tālr. +371 2929 8572; e-pasts:kristinelaw@inbox.lv.
  • Lifeline Children`s Services, Inc. 100 Missionary Ridge, Birmingham, Alabama 35242, tālr. +1 (205) 967 0811 un +1 (205) 972 8472. interneta vietne: http://lifelinechild.org. E-pasts: janalombardo@lifelinechilde.org. Pārstāve Latvijā: Ilze Grīnberga, Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011, Latvia; tālr.. +371 2941 5116; e-pasts: ilzegreen@gmail.com.
  • Nightlight Christian Adoptions, 150 E. 29th Street, Suite 255, Loveland, Colorado 80538, USA. Pārstāve Latvijā: Kristīne Lemantoviča, Rankas 13, ofiss # 23, Rīga, LV-1005, Latvija; tālr.: +371 2929 8572; e-pasts: kristinelaw@inbox.lv.
  • The Open Door Adoption Agency, Inc., P.O. box 4, Thomasville, Georgia 31799, USA; tālr.: +1 (229) 228 6339; fakss: +1 (229) 228-4726; e-pasts: opendoor@rose.net. Pārstāve Latvijā: Daina Roze,Krasta 7, Tērvete, LV-3730, Latvija; tālr.: +371-2945 2320; e-pasts: adoptions.latvia@gmail.com.
  • World Links International Adoptiofn Agency, 418 Jefferson Avenue, Scranton, Pennsylvania 18510, USA; tālr.: +1 (866) 236 7870, +1 (570) 344 8890; fakss: +1 (570) 344 8895; interneta vietne: www.wliaa.org. Pārstāve Latvijā: Ilze Grīnberga, Terbatas 53-4, Rīga, LV-1011, Latvia; tel. +371 2941 5116; e-pasts: ilzegreen@gmail.com.